covid2.svg

Ligos išmokos skyrimas už sveiko vaiko priežiūrą

Jeigu įvedus ir ekstremalią situaciją, ir karantiną švietimo įstaigose pereinama prie visuotinio nuotolinio mokymo, vaikus iki ketvirtos klasės imtinai ar pagal bendrojo, taip pat specialiojo ugdymo programą besimokančius neįgalius asmenis prižiūrintys suaugusieji gali gauti nedarbingumą ir ligos išmoką.

Ligos išmoka už vaiko ar neįgalaus asmens priežiūrą gali būti mokama vaiko ar neįgalaus asmens tėvams, globėjams, budintiems globotojams ar dirbantiems seneliams.

Svarbu pabrėžti, kad įvedus karantiną turi būti aiškus LR Vyriausybės nurodymas mažus vaikus ar vaikus su negalia ugdyti nuotoliniu būdu. Jeigu tokio nurodymo nėra, tuomet tai reiškia, kad vaikai iki ketvirtos klasės ar neįgalūs asmenys yra ugdomi kontaktiniu būdu, nedarbingumas už jų priežiūrą nėra suteikiamas ir ligos išmokos nemokamos, nebent savivaldybės administracijos direktorius įvestų infekcijų plitimą ribojantį režimą.

Nedarbingumas iš pradžių išduodama 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o nuotolinis mokymas išlieka, tuomet nedarbingumas pratęsiamas.

Ligos išmokos dydis - 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Suskleisti

Jeigu švietimo įstaigoje dėl COVID-19, gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko ar neįgalaus asmens priežiūrą gali gauti nedarbingumą ir ligos išmoką.

Nedarbingumas skiriamas iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Infekcijų plitimą ribojantis rėžimas gali būti skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

Kai yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, tuomet išmoka mokama už vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, priežiūrą ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

Ligos išmokos dydis - 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Svarbu! Informacija apie švietimo įstaigas, kuriose yra nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas skelbiama Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje, skiltyje „Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašas“. Ši informacija yra nuolat atnaujinama.

Suskleisti

Kai savivaldybėje karantinas nepaskelbtas, bet mokykloje ar darželyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikimu paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir pereinama prie nuotolinio mokymo ar ugdymo procesas sustabdomas, tuomet už vaikų iki ketvirtos klasės imtinai ir neįgalių asmenų, jei jie mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, priežiūrą gali būti mokama ligos išmoka.

Svarbu! Ligos išmoka gali būti mokama, kai infekcijų plitimą ribojantis režimas mokykloje, darželyje ar atskiroje klasėje paskelbiamas dėl ligos, dėl kurios Lietuvoje galioja ekstremali padėtis ar karantinas. Šiuo metu šalyje galioja ekstremali padėti dėl COVID-19 plitimo.

Kai infekcijų plitimą ribojantis režimas paskelbiamas dėl kitos ligos, pavyzdžiui, gripo, tuomet išmoka mokama už vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, priežiūrą ir ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

Suskleisti

Ligos išmoka vaikų ar neįgalių asmenų priežiūrai mokama tiems tėvams, globėjams ar seneliams, kurie dėl būtinybės prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį praranda darbo pajamas, moka ligos socialinio draudimo įmokas ir iki laikinojo nedarbingumo dienos yra sukaupę bent 3 mėnesių socialinio draudimo stažą per praėjusius metus arba bent 6 mėnesių socialinio draudimo stažą per praėjusius dvejus metus. 

Ligos socialinio draudimo įmokas moka ir išmokas už vaikų priežiūrą gauti gali:

  • Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti turintys darbo ar tarnybos santykius;
  • Asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
  • Asmenys, vykdantys individualią veiklą;
  • Individualiųjų įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB nariai;
  • Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  (nesvarbu, ar deklaruoja pajamas);
  • Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys.

Verslo liudijimų turėtojai, ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV, ligos įmokų nemoka ir todėl išmokų gauti negali. Šeimynų dalyviai už šeimynos vaikų priežiūrą ligos išmokų gauti taip pat negali, nes tokiu atveju vaiko globėjas yra juridinis asmuo, o išmokos mokamos fiziniams asmenims. 

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo įmokas moka ne kas mėnesį, o kartą metuose, jam paskiriama minimali ligos išmoka, o deklaravus pajamas „Sodra“ sprendimą dėl ligos išmokos skyrimo peržiūri ir sumoka skirtumą, jeigu toks susidaro.

Suskleisti

Mokinių atostogų metu ligos išmokos už nesergančio vaiko priežiūrą nėra mokamos, tačiau nedarbingumo pažymėjimai galioja.

Jeigu vienam iš tėvų nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas ilgesniam laikotarpiui, pavyzdžiui, 60 dienų, pasibaigus atostogoms jis tęsis iki numatyto nedarbingumo pažymėjimo termino pabaigos, o ligos išmoka bus ir toliau mokama. 

Jeigu nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas trumpesniam laikotarpiui ir galiojimas baigsis per mokinių atostogas, o po jų vėl iškils poreikis prižiūrėti nesergantį vaiką, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pakartotinai reiktų kreiptis į šeimos gydytoją.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!