covid2.svg

Savarankiškai dirbantiems asmenims

Neigiamą poveikį dėl karantino patyrusiems draudėjams įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidėtas supaprastinta tvarka, su kuria galite susipažinti čia.

Kam gali būti taikomos pagalbos priemonės?

Pagalbos priemonės taikomos neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams. Neigiamą poveikį patyręs draudėjas – tai draudėjas, kurio veikla apribota, nes yra paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba karantinas yra paskelbtas savivaldybės teritorijoje ir jeigu draudėjas nustatytame prašyme nurodo, kad šioje savivaldybės teritorijoje jis vykdo veiklą bei:

  • kuris automatiškai įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“ arba
  • kurio veikla įtraukta į VMI viešai skelbiamus individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą, arba į verslo liudijimų, kurių vykdymui nustatyti draudimai/apribojimai, sąrašus, arba
  • kurio prašymą taikyti mokestinės pagalbos priemones dėl COVID-19 yra patvirtinusi VMI.

 

Dėl prašymo netaikyti priverstinio poveikio priemonių

Jeigu neigiamą poveikį patyręs draudėjas nesikreipia dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, tačiau nori, kad nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, nebūtų pradedamas priverstinis įsiskolinimo išieškojimas, turi „Sodrai“ pateikti Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių.

Gavusi šį prašymą „Sodra“ netaiko naujų priverstinio poveikio priemonių draudėjo įsiskolinimui išieškoti, tačiau ne ilgiau iki praeis 30 dienų po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos.

Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros draudėjui ir meniu juostoje pasirinkus „Formos ir šablonai (ruošiniai)“ → „Prašymai/ skundai/ papildoma informacija“ → „Sukurti naują“ – „DPP, 02 Prašymas“ bei pridėjus užpildytą Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių, kurio pasirašyti bei skenuoti nereikia. Pridėjus prašymą spauskite mygtuką „Pasirašyti“.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę Prašymo dėl priverstinio poveikio priemonių netaikymo kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.

 

Kaip pateikti prašymą dėl įmokų atidėjimo?

Neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kad jam būtų taikoma įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka, nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, per 30 dienų po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos turi per asmeninę „Sodros" paskyrą draudėjui pateikti „Sodrai“ Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka. Prašymo formą galima rasti čia.

Prisijungę prie asmeninės „Sodros" paskyros draudėjui meniu juostoje pasirinkite „Formos ir šablonai (ruošiniai)“ → „Prašymai/ skundai/ papildoma informacija“ → „Sukurti naują“ – „DPP, 02 Prašymas“ ir pridėkite užpildytą Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kaip priedą, kurio pasirašyti bei skenuoti nereikia. Pridėjus prašymą paspauskite mygtuką „Pasirašyti“.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę Prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt

Jeigu draudėjas atitinka visus reikalavimus ir tenkina visas aplinkybes, „Sodros“ skyrius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priims sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Kai neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kuriam „Sodros“ skyriaus sprendimu jau yra supaprastinta tvarka atidėtas įsiskolinimo sumokėjimas, pateikia naują prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, „Sodros“ skyrius patikslins anksčiau priimtą sprendimą ir per 20 darbo dienų nuo naujo prašymo gavimo priims naują sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Svarbu! 

  • „Sodra“ turi teisę priimti sprendimą atidėti neigiamą poveikį patyrusių draudėjų įsiskolinimo mokėjimą neatsižvelgdama į tai, kad nėra praėję vieni metai nuo su draudėju anksčiau sudarytos ir dėl pažeidimų nutrauktos įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo sutarties ir (ar) sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų mokėjimą draudėjui pažeidus nurodytą sprendimą panaikinimo.
  • „Sodra“ turi teisę priimti sprendimą atidėti iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą pabaigos Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka pateikusio neigiamą poveikį patyrusio draudėjo - savarankiškai dirbančio asmens, kurio atidedama įsiskolinimo suma yra ne mažesnė nei 125€ ir neviršija 1 500€, įsiskolinimo dalį, jeigu ši atidedama įsiskolinimo dalis nėra perduota išieškoti antstoliui, nepriklausomai nuo to, kad kita dalis įsiskolinimo yra perduota išieškoti antstoliui.

 

Kaip vykdomas įmokų mokėjimas ir išieškojimas draudėjams, kurie nėra VMI sudarytame sąraše?

Draudėjams, neįtrauktiems į VMI skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems be pateikto prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“, įmokų atidėjimas ir išieškojimas vykdomas įprasta tvarka.

Suskleisti

Už supaprastinta tvarka atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų sumokėjimo atidėjimo laikotarpį palūkanos nėra skaičiuojamos.

Nuo neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, palūkanos neskaičiuojamos karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą laikotarpiu.

 

Suskleisti

Savarankiškai dirbantis asmuo yra draudžiamas sveikatos draudimu ir gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jei jis iki 2020 m. vasario 28 d. neturėjo privalomo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokų įsiskolinimo.

Suskleisti

Jeigu neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusi įmonė jau yra pateikusi „Sodrai“ prašymą dėl skolų atidėjimo ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, kad įmokų atidėjimo sutartis nebūtų nutraukiama, draudėjai turėtų kreiptis į „Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Suskleisti

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-88 yra priimtas sprendimas karantino laikotarpiu nenutraukti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimo asmenims, neturintiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo ir kurie dėl paskelbto karantino režimo šias įmokas mokėjo (arba mokės) pavėluotai (arba karantinui pasibaigus).

Įsigaliojus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimams, savarankiškai dirbantys asmenys 
negalėję šios įmokos sumokėti karantino laikotarpiu, privalės tai padaryti per  2 metus nuo tos dienos, kai Vyriausybė atšaukia ekstremalią situaciją ir karantiną arba kai sueina jų paskelbimo terminai.
 
Jeigu savarankiškai dirbantys asmenys, per nustatytą terminą nesumokės PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų,  
kai jam nustatytu laikotarpiu buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, šie asmenys privalės atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą.

Suskleisti

Vieši duomenys bus skelbiami.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-09-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!