Teisine-informacija.png

Tarptautinius santykius reguliuojantys dokumentai

Europos sąjungos reglamentai

2024 m. balandžio 23 d. pasirašytas Bendrasis susitarimas dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnio 1 dalies taikymo įprasto tarpvalstybinio nuotolinio darbo atvejais (anglų k.)


Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo


Dėl korektūros klaidų ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 9 d. įsakyme Nr. V-414 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“


Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo


2004 m. balandžio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo


2009 m. rugsėjo 16d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.987/2009 nustatantis Reglamento (EB) Nr.883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką


2009 m. rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.988/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.883/2004 dėl socialines apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatantis jo priedų turinį


Suskleisti
Fondo valdybos pasirašyti bendradarbiavimo protokolai 2009 metams su užsienio valstybių socialinio draudimo įstaigomis.
 
2009 m. kovo 5 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) ir Lenkijos Ūkininkų socialinio draudimo kasa („KRUS“) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą keičiantis informacija apie Lietuvos ir Lenkijos ūkininkų socialinio draudimo sistemas. Šalys susitarė atlikti veiksmus, siekdamos abipusio naudingo bendradarbiavimo, t.y.:
  1. Keistis informacija apie socialinio draudimo srityje galiojančius teisės aktus.
  2. Keistis naujausiais leidiniais socialine tematika.
  3. Keistis socialinio draudimo srities specialistais.

 

2009 m. kovo 31 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) ir Lenkijos Socialinio draudimo įstaiga („ZUS“) pasirašė 2009 - ųjų metų bendradarbiavimo protokolą. Šalys susitarė:

  1. Keistis informacija, galiojančiais socialinio draudimo srityje teisės aktais, socialinę problematiką gvildenančiais biuleteniais, žurnalais ir kitais leidiniai.
  2. Pasidalinti patirtimi nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir motinystės išmokų srityse.
  3. Susipažinti su Teisės skyriaus veikla ir jo vaidmeniu įstatymų leidybos procese.
  4. Supažindinti su demografinio rezervo fondo formavimo ir valdymo principais.
  5. Aptarti vidaus kontrolės užtikrinimo metodus.

 

2009 m. kovo 15 d. Vilniuje buvo pasirašyta asmens duomenų teikimo sutartis ir 2009 m. bendradarbiavimo susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) ir Vokietijos pensijų draudimo sąjungos, Vokietijos Kalnakasybos, geležinkelių ir laivybos pensijų draudimo ir Vokietijos Šiaurės pensijų draudimo institucijų.

Kiti galiojantys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dvišaliai bendradarbiavimo protokolai ir susitarimai:

  1. Estijos Socialinio draudimo departamento, Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Latvijos Socialinio draudimo agentūros 2009 - 2010 metų bendradarbiavimo protokolas.
  2. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Moldovos Respublikos Valstybinės socialinio draudimo kasos 2009 - 2010 metų bendradarbiavimo socialinio draudimo srityje protokolas.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-15
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!