Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantys asmenys gali pretenduoti į 260 eurų dydžio išmoką už pilną mėnesį, jeigu atitinka šias sąlygas:
  • veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo;
  • dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą;
  • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“;
  • jei tai juridinis asmuo, jis neturi turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.
Atšaukus karantiną nuo liepos 1 d., išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims  nebėra mokama. Paskutinis išmokos mokėjimas už birželio mėnesį buvo atliktas iki 2021 m. liepos 31 d.
 
SVARBU! Savarankiškai dirbantys asmenys, jau pasikreipę dėl fiksuoto dydžio išmokos, iki kitų metų pradžios ją gaus, jeigu atitinka tris sąlygas:
  • jų veikla yra registruota bent 3 mėn. iki karantino paskelbimo;
  • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“, o jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas;
  • iki šių metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui jos mokėjimas bus tęsiamas ir kitais metais, jeigu jo ūkinė veikla bus apribojama ir jis pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.
Suskleisti
  • Prašymą gauna, nagrinėja ir sprendimą dėl išmokos skyrimo/neskyrimo priima Užimtumo tarnyba.
  • Išmoką moka „Sodra“.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka „Sodra“.

Suskleisti

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta ir neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Suskleisti

Ne, neapmokestinama.

Pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.  

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-11-05
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!