Teisine-informacija.png

Biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojantys teisės aktai

2023 m. sausio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 357 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 kovo 10 d. nutarimas Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"


2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 816 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 "Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"


2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1354 "Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo"


2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1474 "Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo"


2011 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 904 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“


2011 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr. 563 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų vykdymo ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui"


2011 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 503 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo" projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui"


2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo"


2007 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“


Dėl einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo

Suskleisti

2021 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-236 „Dėl lėšų, pervedamų į Valstybinio socialinio draudimo rezervinį fondą, skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, aprašas


2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl funkcijų, susijusių su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“


Dėl nuo 2017 m. sausio 1 d. garantinio fondo įmokų pervedimo į valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąskaitą


2016 m. gruodžio 11 d. Nr. V-703 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2014 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. V- 373 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto planavimo tvarkos aprašo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašo", Priedai 1, 2


2013 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl Skolinimosi iš kredito įstaigų tvarkos aprašo patvirtinimo“


2011 m. gruodžio 29 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-574 „Dėl 1995-2011 metų draudžiamųjų pajamų dydžių paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-01-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!