Sodros-taryba.png

„Sodros“ taryba

Tarybą sudaro 15 lygiateisių narių, atstovaujančių apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms, darbdavių organizacijoms bei valstybės institucijoms.

Tarybos sudėtis
 1. Asta Aranauskienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja užimtumo klausimais.
 2. Marius Skuodis, ekonomikos ir inovacijų viceministras.
 3. Eglė Radišauskienė, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.
 4. Darius Sadeckas, finansų viceministras.
 5. Artūras Černiauskas, Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas.
 6. Vincas Kunca, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narys, Valstybinio socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.
 7. Loreta Soščekienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė.
 8. Dangirutė Čekanauskienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinės tarybos narė, Socialinio draudimo darbuotojų profesinės sąjungos narė.
 9. Algirdas Zvicevičius, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais.
 10. Vidas Butkus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narės akcinės bendrovės „Kauno Baltija“ generalinis direktorius.
 11. Kazimieras Vindaudas Jackūnas, Lietuvos darbdavių konfederacijos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Euroklinika“ direktorius.
 12. Aurelijus Šapranauskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Socialinių ekonominių reikalų ir darbo aplinkos komiteto narys.
 13. Raminta Radavičienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorė.
Suskleisti
 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie tai, kaip įgyvendinami socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai ir kaip vykdoma Fondo valdybos veikla.
 • Teikia pasiūlymus ir išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinį draudimą reglamentuojančių įstatymų projektų.
 • Teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinio draudimo įmokų tarifų, asignavimų iš valstybės biudžeto skyrimo, Fondo rezervo sudarymo.
 • Nagrinėja ir teikia pasiūlymus Fondo valdybai dėl draudėjų prašymų atidėti socialinio draudimo įmokų skolų ar delspinigių, viršijančių 30 tūkst. Eur, mokėjimą.
 • Svarsto ir pateikia išvadą Fondo valdybai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo biudžeto projekto.
 • Svarsto Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Valstybės kontrolės ataskaita (jeigu ji pateikta) bei teikia išvadą Fondo valdybai ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Ši išvada įforminama Fondo tarybos nutarimu.
 • Kartu su Fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniu teikia išvadą dėl Vyriausybės patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių vykdymo ir pasiūlymus, kokių papildomų priemonių reikia pensijų sistemos finansiniam stabilumui ir socialinio draudimo išmokų adekvatumui užtikrinti.
 • Ne rečiau kaip kas ketverius metus teikia išvadą ir prognozes dėl ilgalaikės socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos eigos ir laukiamų rezultatų;
 • pagal savo patvirtintą metodiką tvirtina praėjusių metų draudžiamąsias pajamas ir nustato einamųjų metų draudžiamąsias pajamas; nustatyta tvarka jas tvirtina Vyriausybė.
 • Vadovaudamasi Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, tvirtina kiekvieno draudėjo priskyrimą konkrečiai įmokų tarifo grupei.
 • Nagrinėja ir sprendžia kitus socialinio draudimo bei turinčius įtakos jo organizavimui ir veiklos rezultatams klausimus.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-10-22
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!