Sodros-taryba.png

„Sodros“ taryba

Tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės institucijoms.

Tarybos sudėtis

Fondo taryba yra lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu sudaryta kolegiali institucija, nagrinėjanti ir priimanti sprendimus socialinio draudimo politikos įgyvendinimo klausimais. Fondo tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų asmenų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms ir valstybės institucijoms.

 1. Marius Skuodis, ekonomikos ir inovacijų viceministras.
 2. Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.
 3. Darius Sadeckas, finansų viceministras.
 4. Artūras Černiauskas, Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas.
 5. Vincas Kunca, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys, Valstybinio socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.
 6. Loreta Soščekienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė.
 7. Dangirutė Čekanauskienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinės tarybos narė, Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos narė.
 8. Algirdas Zvicevičius, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais.
 9. Vidas Butkus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius.
 10. Kazimieras Vindaudas Jackūnas, Lietuvos darbdavių konfederacijos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Euroklinika“ direktorius.
 11. Aurelijus Šapranauskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos komiteto narys.
 12. Raminta Radavičienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorė.
Suskleisti

Fondo tarybos funkcijos:

 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl to, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip vykdoma Fondo valdybos veikla.
 • Teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų, Seimo prašymu teikia išvadas Seimui dėl Seime įregistruotų socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų.
 • Teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, Socialinio draudimo rezervinio fondo sudarymo ir panaudojimo.
 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl draudėjų prašymų atidėti socialinio draudimo įmokų skolų, delspinigių ar baudų, viršijančių 30 tūkst. eurų, mokėjimą ar atleidimą nuo jų.
 • Svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Seimui dėl Fondo biudžeto projekto.
 • Svarsto Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ataskaita (jeigu ji pateikta) ir teikia išvadą Fondo valdybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši išvada įforminama Fondo tarybos nutarimu.
 • Teikia Seimui išvadas dėl Seimo patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių ir pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikia socialinio draudimo sistemos finansiniam stabilumui ir išmokų adekvatumui užtikrinti.
 • Ne rečiau kaip kas 4 metus teikia Seimui išvadą ir prognozes dėl ilgalaikės socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos eigos ir laukiamų rezultatų.
 • Tvirtina ir skelbia rodiklius, nustatytus Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • Vadovaudamasi Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, tvirtina draudėjų priskyrimą konkrečiai įmokų tarifo grupei.
 • Nagrinėja ir sprendžia kitus socialinio draudimo bei turinčius įtakos jo organizavimui ir veiklos rezultatams klausimus.

 

Fondo tarybos teisės: 

 • Gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Fondo administravimo įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, informaciją, reikalingą Tarybos funkcijoms vykdyti.
 • Turėti visuomeninius patarėjus.
 • Kviesti į posėdžius ekspertus, galinčius pateikti išvadas dėl iškilusių klausimų.
 • Kviesti į posėdžius stebėtojus.
 • Kreiptis su pasiūlymais į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Fondo valdybą dėl Tarybos darbo organizavimo.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-12-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!