gyventojams.png

Senatvės pensija

Senatvės pensiją galite gauti, jei:

1. Sukakote senatvės pensijos amžių. Jį pasitikrinti galite:

 

2. Turite minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą. Jį pasitikrinti galite:

 • Prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ (kairysis meniu → Nauja suvestinė);

Jei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą.

Atkreipiame dėmesį, kad „Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą kaupia nuo 1994 metų. Todėl, jei Jūs dirbote iki 1994 metų ir iki šiol „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą, tai padaryti galite bet kuriuo Jums patogiu metu atvykę į artimiausią „Sodros“ skyrių.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietas (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.

 

Norint gauti „pilną“ pensiją, turite būti įgiję būtinąjį stažą senatvės pensijai. 2023 metais jis yra 33 metai, 2024 metais – 33,5 metų.

REIKALINGAS BŪTINASIS STAŽAS PENSIJAI
METAI BŪTINASIS STAŽAS (METAIS)
2024 33,5
2025 34
2026 34,5
2027 35
Suskleisti
 • Kviečiame Jums patogiu metu atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą.
 • Sukakus senatvės pensijos amžių, Jums teliks pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.
Suskleisti

Dėl senatvės pensijos skyrimo į „Sodrą“ reikėtų kreiptis likus trims ir mažiau mėnesių iki sukaks pensijos amžius ar bet kuriuo metu vėliau.

Suskleisti

Jei kreipėtės vėliau nei sukakote senatvės pensijos amžių, senatvės pensija Jums bus išmokėta už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių iki prašymo su visais pensijai skirti reikalingais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.

Pavyzdžiui, Jūs sukakote senatvės pensijos amžių 2022 m. gruodžio mėn., tačiau dėl senatvės pensijos skyrimo kreipėtės tik 2024 m. sausio mėn. Senatvės pensija Jums bus išmokėta už laikotarpį nuo 2023 m. sausio mėn.

Suskleisti

Jei esate įgiję teisę gauti senatvės pensiją, galite kreiptis su prašymu atidėti senatvės pensijos skyrimą, o jei senatvės pensiją jau gaunate – atidėti paskirtos pensijos mokėjimą. 

Atidėti senatvės pensijos skyrimą ar mokėjimą galite tik pilniems metams (senatvės pensijos skyrimo / mokėjimo atidėjimas negalimas keliems mėnesiams) ir ne ilgiau kaip 5 metams.

Nuo dienos, kurią baigsis atidėjimo laikotarpis, priklausomai nuo Jūsų prašymo turinio, t. y. kokiam laikotarpiui atidedamas senatvės pensijos skyrimas / mokėjimas, Jums būtų skiriama arba vėl pradėta mokėti senatvės pensija, padidinta 8 procentais už kiekvienus pilnus atidėjimo metus.

1 pavyzdys: Asmuo, turintis 37 metus stažo ir 50 apskaitos vienetų, 2019-01-01 įgijo teisę gauti senatvės pensiją, bet pensijos neskyrė ir užpildė prašymą pensijos skyrimą atidėti 4 metams. Šis asmuo atidėjimo laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2023-01-01 nedirbo ar nevykdė kitos veiklos, dėl kurios reikėtų mokėti pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“.

Pasibaigus atidėjimo terminui, 2023-01-01 paskirtos senatvės  pensijos dydis, įvertinus 4 atidėjimo metus, būtų 764,08 Eur (578,85 Eur* x 32 proc.**).

Jeigu nuo 2019-01-01 jam būtų paskirta ir mokėta 372,44 Eur senatvės  pensija, ji būtų indeksuojama nuo kiekvienų metų sausio 1 d. ir šios pensijos dydis 2023-01-01 būtų 578,85 Eur.

*578,85 = (246,21 x 1,1935) + (50 x 5,70), kur
246,21 Eur – bazinis pensijos dydis 2023 m.
1,1935 – santykis tarp įgyto stažo ir būtinojo stažo 2019 m. (37/31)
50 – įgytas apskaitos vienetų skaičius
5,70 Eur – apskaitos vieneto vertė 2023 m.

** Už kiekvienus pensijos skyrimo atidėjimo metus pensija didinama po 8 proc. (4 x 8 proc. = 32 proc.) 

2 pavyzdys: Asmuo, turintis 37 metus stažo ir 50 apskaitos vienetų, gaunantis 372,44 Eur senatvės pensiją, paskirtą nuo 2019-01-01, 2020-01-01 pildo prašymą sustabdyti senatvės pensijos mokėjimą ir mokėjimą atidėti 3 metams. Šis asmuo po pensijos paskyrimo nuo 2019-01-01 iki 2023-01-01 draudžiamųjų pajamų neturėjo.

Pasibaigus atidėjimo terminui, 2023-01-01 paskirtos senatvės pensijos dydis, įvertinus 3 atidėjimo metus, būtų 717,77 Eur (578,85 x 24 proc.).

Jeigu nuo 2019-01-01 jam būtų mokėta paskirta 372,44 Eur senatvės  pensija, ji būtų indeksuojama nuo kiekvienų metų sausio 1 d. ir šios pensijos dydis 2023-01-01 būtų 578,85 Eur.

 Svarbu! Jeigu asmuo pensijos skyrimo / mokėjimo atidėjimo laikotarpiu dirbtų ar vykdytų kitą veiklą, dėl kurios reikėtų mokėti pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, jam pensija būtų naujinama nuo sausio 1 d., įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių. 

Suskleisti
 • Prašymą skirti senatvės pensiją.
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);
 • Jei anksčiau nesate pateikę, tai:
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

 

Senatvės pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti

Prašymą skirti senatvės ar netekto darbingumo pensiją galima pateikti

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti senatvės ar netekto darbingumo pensiją;
 2. Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.
Suskleisti

Senatvės pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

 • 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.
 • Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

 

   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

 

Kaip apskaičiuojama pensijos vertė? >>

 


Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos, pradedant 2019 metais, senatvės pensijos dydis kasmet bus naujinamas, įvertinant praėjusiais kalendoriniais metais Jūsų įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Naujas senatvės pensijos dydis apskaičiuojamas ir naujo dydžio senatvės pensija pradedama mokėti ne vėliau kaip atitinkamų kalendorinių metų liepos mėnesį. Kartu su naujo dydžio senatvės pensija Jums bus išmokamas nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos susidaręs senatvės pensijų dydžių skirtumas.

Tam, kad pensija būtų naujinama, „Sodrai” prašymo pateikti nereikia – tai bus atliekama automatiškai.

 

 Svarbu! Socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 100 % Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, nustatyto 2024 m., turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo.

 

Tuo atveju, jei gaunate pensiją ir iš užsienio, turite kiekvieną ketvirtį „Sodrai“ pateikti duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį, jei manote, kad gaunamų pensinių išmokų ir užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 % Lietuvos Respublikos apskaičiuoto minimalaus vartojimo poreikio dydžio, nustatyto 2024 metams.

Priemoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenis (pažymą) apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį privalėsite teikti kiekvieną ketvirtį.

Pažymos originalas iš užsienio kompetentingos įstaigos turi būti pristatytas į „Sodrą“.

Suskleisti

Kas gali gauti pensijos priemoką?

Pensijos priemoką gali gauti socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, socialinio draudimo negalios pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 45–55 procentų darbingumo, jeigu jų gaunamų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma per mėnesį yra mažesnė nei 100 procentų minimalių vartojimo poreikių dydžio (toliau – MVPD).

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo VI1 skyrius.

 

Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo.

 

Kokios pajamos vertinamos skiriant pensijos priemoką?

Teisei į priemoką nustatyti įvertinama visų tą mėnesį, už kurį apskaičiuojama priemoka, išmokėtų socialinio draudimo pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, užsienio valstybių pensijų suma.

 

Ar skiriama pensijos priemoka dirbantiems asmenims?

Skiriant pensijos priemoką nėra vertinamos asmens gaunamos draudžiamosios pajamos, todėl asmuo gali dirbti ir gauti pensijos priemoką, jei jo gaunamų pensijų suma yra mažesnė nei 100 procentų MVPD.

 

Ar pensijos priemoka skiriama gaunantiems pensiją iš Lietuvos, tačiau gyvenantiems užsienyje?

Pensijos priemoka skiriama ir mokama pensijos gavėjams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

Kokio dydžio skiriama pensijos priemoka?

Jei asmuo yra įgijęs būtinąjį stažą pensijai skirti, jam mokamas viso dydžio skirtumas tarp 100 proc. MVPD, nustatyto 2024 m., ir jo gaunamos pensijos (pensijų sumos). Jei asmuo yra įgijęs minimalų stažą, bet neturi būtinojo stažo, jam apskaičiuojama proporcingai mažesnė priemokos dalis.

 

Pensijos priemokų apskaičiavimas

 • Gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota turint būtinąjį stažą, pensijos priemoka apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = 1 × MVPD – P, čia:

 PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 • Pensijos priemoka gavėjams, kuriems pensija apskaičiuota neturint būtinojo stažo, apskaičiuojama euro cento tikslumu pagal formulę PD = (1 × MVPD – P) × (S / BS), čia:

PD – pensijos priemokos dydis;

MVPD – tą mėnesį, už kurį mokama pensijos priemoka, galiojęs minimalių vartojimo poreikių dydis;

S – asmens įgytas pensijų socialinio draudimo stažas, pagal kurį apskaičiuota mokama socialinio draudimo senatvės arba negalios (netekto darbingumo (invalidumo)) pensija;

BS – asmeniui nustatytas būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo negalios (netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumo)) pensijai gauti (atsižvelgiant į gaunamos pensijos rūšį);

P – visų asmeniui mokamų pensijų suma.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia pateikti pažymą, kad būtų skiriama pensijos priemoka?

Taip. Asmens teisė gauti pensijos priemoką nustatoma pensijos gavėjui pateikus duomenis apie užsienio valstybėje paskirtos pensijos dydį. Priemoka būtų skiriama ir mokama nuo teisės gauti pensijos priemoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo duomenų apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pateikimo dienos. Duomenis apie užsienio valstybės paskirtos pensijos dydį pensijos gavėjas „Sodrai“ turėtų pateikti kas ketvirtį.

Pažymos pateikti nereikia, jei asmuo pensiją gauna iš Baltarusijos, Ukrainos ar Moldovos.

 

Jei asmuo gauna pensiją iš užsienio valstybės, ar reikia išversti pažymą, apie užsienyje paskirtos pensijos dydį?

Pažymų, išduotų ES valstybėse ar EEE šalyse versti nereikia. Dokumentai, išduoti kitų valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jei asmuo yra įgijęs stažo užsienio valstybėje, tačiau pensijos negauna, ar gali pateikti neigiamą sprendimą, kad būtų skaičiuojama pensijos priemoka?

Jei sprendimas išduotas 2018 m. ar vėliau ir sprendime nurodyta tiksli data, kada asmuo sukaks senatvės pensijos amžių užsienio šalyje, tuomet tinka užsienio kompetentingos įstaigos priimtas neigiamas sprendimas, o pažymos pateikti nereikia.

 

Jei asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, ar turi pateikti pažymą apie gaunamos (negaunamos) pensijos dydį?

Jeigu asmuo užsienio valstybėje yra įgijęs mažiau nei 1 metus stažo, priemoka turėtų būti skiriama. Tokiu atveju, asmuo turėtų pateikti laisvos formos pranešimą „Sodrai“ ir nurodyti, ar vėlesniais  laikotarpiais asmuo nedirbo užsienio valstybėje ir neįgijo papildomo stažo. Gavus visą reikalingą informaciją būtų priimtas sprendimą dėl priemokos skyrimo / neskyrimo.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką?

Asmenims, gaunantiems laikinąją išmoką, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją?

Asmenims, gaunantiems išankstinę senatvės pensiją, pensijos priemoka nėra skiriama ir mokama.

 

Ar skiriama pensijos priemoka asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tačiau ankščiau gavusiems išankstinę senatvės pensija?

Taip, pensijos priemoka gali būti mokama asmenims, gaunantiems senatvės pensiją, netekto darbingumo pensiją, jei yra netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakusiems netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 45–55 procentų darbingumo, neatsižvelgiant į tai, kad ankščiau jiems buvo paskirta ir mokama išankstinė senatvės pensija.

 

Už kokį mėnesį mokama pensijos priemoka?

Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama už praėjusį mėnesį.

 

Ar iš pensijų priemokų yra vykdomi išskaitymai?

Iš pensijų priemokos išskaitos (išieškos) pagal vykdomuosius dokumentus nevykdomos.

 

Ar pensijos priemokos dalis, taip kaip ir pensija, gali būti pervedama į globos (slaugos) įstaigos sąskaitą?

Už išlaikymą globos įstaigoje į globos įstaigų atsiskaitomąsias sąskaitas gali būti pervedama ne daugiau kaip 80 procentų pensijos, kartu su gaunama pensijos priemoka, suma. Likusi pensijos ir pensijos priemokos suma (ne mažiau 20 procentų pensijos) išmokama pensininkui, jo įgaliotam asmeniui ar globėjui.

 

Kokioms aplinkybėms esant pensijos priemoka neskiriama arba jos mokėjimas yra sustabdomas?

Pensijos priemoka neskiriama, o paskirtos priemokos mokėjimas sustabdomas asmenims:

 • Kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
 • Atliekantiems laisvės atėmimo bausmes laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose, išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus);
 • Kuriems paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos priverčiamosios medicinos priemonės stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Pensijos priemokos mokėjimas stabdomas nuo mėnesio, einančio po minėtų aplinkybių atsiradimo mėnesio, pirmos dienos.

Pensijos priemokos mokėjimas atnaujinamas (jei teisė yra išlikusi) išnykus minėtoms aplinkybėms nuo mėnesio, einančio po aplinkybių išnykimo mėnesio, pirmos dienos.

 

Ar pensijos priemoka išmokama mirus pensijos gavėjui?

Mirus pensijos priemokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui išmokama pensijos priemoka už mirties mėnesį ir dar tokio paties dydžio vieno mėnesio pensijos priemokos suma.

Iki mirties mėnesio apskaičiuotos pensijos priemokos sumos, kurios priklausė, bet dėl mirties nebuvo išmokėtos pensijos priemokos gavėjui, yra išmokamos paveldėtojams, pateikusiems prašymą ir paveldėjimo dokumentus.

Suskleisti

Jei 2023 m. dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet pensija Jums nuo 2024 m. sausio 1 d. bus perskaičiuota (naujinama), įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija bus perskaičiuota remiantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) bus galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos”.

Perskaičiuotą pensiją planuojama išmokėti 2024 m. liepos mėn.

Tai bus atliekama kiekvienais metais.

Suskleisti

Pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir (ar) visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Tačiau jeigu Jūs dar dirbate, senatvės pensija bus paskirta tik gavus darbdavio duomenis apie Jūsų pajamas, turėtas iki senatvės pensijos skyrimo mėnesio. Šiuos duomenis darbdavys „Sodrai“ teikia kiekvieną mėnesį (iki 15 dienos) už praėjusį mėnesį.

Senatvės pensija mokamaeinamąjį mėnesį.

Senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10–26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100 % dalyvumo / darbingumo (I grupės invalidai) arba Jums yra nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 

Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti
 • Gyventojų registre panaikinus išmokos gavėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje duomenis arba išbraukus iš gyvenamosios vietos Lietuvoje nedeklaravusių asmenų apskaitos.
 • Pateikus prašymą sustabdyti senatvės pensijos mokėjimą.
 • Išmokos gavėjui persikėlus gyventi į užsienio valstybę ir nepateikus prašymo atnaujinti pensijos mokėjimą.
 • Užsienio valstybėje gyvenančiam išmokos gavėjui iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos laiku nepateikus dokumento, patvirtinančio, kad jis gyvena užsienio valstybėje arba kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“ gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Pažymėjimas gali būti keičiamas, kai:
  • pensijos gavėjas pakeitė vardą (vardus), pavardę ar / ir asmens kodą;
  • anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pratęsiamas pensijos gavimo laikotarpis;
  • pažymėjimas prarastas.

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti

Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!