Stabdau veiklą ir darbuotojus nušalinu nuo darbo. Ar reikia „Sodrai“ teikti pranešimą, kad darbuotojai nedraudžiami?

Karantino galiojimo laikotarpiu galiojantys teisės aktai* nenumato prievolės pranešti „Sodrai“ apie įmonės veiklos stabdymą ar darbuotojams nustatytą prastovą.

Įvykus pakeitimams informacija bus papildyta.

*Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro  nuostatai;

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės.

Suskleisti
Ką reikia pateikti „Sodrai”, norint pranešti, kad stabdoma įmonės (parduotuvės) veikla?

Teisės aktuose nustatyta, kad draudėjas privalo pranešti apie asmenų nedraudžiamuosius laikotarpius*, t. y. tik tais atvejais, kai apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos, taip pat apdraustasis negauna VSD išmokų.

Įvykus pakeitimams informacija bus papildyta.

*Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės VII skyrius.

Suskleisti
Ar karantino laikotarpiu darbdaviai turės teikti NP-SD pranešimus?

Ligos išmoka pagal nedarbingumo pažymėjimus, išduotus dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“, bus skiriama vadovaujantis darbdavio (-ų) NP-SD2 pranešime pateikta informacija. Jeigu NP-SD2 pranešime bus nurodyta, kad dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio apdraustasis dirbo (t.y. dirbo nuotoliniu būdu arba buvo kasmetinėse atostogose) ir gavo darbo užmokestį arba atostoginius, ligos išmoka bus skiriama ir mokama tik už tas dienas, kurias darbuotojas nedirbo ir negavo pajamų.

Todėl tuo atveju, jeigu bent dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpio darbuotojas dirbo arba buvo kasmetinėse atostogose, pildant NP-SD2 pranešimą laukeliuose B1-B2 būtina nurodyti laikotarpį (laikotarpius), už kurį darbuotojas gavo darbo pajamas. Tačiau, jeigu darbuotojui suteiktos atostogos perkeliamos po laikinojo nedarbingumo laikotarpio pabaigos, darbdavys turi apskaičiuoti ligos išmoką (laukelis B7) už pirmąsias 2 laikinojo nedarbingumo dienas (laukeliai B5-B6).

Tais atvejais, kai nedarbingumo pažymėjimas dėl nedarbingumo priežasties „Epideminė situacija“ išduotas vaiko slaugai/priežiūrai, kasmetinių atostogų laikotarpis, sutampantis su slaugos/priežiūros laikotarpiu, nurodomas laukeliuose B3-B4.

Suskleisti
Ar gali darbdavys 12-SD pranešime nurodyti 99 priežastį, karantinas?

Negali.

Suskleisti
Ar gali darbdavys 12-SD pranešime nurodyti 08 priežastį (nušalinimas nuo pareigų), jeigu asmuo nesilaiko karantino ir ateina į darbą?

Gali.

Suskleisti
Ar pranešimams, susijusiems su karantininiu veiklos stabdymu, bus taikoma įprastinė socialinio draudimo pateikimo pranešimų tvarka?

Taip.

Suskleisti
Rekomendacijos darbdaviams, ką daryti kai susirgo/išėjo atostogų buhalteris, kuris mokėjo teikti formas ir dabar formas teiks vadovas. Kaip suteikti įgaliojimus kitiems asmenims, kurie niekada nedirbo su asmenine „Sodros” paskyra draudėjui?

Norint suteikti įgaliojimą asmeniui teikti SD pranešimus per asmeninę „Sodros” paskyrą draudėjui, notarinio tvirtinimo juridiniams asmenims nereikia. Vadovas įgaliojimus kitiems asmenims gali suteikti asmeninėje „Sodros” paskyroje draudėjui.

Savarankiškai dirbantiems asmenims notarinis įgaliojimo patvirtinimas būtinas tam, kad įgaliotas asmuo galėtų pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. ir kitus SD pranešimus.

Suskleisti
Ar reikia mokėti einamas PSD įmokos, jei veikla nevykdoma dėl karantino?

VLK direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-88 yra priimtas sprendimas karantino laikotarpiu nenutraukti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimo neturintiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo draudžiamiems asmenims, kurie dėl paskelbto karantino režimo šias įmokas mokėjo (arba mokės) pavėluotai (arba karantinui pasibaigus).

Suskleisti
Kokios bus mokesčių lengvatos karantino laikotarpiu?

Kol kas nėra taikomos mokesčių lengvatos, tačiau rengiami teisės aktų pakeitimai, numatantys lengvatas.

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik įsigaliojus teisės aktams.

Suskleisti
Ar bus skelbiami vieši duomenys, kadangi įmonės negalės laiku mokėti įmokų?

Vieši duomenys kol kas bus skelbiami.

Suskleisti
Ar bus skaičiuojami delspinigiai karantino laikotarpiu?

Karantino laikotarpiu delspinigiai nebus skaičiuojami.

Suskleisti
Ar keisis įmokų atidėjimo tvarka karantino laikotarpiu?

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) kartu su „Sodra" informuoja, kad, siekiant suteikti pagalbą  mokesčių mokėtojams, kurie susidūrė su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos. 


Verslininkams, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų. VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus / draudimus veiklos vykdymui, įvardino ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei VMI interneto svetainėje paskelbė mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.


Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo galės kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.


Pažymime, kad, siekiant jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui bus taikomas „vieno langelio" principas ir supaprastintu būdu t.y., vienas VMI ir „Sodrai" adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų  (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais). VMI parengs bei savo interneto svetainėje paskelbs minėto prašymo formą, kurią užpildžius bus galima pateikti per Mano VMI, e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą" nereikės.


Numatoma, kad sudarius mokestinės paskolos sutartį (MPS), mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).


Pažymėtina, jog VMI, „Sodra" ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus) ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.


Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra" ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.


Visos „Sodros" paslaugos teikiamos internetu prisijungus prie draudėjų paskyros www.sodra.lt/draudejui. Konsultacijas įmokų klausimais galima gauti telefonu 1883 arba pateikus elektroninę užklausą.

 

Suskleisti
Ar bus išieškoma skola karantino laikotarpiu? Iki kada būtų neteikiami mokėjimo nurodymai?

Visą karantino laikotarpį nebus išieškoma skola iš įmonių, nukentėjusių dėl pandemijos arba VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt pateikusių prašymą dėl skolos atidėjimo.

VMI nukelia mokesčių deklaravimą iki liepos 1 d.

Suskleisti
Ar būtų nutraukiama atidėjimo sutartis, jei draudėjai negali sumokėti įmokų karantino laikotarpiu?

Jeigu įmonė jau yra pateikusi „Sodrai“ prašymą dėl skolų atidėjimo ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – draudėjai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Suskleisti
Kam ir kaip reikės pateikti prašymą/dokumentus už darbuotojus dėl prastovos kompensavimo?

Prašymą/dokumentus už darbuotojus dėl prastovos kompensavimo reikia pateikti Užimtumo tarnybai.

Suskleisti
Kaip „Sodra” identifikuos, kad darbuotojams priskaičiuotas atlyginimas už prastovas?

„Sodrai“ duomenis pateiks Užimtumo tarnyba.

Suskleisti
Kaip bus skaičiuojamas stažas, jeigu dalis atlyginimo už prastovas bus subsidijuojama?

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik patvirtinus teisės aktus.

Suskleisti
Kaip „Sodrai“ įforminama prastova?

Kai įmonėje paskelbiama prastova dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbuotojas turi gauti ne mažiau nei minimali mėnesio alga ir iš jo negali būti reikalaujama atvykti į darbą. Minimali mėnesio alga šiuo metu siekia 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.

Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos, skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija nebus skiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.

 

Valstybės subsidijų dydžiai:

 • 60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.
 • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu).

 

Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys  įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. 

Šiuo metu teisės aktuose numatyta, kad dėl prastovos „Sodrai“ nereikia teikti jokių pranešimų.

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik įsigaliojus teisės aktams.

Prastovos metu darbuotojams skaičiuojamas darbo stažas.

Suskleisti
Ar bus skaičiuojamos papildomos įmokos, jei darbdaviai deklaruos pajamas/įmokas už prastovas (jeigu darbdavys darbuotojui mokės 40 proc. nuo minimalios algos)?

Taip, bus skaičiuojamos papildomos įmokos. Išimčių nėra.

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik įsigaliojus teisės aktams.

Suskleisti
Ar reikia teikti 12-SD dėl prastovos?

Šiuo metu nereikia.

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik patvirtinus teisės aktus.

Suskleisti
Asmuo nušalinamas pagal Darbo kodekso 49 straipsnio 2 dalį. Ar išlieka visos socialinės garantijos?
 • Pagal šį straipsnį darbdavys nušalinti darbuotoją nuo darbo gali tik gavęs pareigūnų arba organų (pvz.: teismo, policijos sprendimu), kuriems įstatymai suteikia nušalinimo teisę, rašytinį reikalavimą.
 • Jokios socialinės garantijos darbuotojui nepriklauso.
 • Darbdavys „Sodrai“ turi pateikti 12-SD12-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas). pranešimą nurodant 8 priežastį.
 • Darbuotojui, nušalintam ilgiau kaip vienam mėnesiui, pačiam reikia mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas.

 

NUŠALINIMAS NUO DARBO

Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms, kad esant ekstremaliai situacijai arba karantinui darbdavys galėtų nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę jo kolegoms, bet darbuotojas nesutinka dirbti nuotoliniu būdu. 

Nušalinimas nuo darbo galiotų ribotą laiką, už šį periodą darbo užmokestis nebūtų mokamas. Tai aktualu, kai darbuotojai grįžta iš koronaviruso apimtų valstybių, tačiau vis tiek eina į darbą ir nepaiso rekomendacijų izoliuotis inkubaciniam periodui. Kaip žinoma, asmenims, grįžusiems iš bet kurių užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija.

Suskleisti
Kaip pildyti NP-SD2, kai bent dalis laikinojo nedarbingumo laikotarpio sutampa su paskelbta prastova?

Dėl darbdavio paskelbtos prastovos ir darbuotojo laikinojo nedarbingumo* (dėl paties asmens saviizoliacijos, ligos ar vaiko (ar šeimos nario su negalia) priežiūros/slaugos) galimos situacijos:

 • Tais atvejais, kai darbuotojas jau yra laikinai nedarbingas*, darbdavys neturėtų tokio darbuotojo įtraukti į darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašą.
 • Tais atvejais, kai darbuotojas pripažintas laikinai nedarbingu* jau paskelbus prastovą, darbdavys turi dvi galimybes:
  • nutraukia darbuotojui prastovą (pasirūpina, kad būtų pakeistas/patikslintas Užimtumo tarnybai pateiktas jo darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašas). Šiuo atveju, pildant NP-SD2 pranešimą, darbdavys privalo sumokėti ir nurodyti ligos išmokos už 2 pirmąsias ligos ar saviizoliacijos dienas (laukeliai B5-B6) sumą (laukelis B7);
  • nenutraukia darbuotojui prastovos (jokių pranešimų Užimtumo tarnybai dėl darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašo tikslinimo pateikti nereikia). Tačiau šiuo atveju, pildant NP-SD2 pranešimą, laukeliuose B1-B2 privalo būti nurodytas laikotarpis, sutampantis su darbuotojui paskelbtos prastovos laikotarpiu. Ligos išmoka už 2 pirmąsias ligos ar saviizoliacijos laikinojo nedarbingumo dienas nemokama, tačiau laukelyje B8 turi būti nurodyta priežastis „06“ ir įrašyta „Prastova“.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai ligos išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų bus permokėta dėl darbdavio pateiktame NP-SD2 pranešime nurodytų neteisingų duomenų (pvz. darbuotojui paskelbta prastova, už kurią mokamas visas ar dalis darbo užmokesčio, ir už tą patį laikotarpį paskirta ligos išmoka), permokėtos ligos išmokos sumos bus išieškomos iš darbdavių Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Suskleisti
Ar prastovos įtraukiamos į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas?

Taip, įtraukiama į draudžiamąsias pajamas.

Suskleisti
AB Lietuvos pašto veikla karantino laikotarpiu

  AB Lietuvos paštas karantino laikotarpiu taikys tam tikrus veiklos apribojimus!

 

PAŠTO SKYRIAI

Mažinama paslaugų apimtis, t. y., klientams bus teikiamos tik šios būtinosios paslaugos:

 • universaliosios pašto paslaugos, t. y. siuntų ir laiškų priėmimas bei išdavimas;
 • išmokamos pensijos bei pašalpos;
 • priimamos piniginės įmokos bei atliekamos piniginės perlaidos;
 • priimama spaudos prenumerata (siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą gyventojams).

Svarbu:

 • Ribojamas klientų skaičius skyriuje, t. y., vienu metu skyriuje galės būti tiek žmonių, kiek yra klientų aptarnavimo vietų.
 • Laikinai paslaugos nebus teikiamos „PayPost“ skyriuose, tačiau būtinąsias paslaugas bus galima gauti pašto skyriuose.
 • Bus prekiaujama tik pakavimo priemonėmis ir pašto ženklais.

 

LAIŠKININKŲ TEIKIAMOS PAŠTO PASLAUGOS:

 • Klientams tiesiogiai (į rankas) bus pristatomos tik pensijos, pašalpos ir procesiniai dokumentai, juos įteikiant „iki slenksčio“, t. y., pašto darbuotojai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.
 • Registruoti laiškai, prenumerata bei siuntos, telpantys į pašto dėžutę, bus įmetami į pašto dėžutę.
 • Į pašto dėžutę netelpančios siuntos, klientams į namus nebus pristatomos, bet išduodamos pašto skyriuje arba, esant galimybei, pristatomos į siuntų savitarnos terminalus, apie tai informuojant klientus SMS žinute arba pranešimu.

 

KURJERIAI

Kurjerinės siuntos pristatomos tik „iki slenksčio“, t. y., kurjeriai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.

 

Taip pat Lietuvos paštas darbuotojų vardu prašo visų šalies gyventojų:

 • Jokiu būdu neatidaryti durų pašto darbuotojams, jei namie yra saviizoliacijoje esančių gyventojų.
 • Siuntas siųsti naudojantis be žmogiškojo kontakto veikiančiais LP EXPRESS paštomatais, dirbančiais 24/7.
 • Siekiant mažinti kontaktą, naudotis e-savitarna paruošiant siuntas namie: www.manosiuntos.post.lt.
 • Pagal galimybes atidėti bet kokį vizitą į pašto skyrius.
 • Pašto skyriuose laikytis pašto darbuotojų nurodymų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!