Covid_green_backgraund.svg

Bendra informacija apie ligos išmokos mokėjimą

Kokios išmokos mokėjimo sąlygos?
 1. Uždarius ugdymo įstaigas karantinui, ligos išmokos vaiko priežiūrai, kai ugdymo įstaigoje nustatomas infekcijos plitimą ribojantis režimas, mokamos už darželinukopriešmokyklinuko ar pradinuko priežiūrą. Už vyresnių klasių sveikų vaikų priežiūrą dėl karantino, išmokos nemokamos.
 2. Norint gauti ligos išmoką, reikia būti apdraustam (tuo metu turėti darbą ar vykdyti savarankišką veiklą) bei turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.
 3. Išmokos dydis -  65,94 proc.  kompensuojamojo  uždarbio, buvusio tris mėnesius iki mėnesio prieš karantino mėnesį, dydžio (neatskaičius mokesčių). Išmoka negali būti mažesnė kaip 7,21 euro už darbo dieną ir negali būti didesnė kaip 81,65 euro už darbo dieną arba 1722,75 euro už mėnesį (neatskaičius mokesčių). Išmoką nuo pirmos nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos moka „Sodra“ ir ji mokama tik už darbo dienas.
 4. Ligos išmoka mokama į prašyme skirti ligos išmoką nurodytą asmeninę sąskaitą. Prašymą skirti ligos išmoką (neterminuotą) (įskaitant slaugą) galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui adresu www.sodra.lt/gyventojui.

Pasinaudokite ligos išmokos skaičiuokle.

Suskleisti
Kiek truks ligos išmokos mokėjimas ir kada ji bus išmokėta?

Ligos išmoka, kaip ir iki šiol, bus išmokama per 17 darbo dienų nuo gyventojo prašymo skirti ligos išmoką bei kitų dokumentų ir (ar) duomenų „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.

Ekstremalios situacijos (karantino) laikotarpiu išmoka bus mokama už kiekvieną ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį.

Tėvams (globėjams) prižiūrintiems darželinuką, priešmokyklinuką ar pradinuką nedarbingumo pažymėjimai bus išduodami ir ligos išmoka mokama 14 kalendorių dienų arba kol baigsis karantino laikotarpis. 

Suskleisti
Ar galima išmoką gauti atgaline tvarka?

Nedarbingumo pažymėjimai sveiko vaiko – darželinuko, priešmokyklinuko ar pradinuko – priežiūrai, kai ugdymo įstaigoje nustatomas infekcijos plitimą ribojantis režimas, gali būti išduodami ir atgaline tvarka, bet  ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant atgal nuo asmens kreipimosi į  gydymo paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Norint gauti nedarbingumo pažymėjimą reikia skambinti vaiko gydytojui. Jeigu tai nepavyktų padaryti iškart, gydytojai turi galimybę nedarbingumo pažymėjimą dėl tokių atvejų išduoti ir už praėjusias dienas.

Suskleisti
Ar slaugant vaiką namuose dėl karantino galima dirbti?

Ligos išmoka mokama tik tiems tėvams,  įtėviams, globėjams ar budintiems globotojams, kurie prižiūrėdami vaiką namuose dėl karantino prarado darbo pajamas. Už tas dienas, kurias žmogus dirbo, ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai negali būti mokama nepriklausomai nuo to, ar tai nuotolinis darbas ar prastova.

Suskleisti
Jei įmonė laikinai užsidaro (negali užtikrinti nuolatinio darbo, neskelbia prastovos) ar darbuotojas gali kreiptis į gydymo įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo?

Ne.

Suskleisti
Jei bus pratęsta ekstremali padėtis ir mokyklos bus uždarytos ilgiau kaip 14 k. d. ar toliau bus tęsiamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka?

Ekstremalios situacijos arba karantino metu mokykloms ir darželiams užsidarius, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas 14 kalendorinių dienų arba iki ekstremalios situacijos ar karantino pabaigos.

Suskleisti
Ar galės asmuo sergantis lėtine liga, kuri įrašyta į sunkių lėtinių ligų sąrašą, negalintis dirbti nuotoliniu būdu, ir jam nėra paskelbta prastova, gauti nedarbingumo pažymėjimą dėl epideminės situacijos? Ar bus mokama ligos išmoka?

Jeigu darbuotojas serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą, ir jam nėra jokios galimybės dirbti nuotoliniu būdu bei netaikoma prastova, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu jam gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas  ir mokama ligos išmoka. 

Suskleisti
Ar ligos išmoka bus mokama, jei dirbu savarankiškai?

Asmenys, kurie ne vienus metus vykdo tik savarankišką veiklą (išskyrus veiklą su verslo liudijimu) ir yra mokėję ligos socialinio draudimo įmokas, yra draudžiami ligos socialiniu draudimu ir gaus ligos išmoką, net jei dar nedeklaravo pajamų už praėjusius metus iki šių pajamų deklaravimo termino. Tokiu atveju jiems skiriama minimali ligos išmoka (152,05 eur/ mėn.), o deklaravus pajamas išmoka bus perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos nepriemoka.

Pavyzdžiui, gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą nuo 2018 metų. Iki 2019 metų gegužės mėn. jis deklaravo pajamas už 2018 metus ir sumokėjo socialinio draudimo įmokas.

Tokiu atveju, nors 2020 m. pajamų deklaravimas dar neprasidėjo, asmeniui, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaikui prižiūrėti (uždarius ugdymo įstaigą dėl karantino), už 14 dienų nedarbingumo laikotarpį bus priskaičiuota minimali 72,10 eurų išmoka. Deklaravus pajamas ir sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2019 metus, ligos išmoka bus perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos  nepriemoka. Dar  kartą ligos išmoka gali būti perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos nepriemoka, kai gyventojas kitąmet deklaruos pajamas už 2020 metus ir sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Primename, kad ligos išmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, trijų mėnesių, buvusių mėnesį prieš nedarbingumo mėnesį, vidurkį. Jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2020 m. kovo mėn., vertinamos 2019 m. lapkričio, gruodžio ir sausio mėn. pajamos. Ligos išmoka bet kuriuo atveju per mėnesį negali būti mažesnė, nei minimalus dydis.

Jeigu gyventojas savarankišką veiklą pradėjo tik 2019 metais ir nemokėjo socialinio draudimo įmokų avansu 2019 ar 2020 metais išmoka gali būti paskirta ir išmokėta tik deklaravus pajamas ir sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2019 metus. 

 

Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą, ligos draudimu nėra draudžiami, todėl neturi teisės gauti ligos išmoką.

Suskleisti
Kokia tvarka bus mokama ligos išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui (apdraustam ligos socialiniu draudimu), jei susirgs jis pats?

Savarankiškai dirbantiems asmenims (apdraustiems ligos socialiniu draudimu) sergant patiems, ligos išmokos skiriamos ir mokamos tokia pačia tvarka kaip ir iki paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino.

Suskleisti
Jei iš užsienio grįžusiam asmeniui 2020-03-16–2020-03-27 yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl saviizoliacijos ir darbdavys 2020-03-18 jį atleido iš darbo, ar po atleidimo iš darbo ligos išmoka yra mokama bendra tvarka, t.y., ne ilgiau kaip 5 k. d.?

Ekstremalios situacijos ir karantino atveju ligos išmoka mokama bendra tvarka, t. y. ne ilgiau kaip 5 k. d., asmenį atleidus iš darbo.

Suskleisti
Kaip pildyti NP-SD2, kai bent dalis laikinojo nedarbingumo laikotarpio sutampa su paskelbta prastova?

Dėl darbdavio paskelbtos prastovos ir darbuotojo laikinojo nedarbingumo* (dėl paties asmens saviizoliacijos, ligos ar vaiko (ar šeimos nario su negalia) priežiūros/slaugos) galimos situacijos:

 • Tais atvejais, kai darbuotojas jau yra laikinai nedarbingas*, darbdavys neturėtų tokio darbuotojo įtraukti į darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašą.
 • Tais atvejais, kai darbuotojas pripažintas laikinai nedarbingu* jau paskelbus prastovą, darbdavys turi dvi galimybes:
  • nutraukia darbuotojui prastovą (pasirūpina, kad būtų pakeistas/patikslintas Užimtumo tarnybai pateiktas jo darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašas). Šiuo atveju, pildant NP-SD2 pranešimą, darbdavys privalo sumokėti ir nurodyti ligos išmokos už 2 pirmąsias ligos ar saviizoliacijos dienas (laukeliai B5-B6) sumą (laukelis B7);
  • nenutraukia darbuotojui prastovos (jokių pranešimų Užimtumo tarnybai dėl darbuotojų, kuriems skelbiama prastova, sąrašo tikslinimo pateikti nereikia). Tačiau šiuo atveju, pildant NP-SD2 pranešimą, laukeliuose B1-B2 privalo būti nurodytas laikotarpis, sutampantis su darbuotojui paskelbtos prastovos laikotarpiu. Ligos išmoka už 2 pirmąsias ligos ar saviizoliacijos laikinojo nedarbingumo dienas nemokama, tačiau laukelyje B8 turi būti nurodyta priežastis „06“ ir įrašyta „Prastova“.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai ligos išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų bus permokėta dėl darbdavio pateiktame NP-SD2 pranešime nurodytų neteisingų duomenų (pvz. darbuotojui paskelbta prastova, už kurią mokamas visas ar dalis darbo užmokesčio, ir už tą patį laikotarpį paskirta ligos išmoka), permokėtos ligos išmokos sumos bus išieškomos iš darbdavių Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Suskleisti
Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas užsieniečiams (su viza D)

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai (su viza D), kurie yra draudžiami ligos socialiniu draudimu, kaip ir bet kuris kitas apdraustasis asmuo, turintis reikiamą ligos socialinio stažą ir pripažintas laikinai nedarbingu dėl savo ligos ar saviizoliacijos, t. y. jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas, turi teisę gauti ligos išmoką.

Taigi, jeigu apdraustasis į Lietuvą grįžo iš bet kurios užsienio šalies arba turėjo kontaktą su koronavirusu sergančiu arba galimai užsikrėtusiu asmeniu, ir neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba darbe jam nėra paskelbta prastova, jam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas dėl saviizoliacijos 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į gydytoją reikia kreiptis nuotoliniu būdu, kai yra užpildyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatyta forma (https://nvsc.lrv.lt/covid-19) arba to paties centro specialisto pateiktą „Keleivio kortelę“, arba gydytojas turi būti gavęs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro siuntimą.

Atkreipiame dėmesį, kad apdraustieji asmenys (su viza D) nėra draudžiami sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl kreipdamiesi dėl bet kokių sveikatos paslaugų, įskaitant ir nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, reikia susimokėti už sveikatos priežiūros įstaigos (gydytojo) teikiamas paslaugas. Susimokėjus už sveikatos priežiūros įstaigos paslaugas, užsieniečiams (su viza D) išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

Suskleisti
Ar ligos išmoka, kai išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl epideminės situacijos (slaugai), bus mokama, kai asmuo, vykdantis individualią veiklą (mokantis mokesčius), kreipsis ir gaus išmoką iš Garantinio fondo?

Savarankiškai dirbantiems asmenims ligos išmoka mokama, neatsižvelgiant į mokamą išmoką iš Garantinio fondo, paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną.

Suskleisti
Asmuo vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas kontaktas su užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu, susirgo Covid-19. Kokio dydžio išmoka bus mokama? Kokius dokumentus turi pateikti darbdavys?

Minėtiems asmenims ligos išmoka mokama 77,58 proc. dydžio gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau negali viršyti nustatyto maksimalaus dydžio, t. y. 2026,86 Eur/ mėn. Išmoką nuo 3-ios ligos dienos moka „Sodra“. Papildomai darbdavys per „Sodros“ draudėjo paskyrą turi pateikti laisvos formos prašymą ir standartizuotą patvirtinimą (šiuo metu rengiamas), kad darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdytos profesinės veiklos.

 

Suskleisti
Ar būtų mokama ligos išmoka, asmeniui susirgus ir gydytojui išdavus nedarbingumo pažymėjimą dėl ligos, kai asmuo dirba dvejose darbovietėse ir vienoje yra nemokamos atostogos, kitoje prastova (kuri susirgus darbuotojui būtų atšaukiama)?

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 13 str. 2 d. nuostata, kad jeigu apdraustojo asmens laikinasis nedarbingumas atsirado to asmens nemokamų atostogų metu, ligos išmoka pradedama mokėti nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo turėjo pradėti dirbti, taikoma, kai asmuo dirba vienoje darbovietėje. Kadangi asmuo dirba dvejose darbovietėse ir vienoje iš jų praranda darbo pajamas, ligos išmoka mokama, neatsižvelgiant į tai, kad  kitoje yra nemokamose atostogose.

Suskleisti
Asmuo atostogauja Australijoje ir nebegali grįžti į Lietuvą, nes yra uždarytos sienos. Asmeniui kasmetinės atostogos baigiasi 2020-04-01. Ar nuo 2020-04-02 galėtų būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka (dėl saviizoliacijos)?

Remiantis Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ privaloma 14 dienų izoliacija tik asmenims, grįžusiems iš užsienio šalių. Šiuo atveju asmuo nėra grįžęs iš užsienio ir jam negali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas bei mokama ligos išmoka.  

Suskleisti
AB Lietuvos pašto veikla karantino laikotarpiu

  AB Lietuvos paštas karantino laikotarpiu taikys tam tikrus veiklos apribojimus!

 

PAŠTO SKYRIAI

Mažinama paslaugų apimtis, t. y., klientams bus teikiamos tik šios būtinosios paslaugos:

 • universaliosios pašto paslaugos, t. y. siuntų ir laiškų priėmimas bei išdavimas;
 • išmokamos pensijos bei pašalpos;
 • priimamos piniginės įmokos bei atliekamos piniginės perlaidos;
 • priimama spaudos prenumerata (siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą gyventojams).

Svarbu:

 • Ribojamas klientų skaičius skyriuje, t. y., vienu metu skyriuje galės būti tiek žmonių, kiek yra klientų aptarnavimo vietų.
 • Laikinai paslaugos nebus teikiamos „PayPost“ skyriuose, tačiau būtinąsias paslaugas bus galima gauti pašto skyriuose.
 • Bus prekiaujama tik pakavimo priemonėmis ir pašto ženklais.

 

LAIŠKININKŲ TEIKIAMOS PAŠTO PASLAUGOS:

 • Klientams tiesiogiai (į rankas) bus pristatomos tik pensijos, pašalpos ir procesiniai dokumentai, juos įteikiant „iki slenksčio“, t. y., pašto darbuotojai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.
 • Registruoti laiškai, prenumerata bei siuntos, telpantys į pašto dėžutę, bus įmetami į pašto dėžutę.
 • Į pašto dėžutę netelpančios siuntos, klientams į namus nebus pristatomos, bet išduodamos pašto skyriuje arba, esant galimybei, pristatomos į siuntų savitarnos terminalus, apie tai informuojant klientus SMS žinute arba pranešimu.

 

KURJERIAI

Kurjerinės siuntos pristatomos tik „iki slenksčio“, t. y., kurjeriai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.

 

Taip pat Lietuvos paštas darbuotojų vardu prašo visų šalies gyventojų:

 • Jokiu būdu neatidaryti durų pašto darbuotojams, jei namie yra saviizoliacijoje esančių gyventojų.
 • Siuntas siųsti naudojantis be žmogiškojo kontakto veikiančiais LP EXPRESS paštomatais, dirbančiais 24/7.
 • Siekiant mažinti kontaktą, naudotis e-savitarna paruošiant siuntas namie: www.manosiuntos.post.lt.
 • Pagal galimybes atidėti bet kokį vizitą į pašto skyrius.
 • Pašto skyriuose laikytis pašto darbuotojų nurodymų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!