Sodros-taryba.png

„Sodros“ taryba

Fondo taryba yra lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu sudaryta kolegiali institucija, nagrinėjanti ir priimanti sprendimus socialinio draudimo politikos įgyvendinimo klausimais. Fondo tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų asmenų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms ir valstybės institucijoms.

 

Valstybės institucijų atstovai:

 1. Vaidotas Kalinauskas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo grupės vadovas;
 2. Mindaugas Liutvinskas – finansų viceministras;
 3. Iveta Paludnevičiūtė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė;
 4. Aurimas Pečkauskas – sveikatos apsaugos viceministras;
 5. Vytautas Šilinskas – socialinės apsaugos ir darbo viceministras.

Apdraustųjų atstovai:

 1. Artūras Černiauskas – Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas;
 2. Jolanta Kiguolienė – Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė;
 3. Vincas Kunca – Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys, Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas;
 4. Loreta Soščekienė – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė;
 5. Algirdas Zvicevičius – Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais.

Darbdavių organizacijų atstovai:

 1. Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas;
 2. Arūnas Bertašius – Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas;
 3. Vidas Butkus – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius;
 4. Gediminas Rainys – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos patarėjas ekonomikos klausimais;
 5. Rūta Skyrienė – Investuotojų forumo vykdomoji direktorė.

 

Fondo tarybos patarėjai:

 1. Mečislovas Laurinkus, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” valdybos narys;
 2. Teodoras Medaiskis, ekonomistas.
Suskleisti

Fondo tarybos funkcijos:

 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl to, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip vykdoma Fondo valdybos veikla.
 • Teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų, Seimo prašymu teikia išvadas Seimui dėl Seime įregistruotų socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų.
 • Teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, Socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir panaudojimo.
 • Svarsto ir pateikia išvadas Fondo valdybai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Seimui dėl Fondo biudžeto projekto ir jį lemiančių rodiklių, nustatytų Socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • Svarsto Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ataskaita (jeigu ji pateikta) ir teikia išvadą Fondo valdybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši išvada įforminama Fondo tarybos nutarimu.
 • Teikia Seimui išvadas dėl Seimo patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių ir pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikia socialinio draudimo sistemos finansiniam stabilumui ir išmokų adekvatumui užtikrinti.
 • Vadovaudamasi Nedarbo socialinio draudimo įstatymu, svarsto ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui teikia išvadą dėl darbdavio prašymo skirti dalinio darbo išmoką.
 • Nagrinėja ir sprendžia kitus socialinio draudimo bei turinčius įtakos jo organizavimui ir veiklos rezultatams klausimus.

 

Fondo tarybos teisės: 

 • Gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Fondo administravimo įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, informaciją, reikalingą Tarybos funkcijoms vykdyti.
 • Turėti visuomeninius patarėjus.
 • Kviesti į posėdžius ekspertus, galinčius pateikti išvadas dėl iškilusių klausimų.
 • Kviesti į posėdžius stebėtojus.
 • Kreiptis su pasiūlymais į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Fondo valdybą dėl Tarybos darbo organizavimo.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-10-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!