Covid_green_backgraund.svg

Ligos išmokos skyrimas, kai užsikrečiama COVID-19 vykdant profesinės veiklos funkcijas

Kiek laiko ir kokio dydžio išmokos mokamos?

Kai medikai, pareigūnai ar švietimo įstaigų darbuotojai užsikrečia COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vykdydami savo profesines veiklos, sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (srityse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas arba būtinas kontaktas su sergančiaisiais, jie laikinojo nedarbingumo laikotarpiu gali gauti didesnę ligos išmoką.

 

NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki asmuo taps vėl darbingas.

Ligos išmokos dydis -  77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, išmoką nuo 3 laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“. 

Pavyzdžiui, jeigu apdraustasis laikinai nedarbingu pripažintas nuo 2021-09-28, ligos išmoka apskaičiuojama pagal jo laikotarpiu nuo 2021-05-01 iki 2021-07-31 turėtas draudžiamąsias pajamas. 

 

Išduodamas nedarbingumo pažymėjimą gydytojas turi nurodyti kreipimosi laiką, galimas užsikrėtimo aplinkybes ir nedarbingumo priežastį - „Profesinė liga“ bei ligos kodą pagal TLK-10-AM „U07.1“

Šiuo atveju profesinės ligos tyrimas nėra atliekamas, o priežastis „Profesinė liga“ naudojama tik identifikuoti asmenis, kuriems ligos išmoka būtų skiriama jiems susirgus COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dėl jų profesinės veiklos funkcijų ypatybių esant neišvengiamam (būtinam) kontaktui su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-27
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!