Info.png

Apie projektą „Nepamiršk parašiuto“ ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“

Apie projektą

„Nepamiršk parašiuto“ – tai „Sodros“ inicijuotas ir 2017–2021 metais vykęs projektas, skirtas jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymui. Juo siekėme padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.

Norėdami padėti, kad naudingą jaunam žmogui informaciją sužinotų kuo daugiau moksleivių visoje Lietuvoje, 2018–2019, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais kvietėme visas to pageidaujančias gimnazijas jungtis prie projekto, o pedagogus – tapti jo savanoriais: pasinaudojant visa mūsų iš anksto parengta ir suteikta (neatlygintinai) medžiaga ir mokymais pedagogams, perteikti žinias apie valstybinį socialinį draudimą savo mokiniams.

Dalyvavimas projekte – savanoriškas ir derinamas prie kiekvieno pedagogo galimybių. Medžiaga gali būti integruojama į įvairias pamokas – ekonomikos, istorijos, pilietiškumo ir kt., taip pat į klasės valandėles, derinama su projektine ar užklasine moksleivių veikla.

Visus mokslo metus prie projekto prisijungusiose mokymo įstaigose vyko pamokos, kuriose jaunuoliai susipažino su valstybinio socialinio draudimo sistema. Projekte dalyvaujantiems mokytojams visada pasiruošę padėti projekto savanoriai – „Sodros“ atstovas ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

Tam, kad projektas moksleiviams būtų ne tik naudingas, bet ir smagus, įdomus, dalyviai buvo kviečiami išbandyti save azartiškose protų kovose. 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metais (iki karantino dėl pandemijos) protų kovos vyko 12 divizionų visoje Lietuvoje ir sutraukė per 150 dalyvių komandų.

2020–2021 mokslo metais finansinio raštingumo mokymus pedagogams jau organizavo savivaldybių Švietimo centrai, nuotolines paskaitas vedė gerokai prasiplėtęs savanorių lektorių ratas iš „Sodros“, VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt, Lietuvos banko ir Lietuvos Junior Achievement.

2021-2022 mokslo metais nuotolinėje pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“ dalyvauti kvietė KTU Edukacinės kompetencijos centras. Ši programa – bendra Lietuvos Banko, Lietuvos Junior Achievement, „Sodros“, Užimtumo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva, globojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

„Sodros“ medžiaga mokytojams ir moksleiviams, kuri atnaujinta ir papildyta padedant projekte dalyvavusiems pedagogams, skaitmeniname pavidale lengvai pasiekiama šioje svetainėje, Mokytojų kambaryje – kviečiame drąsiai ir aktyviai naudotis.

 
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-06-15
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!