Draudimas-valstybes-lesomis.png

Slaugau NEĮGALŲ asmenį

Ką daryti?
 • Turite pateikti prašymą bei jūsų statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Prašymas teikiamas, jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu.
Suskleisti
Kam yra taikomas draudimas?

Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas, jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:

 • Jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje.
 • Neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas.
 • Esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
 • Nesate privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu.
 • Neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma.
 • Negaunate jums priklausančios:
  • valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją;
  • valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka Fondo valdybos teritoriniai skyriai;
  • valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka ne Fondo valdybos teritoriniai skyriai;
  • šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas.
 • Nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje.
 • Jūsų globos (rūpybos) statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams).
 • Neįgaliam asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (taikoma, kai neįgalų asmenį slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių).
 • Nėra apribota jūsų – kaip tėvo arba motinos – valdžia slaugomam neįgaliam asmeniui.
 • Neįgalus asmuo nėra apgyvendintas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

 

 * Savarankiškai dirbančių asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis vykdomas tik pasibaigus gautų pajamų (pelno) deklaravimo terminui ir nustačius, kad šie asmenys neturėjo draudžiamųjų pajamų. Gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos,  arba pagal autorines sutartis taip pat asmenų, gaunančių tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis asmenų slaugančių neįgalų asmenį, valstybinis socialinis pensijų draudimas valstybės lėšomis nevykdomas jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur..

Savarankiškai dirbančių asmenų ir asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, slaugančių neįgalų asmenį, draudimas valstybės lėšomis nedarbo socialiniu draudimu vykdomas tik tuo atveju, jeigu šie asmenys pagal įstatymus nėra privalomai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu kitu pagrindu.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti „Sodrai“?

Norint būti apdraustam, „Sodros“ skyriuje reikia pateikti:

 • Prašymą
 • Savo ir slaugomo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus:
  • Užsienio valstybių išduotas vaiko gimimo liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille). Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės turi pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Slaugomo asmens Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą.
 • Slaugomo asmens visiškos negalios invalidumą patvirtinantį dokumentą, jei visiška negalia nustatyta iki 2005 m. liepos 1 d..
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo nutartį dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, arba teismo sprendimą (nutartį) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas).
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-07-27
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!