Teisine-informacija.png

Biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojantys teisės aktai

2020 kovo 10 d. nutarimas Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


2018 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"


2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 816 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 "Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"


2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1354 "Dėl einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo"


2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1474 "Dėl einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo"


2011 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 904 „Dėl paskolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“


2011 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr. 563 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų vykdymo ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui"


2011 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 503 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo" projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui"


2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo"


2007 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“


Dėl einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-12-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!