Covid_green_backgraund.svg

Ligos išmokos skyrimas už sveiko vaiko priežiūrą

Jeigu švietimo įstaigoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo ar bendrojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį, tuomet tėvams, globėjams, budintiems globotojams ar dirbantiems seneliams vaiko ar neįgalaus asmens priežiūrai gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka.

Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu. Infekcijų plitimą ribojantis rėžimas gali būti skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

Kai yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, tuomet išmoka už vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, priežiūrą mokama pagal nedarbingumo pažymėjimą, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

Ligos išmokos dydis - 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, apskaičiuoto pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį,. Išmoką nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos moka „Sodra“. 

Svarbu! Informacija apie švietimo įstaigas, kuriose yra nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje, skiltyje „Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašas“. Ši informacija yra nuolat atnaujinama.

Suskleisti

Ligos išmoka vaikų ar neįgalių asmenų priežiūrai mokama apdraustiems (t. y. mokantiems ligos socialinio draudimo įmokas) ir įgijusiems reikiamą ligos socialinio draudimo stažą* tėvams, globėjams, budintiems globotojams ar dirbantiems seneliams, kurie dėl būtinybės prižiūrėti vaiką ar neįgalų asmenį praranda darbo pajamas. 


* iki pirmosios laikinojo nedarbingumo (priežiūros) dienos per praėjusius 12 mėnesių yra sukauptas bent 3 mėnesių arba per praėjusius dvejus metus – bent 6 mėnesių ligos socialinio draudimo stažas.

 

Ligos socialinio draudimo įmokas moka ir išmokas už vaikų priežiūrą gauti gali:

  • Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti turintys darbo ar tarnybos santykius;
  • Asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos;
  • Asmenys, vykdantys individualią veiklą;
  • Individualiųjų įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB nariai;
  • Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  (nesvarbu, ar deklaruoja pajamas);
  • Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys.

Verslo liudijimų turėtojai, ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV, nėra draudžiami ligos socialiniu draudimus, nes nemoka šio draudimo įmokų ir todėl ligos išmokų gauti negali. Šeimynų dalyviai už šeimynos vaikų priežiūrą ligos išmokų taip pat negali gauti, nes šiuo atveju vaiko globėjas yra juridinis asmuo, o išmokos mokamos fiziniams asmenims. 

Nuo 2021 m. vasario 1 d.  savarankiškai dirbantis asmuo teisę į ligos išmoką įgyja, jei valstybinio socialinio draudimo įmokas moka už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į ligos išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį jis buvo laikinai nedarbingu arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį.

Suskleisti

Mokinių atostogų metu ligos išmokos už nesergančio vaiko priežiūrą nėra mokamos, tačiau nedarbingumo pažymėjimai galioja ir pateisina prižiūrinčio asmens neatvykimą į darbą.

Jeigu nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas ilgesniam laikotarpiui ir pasibaigus mokinių atostogoms jis tęsis, ligos išmoka bus mokama iki nedarbingumo pažymėjimo termino pabaigos. 

Jeigu nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas trumpesniam laikotarpiui ir galiojimas baigsis per mokinių atostogas, o po jų vėl iškils poreikis prižiūrėti nesergantį vaiką, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pakartotinai reiktų kreiptis į šeimos gydytoją.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-11-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!