covid2.svg

Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims

Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantys asmenys gali pretenduoti į 260 eurų dydžio išmoką už pilną mėnesį, jeigu atitinka šias sąlygas:
 • veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo;
 • dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą;
 • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“;
 • jei tai juridinis asmuo, jis neturi turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.
Atšaukus karantiną nuo liepos 1 d., išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims  nebėra mokama. Paskutinis išmokos mokėjimas už birželio mėnesį buvo atliktas iki 2021 m. liepos 31 d.
 
SVARBU! Savarankiškai dirbantys asmenys, jau pasikreipę dėl fiksuoto dydžio išmokos, iki kitų metų pradžios ją gaus, jeigu atitinka tris sąlygas:
 • jų veikla yra registruota bent 3 mėn. iki karantino paskelbimo;
 • gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų „ant popieriaus“, o jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas;
 • iki šių metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui jos mokėjimas bus tęsiamas ir kitais metais, jeigu jo ūkinė veikla bus apribojama ir jis pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.
Suskleisti

Fiksuotą 260 eurų išmoką gali gauti sąlygas atitinkantys savarankiškai dirbantys asmenys: 

 • individualių įmonių savininkai;  
 • mažųjų bendrijų nariai; 
 • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;  
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys); 
 • verslo liudijimus turintys asmenys;
 • ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ar didesnis;  
 • šeimynų dalyviai;  
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos ir kurie tuo pačiu metu neturi darbo santykių.
Suskleisti

Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą šia tvarka:

 1. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo nebuvo registruotas Užimtumo tarnyboje, būtina joje užsiregistruoti. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“;
 2. Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki prašymo pateikimo jau yra registruotas Užimtumo tarnyboje – jis turi susiekti su aptarnaujančiu konsultantu;
 3. Asmenims, gavusiems išmoką pirmojo karantino metu ir vis dar registruotiems Užimtumo tarnyboje, reikia susisiekti su aptarnaujančiu konsultantu.

Svarbu! Prašymas gali būti pateiktas tik vieną kartą ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.

Savarankiškai dirbantys asmenys prašymus dėl fiksuotos 260 eurų išmokos turi pateikti Užimtumo tarnybai. 

Išmokos savarankiškai dirbantiems gali būti pervedamos tik į sąskaitas Lietuvoje.

Suskleisti
 • Verslo liudijimo galiojimo laikotarpius (savo socialinio draudimo laikotarpius), individualios veiklos laikotarpius galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.03 „Informacija apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius“.
 • Formuojant ataskaitą asmuo turi žinoti karantino paskelbimo dieną jo gyvenamojoje savivaldybėje. Pavyzdžiui, jei asmens gyvenamojoje savivaldybėje karantinas paskelbtas 2020-11-07, ataskaitą reikia susiformuoti už laikotarpį nuo 2019-11-07 iki 2020-11-06.
 • Šis punktas galioja ir kitoms asmenų grupėms, išskyrus autorius, sportininkus bei atlikėjus.
Suskleisti

Turimi įsiskolinimai skiriant fiksuotą išmoką nevertinami.

Suskleisti

Išmoka priklausys, jeigu yra pateikti 13-SD13-SD„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete bei jiems priskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu. pranešimai ir apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės nei 3 minimalių mėnesinių algų (MMAMMANuo 2021 m. sausio 1 d. - 642 Eur.) dydžio sumos.

Suskleisti

Savo draudžiamąsias pajamas, nuo kurių buvo apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos galite pasitikrinti asmeninėje „Sodros” paskyroje gyventojui susiformavęs (-usi) suvestinę REP.04 „Informacija apie valstybinį socialinį draudimą“.

Formuojant ataskaitą asmuo turi žinoti karantino paskelbimo dieną jo gyvenamojoje savivaldybėje. Pavyzdžiui, jei asmens gyvenamojoje savivaldybėje karantinas paskelbtas 2020-11-07, ataskaitą reikia susiformuoti už laikotarpį nuo 2019-11-07 iki 2020-11-06.

Suskleisti
 • Prašymą gauna, nagrinėja ir sprendimą dėl išmokos skyrimo/neskyrimo priima Užimtumo tarnyba.
 • Išmoką moka „Sodra“.

Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka „Sodra“.

Suskleisti

Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui į draudžiamąsias pajamas nebus įtraukta ir neturės įtakos jokioms mokamoms pensinėms/nepensinėms išmokoms.

Suskleisti

Išmoka neįtakoja nedarbo išmokos, todėl asmuo gali gauti nedarbo išmoką ir fiksuotą išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

Suskleisti

Ne, neapmokestinama.

Pagal Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.  

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-08-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!