Kokios grupės asmenų gali gauti išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims?
Fiksuotą 257 eurų išmoką galės gauti sąlygas atitinkantys savarankiškai dirbantys asmenys: 
 • individualių įmonių savininkai;  
 • mažųjų bendrijų nariai; 
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;  
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys); 
 • verslo liudijimus turintys asmenys (tarp jų ir asmenys, kurie verčiasi patalpų nuoma); 
 • ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ar didesnis;  
 • šeimynų dalyviai;  
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu neturi darbo santykių. 
Suskleisti
Kokios yra fiksuotos išmokos gavimo sąlygos?
Fiksuoto dydžio išmoka bus mokama, jeigu savarankiškai dirbantis asmuo atitiks visas šias sąlygas:
 • Savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per paskutinius metus ir nebuvo išregistruota iki dienos, kai Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir karantiną (vertinamas laikotarpis nuo 2019 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 15 d.).
 • Ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius neviršija minimalios mėnesinės algos (607 eurai bruto).   
 • Juridinis asmuo negali turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso. 
 • Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys:
  • pensininkai;
  • neįgalieji;
  • pirmą kartą pradėję veiklą. 

 

Užimtumo įstatymo pataisos įsigalioja nuo gegužės 8 dienos. 

Nauja tvarka galioja atgaline data, tai yra dirbantys savarankiškai, atitinkantys visus kriterijus, išmoką gaus už laikotarpį nuo karantino pradžios – kovo 16 dienos. 

Pagal priimtus pakeitimus, ši išmoka galės būti mokama ne tik karantino metu, bet ir du mėnesius po karantino pabaigos. 

Remiantis įstatymo pataisa, išmoką gauti galės ir savarankiškai dirbantys tėvai, esantys vaiko priežiūros atostogose, jeigu jų darbo pajamos per mėnesį neviršija 607 eurų „ant popieriaus“. 

Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.
 
Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui būtų skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo.​
Suskleisti
Kaip, kur ir kada reikia kreiptis dėl fiksuotos 257 eurų išmokos?

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą šia tvarka:

 1. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“.
 2. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo jau yra registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame yra registruotas, užpildytą ir pasirašytą paštu arba užpildytą iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto (tokiu atveju, kai prašymas teikiamas ne pasirašytas elektroniniu parašu, savarankiškai dirbančiam asmeniui kyla pareiga per 30 kalendorinių dienų pasibaigus karantinui pasirašytą prašymo originalą pateikti Klientų aptarnavimo skyriui).

Svarbu: Prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 257 eurų išmokos per balandžio mėnesį turi pateikti Užimtumo tarnybai. 

Išmokos savarankiškai dirbantiems gali būti pervedamos tik į sąskaitas Lietuvoje.

Gyventojams, kurių prašymai buvo atmesti dėl to, kad jie turėjo darbo sutartį ir pajamų pagal darbo sutartį, naujo prašymo teikti nereikia. Užimtumo tarnyba atmestus prašymus peržiūrės iš naujo. 

Jei dar asmenys į Užimtumo tarnybą dėl išmokos dar nesikreipė, kreiptis reikėtų bendra tvarka. 

Suskleisti
Kada išmoka bus skiriama ir išmokama?
 • Išmoka skiriama ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos (2020 m. kovo 16 d.) per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai, ir mokama ne ilgiau nei iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.
 • Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį ir yra lygi 257 Eur.
 • Kai ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos dydis proporcingai mažinamas (proporcija skaičiuojama kalendorinėmis dienomis).
 • Išmoka už praėjusį mėnesį į prašyme nurodytą sąskaitą turėtų būti išmokama iki kito mėnesio paskutinės dienos.
 • Sąskaita turi būti Lietuvoje esančiame banke, kredito unijoje ar mokėjimo įstaigoje.
 • Pervedama tik į asmeninę išmokos gavėjo sąskaitą.
Suskleisti
Pasikeičiau sąskaitą, kur man kreiptis dėl fiksuotos išmokos pervedimo į kitą sąskaitą?

Dėl informacijos kaip pakeisti sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti fiksuotą  išmoką, turite kreiptis į Užimtumo tarnybą.

 

Suskleisti
Dirbu su verslo liudijimu, ar man bus mokama 257 eurų išmoka?

Išmoka priklausys, jeigu:

 • verslo liudijimas galiojo ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruotas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • verslo liudijimas nuo 2020-02-26 iki  2020-03-15 galiojo bent vieną dieną;
 • paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirbate pagal darbo sutartį ir neturite darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, negaunate darbo pajamų.

 

Suskleisti
Kur galiu pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdžiau veiklą su verslo liudijimu ar individualia veikla?

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpius (savo socialinio draudimo laikotarpius), individualios veiklos laikotarpius galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.03 „Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius“.

Ataskaitą reikia susiformuoti už laikotarpį nuo 2019-03-16 iki 2020-03-15.

Šis punktas galioja ir kitoms asmenų grupėms, išskyrus autorius, sportininkus bei atlikėjus.

Suskleisti
Esu skolingas valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, ar man bus mokama 257 eurų išmoka?

Turimi įsiskolinimai skiriant fiksuotą išmoką nevertinami.

Suskleisti
Dirbu pagal autorinę sutartį, esu sportininkas, atlikėjas ar man bus mokama 257 eurų išmoka?

Išmoka priklausys, jeigu:

 • yra pateikti 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimai ir apskaičiutos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.) dydžio sumos;
 • paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nesate susijęs (-usi) su darbo ar jiems prilygintais santykiais su draudėju.

 

Suskleisti
Jei esu autorius, sportininkas ar atlikėjas, kur galiu pasitikrinti ar yra apskaičiuotos įmokos nuo 3 MMA?

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros” paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“.

Ataskaita turi būti suformuota už laikotarpį nuo 2019-03-16 iki 2020-03-15.

 

Suskleisti
Kada išmokos mokėjimas gali būti nutraukiamas?

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną (užtenka vieno iš šių režimų atšaukimo);
 2. asmuo nebeatitinka bent vienos iš trijų išmokos skyrimo sąlygų.
Suskleisti
Kas skiria ir kas moka išmoką?
 • Prašymą gauna, nagrinėja ir sprendimą dėl išmokos skyrimo/neskyrimo priima Užimtumo tarnyba.
 • Išmoką moka „Sodra“.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka „Sodra“.

Suskleisti
Ar savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėta 257 Eur suma bus įtraukta į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta ir neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Suskleisti
Ar paskirta 257 Eur išmoka įtakos nedarbo išmokos dydį?

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui įtakos nedarbo išmokai neturi.

Suskleisti
Ar asmuo gali gauti nedarbo išmoką ir 257 Eur išmoką savarankiškam dirbančiam asmeniui?

Išmoka neįtakoja nedarbo išmokos, todėl asmuo gali gauti nedarbo išmoką ir fiksuotą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

 

Suskleisti
Ką daryti verslo liudijimą įsigijusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra apribota?

Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą (VL), o ji šiuo metu yra ribojama, tai gyventojas pats turėtų įsivertinti, ar karantino metu galės vykdyti šią veiklą nepažeisdamas karantino sąlygų, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu. Visgi, jei veiklos dėl karantino apribojimų gyventojas nebegalės vykdyti, nutraukęs verslo liudijimą, jis gali mokesčio permoką susigrąžinti arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui, kai tik veikla vėl bus galima verstis.

Norint nutraukti VL elektroniniu būdu, reikia prisijungti prie Mano VMI ir pateikti prašymą. 

Svarbu pažymėti, kad veiklos nuo kovo 16 d. nevykdantiems VL savininkams suteikiama galimybė veiklą nutraukti ir atgaline data. Tokiu atveju asmenims reikia skambinti į VMI informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba pateikti elektroninį paklausimą per Mano VMI ir konsultantai užregistruos prašymą nutraukti VL nuo kovo 16 d. 

Jei gyventojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI (pvz. neturi elektroninės bankininkystės) galima paskambinti į VMI informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba rašyti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt (kartu nurodant kontaktinį telefono numerį).

Suskleisti
Ką daryti individualią veiklą pagal pažymą įregistravusiems gyventojams, kurių veikla karantino metu yra apribota?

Jei gyventojas vykdė veiklą su pažyma, o ji šiuo metu yra ribojama, veiklą nutraukti nėra būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą su pažymą pajamų mokesčio permoka nesusidaro, o nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims prievolė mokėti sveikatos draudimo įmokas išlieka bet kokiu atveju.

Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo gyventojas turi pateikti per Mano VMI. Jei gyventojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI (pvz. neturi elektroninės bankininkystės) galima paskambinti į VMI informacijos centrą telefonu 1882 / +370 5 260 5060 arba rašyti elektroniniu paštu vmi@vmi.lt (kartu nurodant kontaktinį telefono numerį).

Suskleisti
Ar savarankiškai dirbantiems asmenims paskirta 257 Eur išmoka apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu?

Ne, neapmokestinama.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.  

Suskleisti
Ar keičiasi darbo užmokesčio prastovos metu apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu tvarka, jei darbdavys gauna Užimtumo tarnybos paskirtą subsidiją?

Prastovos metu darbdavio darbuotojui mokamas darbo užmokestis  gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamas tokia pačia tvarka, kaip ir įprastas darbo užmokestis. T. y. darbdavys, nepriklausomai nuo to, ar gaus subsidiją, ar ne, nuo darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio, pritaikęs neapmokestinamąjį pajamų dydį (kai darbuotojas yra pateikęs prašymą), turi išskaičiuoti 20 procentų gyventojų pajamų mokestį. Darbuotojo iš darbdavio gautomis pajamomis laikoma visa apskaičiuota darbo užmokesčio suma, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio subsidija bus gauta. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-11
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!