Ekstremalios situacijos ir karantino galiojimo laikotarpiu galiojantys teisės aktai* nenumato prievolės pranešti „Sodrai“ apie įmonės veiklos stabdymą ar darbuotojams nustatytą prastovą. Darbdavys privalo už prastovas darbuotojui priskaičiuoti darbo užmokestį. Daugiau informacijos pateikta čia

*Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro  nuostatai;

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės.

Suskleisti

Teisės aktuose nustatyta, kad draudėjas privalo pranešti apie asmenų nedraudžiamuosius laikotarpius*, t. y. tik tais atvejais, kai apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, taip pat apdraustasis negauna VSD išmokų.

*Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės VII skyrius.

Suskleisti

Norint suteikti įgaliojimą asmeniui teikti SD pranešimus per asmeninę „Sodros” paskyrą draudėjui, notarinio tvirtinimo juridiniams asmenims nereikia. Vadovas įgaliojimus kitiems asmenims gali suteikti asmeninėje „Sodros” paskyroje draudėjui.

Savarankiškai dirbantiems asmenims notarinis įgaliojimo patvirtinimas būtinas tam, kad įgaliotas asmuo galėtų pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. ir kitus SD pranešimus.

Suskleisti

VLK direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-88 yra priimtas sprendimas karantino laikotarpiu nenutraukti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimo neturintiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo draudžiamiems asmenims, kurie dėl paskelbto karantino režimo šias įmokas mokėjo (arba mokės) pavėluotai (arba karantinui pasibaigus).

 

Įsigaliojus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimams, savarankiškai dirbantys asmenys 
negalėję šios įmokos sumokėti karantino laikotarpiu, privalės tai padaryti per  2 metus nuo tos dienos, kai Vyriausybė atšaukia ekstremalią situaciją ir karantiną arba kai sueina jų paskelbimo terminai.
 
Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys, per nustatytą terminą nesumokės PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų,  
kai jam nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, šie asmenys privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.
 

Suskleisti

Darbdaviams patiriamos išlaidos kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija skiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.

Valstybės subsidijų dydžiai:

 • jeigu darbdavys pats prisideda 10 procentų ir rinkasi 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė prisideda ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.) dydžiu (607 eurai bruto);
 • jeigu darbdavys pasirinka 70 procentų subsidiją, valstybė prisideda daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.

Svarbu: 

 • Subsidija mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas.
 • Prastovos metu darbuotojams skaičiuojamas darbo stažas.

 

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:

 • nėra biudžetinė įstaiga;
 • nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;
 • vadovas ar kitas atsakingas asmuo  per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.
Daugiau informacijos apie subsidijas galite rasti Užimtumo tarnybos puslapyje.

Suskleisti

Prašymą/dokumentus už darbuotojus dėl prastovos kompensavimo reikia pateikti Užimtumo tarnybai.

Daugiau informacijos apie subsidijas galite rasti Užimtumo tarnybos puslapyje.

Suskleisti

„Sodrai“ duomenis teikia Užimtumo tarnyba.

Suskleisti

Prastovos metu darbuotojams skaičiuojamas darbo stažas. Stažo skaičiavimui neturi įtakos valstybės subsidijuojama darbo užmokesčio dalis.

Suskleisti

Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, kai dėl to darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo sutartyje sulygto darbo, jis turi teisę skelbti prastovą arba dalinę prastovą. Prastovos metu iš darbuotojų negali būti reikalaujama atlikti darbo funkcijų ir jiems mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis, tačiau tik tuo atveju, jei darbo sutartimi sulygta visa darbo laiko norma.
Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.
Darbdaviams patiriamos išlaidos kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija neskiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.
 
Valstybės subsidijų dydžiai:

 • jeigu darbdavys pats prisideda 10 procentų ir renkasi 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė gali prisidėti ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.) dydžiu (607 eurai bruto);
 • jeigu darbdavys pasirenka 70 procentų subsidiją, valstybė gali prisidėti daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.

 
Svarbu: 

 • Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas.
 • Prastovos metu darbuotojams skaičiuojamas darbo stažas.

 

Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:

 • nėra biudžetinė įstaiga;
 • nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;
 • vadovas ar kitas atsakingas asmuo  per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.
Daugiau informacijos apie subsidijas galite rasti Užimtumo tarnybos puslapyje.

Suskleisti

Taip, bus skaičiuojamos papildomos įmokos. Išimčių nėra.

Suskleisti

Nereikia. Atkreipiamas dėmesys, kad prastovų metu turi būti mokamas atitinkamas darbo užmokestis. Daugiau informacijos pateikta čia.

Suskleisti
 • Pagal šį straipsnį darbdavys nušalinti darbuotoją nuo darbo gali tik gavęs pareigūnų arba organų (pvz.: teismo, policijos sprendimu), kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą.
 • Jokios socialinės garantijos darbuotojui nepriklauso.
 • Darbdavys „Sodrai“ turi pateikti 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą nurodant 8 priežastį.
 • Darbuotojui, nušalintam ilgiau kaip vienam mėnesiui, pačiam reikia mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

 

NUŠALINIMAS NUO DARBO

Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms, kad esant ekstremaliai situacijai arba karantinui darbdavys galėtų nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę jo kolegoms, bet darbuotojas nesutinka dirbti nuotoliniu būdu. 

Nušalinimas nuo darbo galiotų ribotą laiką, už šį periodą darbo užmokestis nebūtų mokamas. Tai aktualu, kai darbuotojai grįžta iš koronaviruso apimtų valstybių, tačiau vis tiek eina į darbą ir nepaiso rekomendacijų izoliuotis inkubaciniam periodui. Kaip žinoma, asmenims, grįžusiems iš bet kurių užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija.

Suskleisti

Taip, įtraukiama į draudžiamąsias pajamas.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!