Covid_green_backgraund.svg

Ligos išmokos skyrimas asmenims, prižiūrintiems senjorus ir žmones su negalia

Ligos išmokos už suaugusių asmenų su negalia ar senjorų priežiūrą mokamos, kai dėl ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikinai nebeveikia žmonėms su negalia ar senjorams skirti dienos centrai.

Suskleisti

Ligos išmoka priklauso:

  • Prižiūrint negalią turintį asmenį nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas tėvams (įtėviams) ar globėjams;
  • Kai atsiranda būtinybė prižiūrėti pensinio amžiaus sulaukusį neįgalų asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas senjoro sutuoktiniui, vaikams, globėjams.

Svarbu! Teisę gauti ligos išmokas turi dirbantieji, kurie turi sukaupę bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą per paskutinius metus arba ne trumpesnį nei 6 mėnesių stažą per paskutinius dvejus metus.

Suskleisti

Ligos išmoka, kurią už asmens su negalia ar senjoro priežiūrą nuo pirmos laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“, yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Suskleisti

Iki pradės vėl veikti dienos centrai, teikiantys dienos ar trumpalaikę socialinę globą. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei atšaukiama ekstremali situacija ir karantinas. Jei ekstremali situacija ar karantinas tęsiasi, o įstaigos durų neatveria, nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduodamas ne ilgesniam nei 14 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Svarbu! Informacija apie nestacionarinių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veiklos  sustabdymą  dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino yra skelbiama Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje. Ši informacija yra nuolat atnaujinama.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-27
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!