Teisine-informacija.png

Biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojantys teisės aktai

2023 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 3, 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2326
2023 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1966
2022 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIV-1531

2021 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIV-749


2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-3314 9 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-848

2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIV-122


2020 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIII-3314


2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-2697


2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-1719


Suskleisti

2023 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 538 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“


2023 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 525 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. sausio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 357 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 kovo 10 d. nutarimas Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 816 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“


2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1354 „Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“


2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1474 „Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“


2011 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 904 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“


2011 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr. 563 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų vykdymo ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui


2011 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 503 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“


2008 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1367 „Dėl einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo“


2007 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“


2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Suskleisti

2024 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-90 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-167 „Dėl funkcijų, susijusių su išmokomis iš Garantinio fondo ir iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ pakeitimo“


2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-416 „Dėl Valstybės socialinių fondų biudžetų klasifikacijų ir papildomų lentelių patvirtinimo“


2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-378 „Dėl Valstybės socialinių fondų biudžetų klasifikacijų ir papildomų lentelių patvirtinimo“


2021 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-236 „Dėl lėšų, pervedamų į Valstybinio socialinio draudimo rezervinį fondą, skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, aprašas


2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl funkcijų, susijusių su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“


2016 m. gruodžio 30 d. įsakymass Nr. VA-174/V-720 „Dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. garantinio fondo įmokų pervedimo į valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą“


2016 m. gruodžio 11 d. Nr. V-703 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V-373 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto planavimo tvarkos aprašo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašo“, Priedai 1, 2


2013 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl Skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“


2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-574 „Dėl 1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžių paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-04-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!