Fiksuotą 257 eurų išmoką gali gauti sąlygas atitinkantys savarankiškai dirbantys asmenys: 
 • individualių įmonių savininkai;  
 • mažųjų bendrijų nariai; 
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;  
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys); 
 • verslo liudijimus turintys asmenys (tarp jų ir asmenys, kurie verčiasi patalpų nuoma); 
 • ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ar didesnis;  
 • šeimynų dalyviai;  
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu neturi darbo santykių. 
Suskleisti
Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas:
 • Jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • Jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą.
 
Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.
Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.
Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.
Suskleisti

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą šia tvarka:

 1. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“.
 2. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo jau yra registruotas Užimtumo tarnyboje - prašymą teikia Klientų aptarnavimo skyriui, kuriame yra registruotas, užpildytą ir pasirašytą paštu arba užpildytą iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto (tokiu atveju, kai prašymas teikiamas ne pasirašytas elektroniniu parašu, savarankiškai dirbančiam asmeniui kyla pareiga per 30 kalendorinių dienų pasibaigus karantinui pasirašytą prašymo originalą pateikti Klientų aptarnavimo skyriui).

Svarbu: Prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 257 eurų išmokos turi pateikti Užimtumo tarnybai. 

Išmokos savarankiškai dirbantiems gali būti pervedamos tik į sąskaitas Lietuvoje.

Gyventojams, kurių prašymai buvo atmesti dėl to, kad jie turėjo darbo sutartį ir pajamų pagal darbo sutartį, naujo prašymo teikti nereikia. Užimtumo tarnyba atmestus prašymus peržiūrės iš naujo. 

Jei dar asmenys į Užimtumo tarnybą dėl išmokos dar nesikreipė, kreiptis reikėtų bendra tvarka. 

Suskleisti
 • Išmoka skiriama ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos (2020 m. kovo 16 d.) per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai, ir mokama ne ilgiau nei iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.
 • Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį ir yra lygi 257 Eur.
 • Kai ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos dydis proporcingai mažinamas (proporcija skaičiuojama kalendorinėmis dienomis).
 • Išmoka už praėjusį mėnesį į prašyme nurodytą sąskaitą turėtų būti išmokama iki kito mėnesio paskutinės dienos.
 • Sąskaita turi būti Lietuvoje esančiame banke, kredito unijoje ar mokėjimo įstaigoje.
 • Pervedama tik į asmeninę išmokos gavėjo sąskaitą.
Suskleisti

Dėl informacijos kaip pakeisti sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti fiksuotą  išmoką, turite kreiptis į Užimtumo tarnybą.

 

Suskleisti

Išmoka priklausys, jeigu:

 • verslo liudijimas galiojo ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruotas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;
 • verslo liudijimas nuo 2020-02-26 iki  2020-03-15 galiojo bent vieną dieną.
Suskleisti

Verslo liudijimo galiojimo laikotarpius (savo socialinio draudimo laikotarpius), individualios veiklos laikotarpius galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.03 „Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius“.

Ataskaitą reikia susiformuoti už laikotarpį nuo 2019-03-16 iki 2020-03-15.

Šis punktas galioja ir kitoms asmenų grupėms, išskyrus autorius, sportininkus bei atlikėjus.

Suskleisti

Turimi įsiskolinimai skiriant fiksuotą išmoką nevertinami.

Suskleisti

Išmoka priklausys, jeigu yra pateikti 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimai ir apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.) dydžio sumos

 

Suskleisti

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros” paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“.

Ataskaita turi būti suformuota už laikotarpį nuo 2019-03-16 iki 2020-03-15.

 

Suskleisti

Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų:

 1. po Lietuvos Respublikos Vyriausybė ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo praėjo 2 mėnesiai;
 2. asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.
Suskleisti
 • Prašymą gauna, nagrinėja ir sprendimą dėl išmokos skyrimo/neskyrimo priima Užimtumo tarnyba.
 • Išmoką moka „Sodra“.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka „Sodra“.

Suskleisti

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta ir neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Suskleisti

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui įtakos nedarbo išmokai neturi.

Suskleisti

Išmoka neįtakoja nedarbo išmokos, todėl asmuo gali gauti nedarbo išmoką ir fiksuotą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

 

Suskleisti

Ne, neapmokestinama.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.  

Suskleisti

Prastovos metu darbdavio darbuotojui mokamas darbo užmokestis  gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamas tokia pačia tvarka, kaip ir įprastas darbo užmokestis. T. y. darbdavys, nepriklausomai nuo to, ar gaus subsidiją, ar ne, nuo darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio, pritaikęs neapmokestinamąjį pajamų dydį (kai darbuotojas yra pateikęs prašymą), turi išskaičiuoti 20 procentų gyventojų pajamų mokestį. Darbuotojo iš darbdavio gautomis pajamomis laikoma visa apskaičiuota darbo užmokesčio suma, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio subsidija bus gauta. 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-06-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!