Covid_green_backgraund.svg

Savarankiškai dirbantiems asmenims

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas karantino laikotarpiu

Jeigu asmuo vykdė veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą (pvz.: kirpėja) ir asmuo nėra draudžiamas valstybės lėšomis ar nedirba pagal darbo sutartį, tačiau karantino laikotarpiu negali vykdyti veiklos dėl draudimo teikti paslaugas, tokiu atveju reikia mokėti privalomasis sveikatos draudimo įmokas, kurios dydis yra 42,37 Eur. 

Negalintys šios įmokos sumokėti karantino laikotarpiu, privalės tai padaryti karantinui pasibaigus – dėl to jų sveikatos draudimas karantino laikotarpiu nenutrūks.

Suskleisti
Ar karantino laikotarpiu bus taikomos „Sodros“ įmokų lengvatos, įmokų atidėjimo galimybė? Kokios įmokų atidėjimo sąlygos?

Yra sudaryta galimybė kreiptis dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. Daugiau informacijos - www.vmi.lt) kartu su „Sodra" informuoja, kad, siekiant suteikti pagalbą  mokesčių mokėtojams, kurie susidūrė su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, priimtos mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatos.

Verslininkams, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais dėl COVID-19, bus sudaryta galimybė atidėti mokesčių sumokėjimą, nemokant jokių palūkanų. VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus / draudimus veiklos vykdymui, įvardino ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei VMI interneto svetainėje paskelbė mokesčių mokėtojus, kuriems bus taikomos pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo.

Pažymime, kad, siekiant jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui yra taikomas „vieno langelio" principas ir supaprastintu būdu t. y., vienas VMI ir „Sodrai" adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų  (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais).  Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą" nereikės.

Supaprastintą prašymo formą galima pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu.

Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

Numatoma, kad sudarius mokestinės paskolos sutartį (toliau - MPS), mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

Pažymėtina, jog VMI, „Sodra" ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus) ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra" ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Visos „Sodros" paslaugos teikiamos internetu prisijungus prie draudėjų paskyros www.sodra.lt/draudejui. Konsultacijas įmokų klausimais galima gauti telefonu 1883 arba pateikus elektroninę užklausą.

Suskleisti
Ar savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie dėl ekstremalios situacijos buvo priversti nutraukti savo veiklą, bus mokama išmoka?

Savarankiškai dirbantys asmenys kreiptis dėl fiksuotos 257 eurų išmokos per mėnesį į Užimtumo tarnybą galės jau nuo balandžio 6 dienos.
 
Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, daugelis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba iš dalies apriboti savo veiklą, todėl pasiūlyta išeitis: fiksuoto dydžio išmoka, kuri siekia 257 eurus už mėnesį. Jei išmoka bus mokama už nepilną mėnesį, ji bus proporcingai mažesnė.
 
Kas galės gauti išmokas pagal patikslinimą?
Kaip numatoma Užimtumo įstatymo pataisose, fiksuoto dydžio išmoka bus mokama, jeigu savarankiškai dirbantis asmuo atitiks visas šias sąlygas:

 • Savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per paskutinius metus ir nebuvo išregistruota iki dienos, kai Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir karantiną.
 • Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu asmuo nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių.
 • Neturi neatidėtų įsiskolinimų valstybės biudžetui ir „Sodrai“ (atidėti įsiskolinimai netrukdo).
 • Neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą. Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 257 eurus.

Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas. Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui būtų skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų vykdo.
Išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui mokėjimas būtų nutraukiamas, kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną (užtenka vieno iš šių režimų atšaukimo) arba asmuo neatitinka bent vienos iš sąlygų.
 
Išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims skiria Užimtumo tarnyba. Ji  paskiriama per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos. Kreiptis į Užimtumo tarnybą bus galima nuo balandžio 6 dienos.

Primename, kad savarankiškai dirbantys asmenys tai:

 • individualių įmonių savininkai;
 • mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus);
 • ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ar didesnis;
 • šeimynų dalyviai;
 • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ar pajamas iš sporto bei atlikėjo veiklos.
Suskleisti
Asmuo teikdavo SD pranešimus skyriuje, nes pats nemoka/neturi kompiuterio. Ką rekomenduojate karantino laikotarpiu?

Visi pranešimai teikiami tik per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą.

Tačiau ypatingais atvejais, pvz. karantino laikotarpiu, nesant galimybės pranešimų teikti per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, pranešimus galima pateikti paštu.

Suskleisti
Savarankiškai dirbančio asmens notariškai patvirtintas įgaliojimas pasibaigė. Asmuo negali pateikti pranešimų. Ką rekomenduojate karantino laikotarpiu?

SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimą galima pateikti per asmeninę „Sodros” paskyrą gyventojui.

Savarankiškai dirbantiems asmenims notarinis įgaliojimo patvirtinimas būtina tam, kad įgaliotas asmuo galėtų pateikti SAMSAMKiekvieną mėnesį „Sodrai“ teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. ir kitus SD pranešimus.

Suskleisti
VMI nukelia mokesčių deklaravimą iki liepos 1 d., ar „Sodros“ įmokų mokėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims bus nukeltas?

Taip, įmokų mokėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims bus nukeltas.

Apie tai detaliau galėsime atsakyti tik įsigaliojus teisės aktams.

Suskleisti
Ar būtų nutraukiama atidėjimo sutartis, jei draudėjai (fiziniai/juridiniai asmenys) negali sumokėti įmokų karantino laikotarpiu?

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo (draudėjas) jau yra pateikęs „Sodrai“ prašymą dėl skolų atidėjimo ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – draudėjai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Suskleisti
Ar ligos išmoka bus mokama, jei dirbu savarankiškai?

Asmenys, kurie ne vienus metus vykdo tik savarankišką veiklą (išskyrus veiklą su verslo liudijimu) ir yra mokėję ligos socialinio draudimo įmokas, yra draudžiami ligos socialiniu draudimu ir gaus ligos išmoką, net jei dar nedeklaravo pajamų už praėjusius metus iki šių pajamų deklaravimo termino. Tokiu atveju jiems skiriama minimali ligos išmoka (152,05 eur/ mėn.), o deklaravus pajamas išmoka bus perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos nepriemoka.

Pavyzdžiui, gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą nuo 2018 metų. Iki 2019 metų gegužės mėn. jis deklaravo pajamas už 2018 metus ir sumokėjo socialinio draudimo įmokas.

Tokiu atveju, nors 2020 m. pajamų deklaravimas dar neprasidėjo, asmeniui, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas vaikui prižiūrėti (uždarius ugdymo įstaigą dėl karantino), už 14 dienų nedarbingumo laikotarpį bus priskaičiuota minimali 72,10 eurų išmoka. Deklaravus pajamas ir sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2019 metus, ligos išmoka bus perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos  nepriemoka. Dar  kartą ligos išmoka gali būti perskaičiuota ir išmokėta ligos išmokos nepriemoka, kai gyventojas kitąmet deklaruos pajamas už 2020 metus ir sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Primename, kad ligos išmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, trijų mėnesių, buvusių mėnesį prieš nedarbingumo mėnesį, vidurkį. Jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2020 m. kovo mėn., vertinamos 2019 m. lapkričio, gruodžio ir sausio mėn. pajamos. Ligos išmoka bet kuriuo atveju per mėnesį negali būti mažesnė, nei minimalus dydis.

Jeigu gyventojas savarankišką veiklą pradėjo tik 2019 metais ir nemokėjo socialinio draudimo įmokų avansu 2019 ar 2020 metais išmoka gali būti paskirta ir išmokėta tik deklaravus pajamas ir sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2019 metus. 

 

Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą, ligos draudimu nėra draudžiami, todėl neturi teisės gauti ligos išmoką.

 

Suskleisti
Kokios išmokos mokėjimo sąlygos?

Uždarius ugdymo įstaigas karantinui ligos išmokos vaiko priežiūrai, kai ugdymo įstaigoje nustatomas infekcijos plitimą ribojantis režimas mokamos už darželinuko, prieš mokyklinuko ar pradinuko priežiūrą. Už vyresnių klasių sveikų vaikų priežiūrą dėl karantino išmokos nemokamos.

Norint gauti išmoką, reikia būti apdraustajam (tuo metu turėti darbą ar vykdyti savarankišką veiklą) bei būti įgijus ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Išmoka sudaro 65,94 proc.  kompensuojamojo  uždarbio , buvusio tris mėnesius iki mėnesio prieš karantino mėnesį, dydžio. Išmoka negali būti mažesnė kaip  7,21 euro už darbo dieną ir negali būti didesnė kaip 81,65 euro už darbo dieną arba 1722,75 euro už mėnesį („ant popieriaus“). Ją moka „Sodra“ į ligos išmokos prašyme, kuris pateikiamas prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui, nurodytą sąskaitą.

Suskleisti
Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas.

Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą

Suskleisti
Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas:

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas;
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 

Suskleisti
Kokio dydžio įmokas reikia mokėti, kad gaučiau ligos išmoką?
Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 14,62 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Žmogus gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur., arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.
 
VLK direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-88 yra priimtas sprendimas karantino laikotarpiu nenutraukti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimo neturintiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo draudžiamiems asmenims, kurie dėl paskelbto karantino režimo šias įmokas mokėjo (arba mokės) pavėluotai (arba karantinui pasibaigus).
Suskleisti
Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų.

Taigi, mokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

VLK direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1K-88 yra priimtas sprendimas karantino laikotarpiu nenutraukti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimo neturintiems privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo draudžiamiems asmenims, kurie dėl paskelbto karantino režimo šias įmokas mokėjo (arba mokės) pavėluotai (arba karantinui pasibaigus).

Suskleisti
Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?

Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos VSDVSDValstybinis socialinis draudimas įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, VSD įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.

 

Suskleisti
Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.

Suskleisti
Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu.

Pavyzdžiui, 2020 m. kovo  mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.

Suskleisti
Ar ligos išmoka bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Kaip ir, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartis žmonėms, taip ir vykdantiems individualią veiklą žmonėms, tapusiems laikinai nedarbingais dėl savo ligos, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę. Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą žmonėms už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama, o dirbantiesiems pagal darbo sutartį išmoką už šį laikotarpį moka darbdavys.
Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

 

Suskleisti
Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus matomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos išmokai gauti, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

Suskleisti
Jei įmokos bus mokamos nuo MMA, kokio dydžio ligos išmoka bus skiriama?

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėn.

 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Socialinio draudimo ligos išmokos dydžiai  Maksimalūs išmokų dydžiai, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos mėnesio dienos
2019, I ketv. 139,21 6,66 1484,39 71,02 1855,61 88,79
2019, II ketv. 144,29 6,9 1538,63 73,62 1923,41 92,03
2019, III ketv. 145,72 6,97 1553,86 74,35 1942,45 92,94
2019, IV ketv. 148,76 7,12 1586,25 75,9 1982,94 94,88
2020, I ketv. 152,05 7,21 1621,38 76,84 2026,86 96,06

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą.

Suskleisti
Dirbu savarankiškai kirpėja pagal verslo liudijimą, tačiau nuo 2020-03-16 karantino laikotarpiu veiklos nevykdau. Verslo liudijimą esu įsigijusi visiems 2020 metams. Ar karantino laikotarpiu reikia mokėti PSD ir VSD įmokas?

Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos turi būti mokamos už verslo liudijimo galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kad veikla laikinai nėra vykdoma dėl paskelbto karantino.

Suskleisti
Ar savarankiškai dirbantiems asmenis išmokėta 257 Eur suma bus įtraukta į draudžiamąsias pajamas skaičiuojant nepensines/pensines išmokas, ar nuo šios sumos bus skaičiuosis stažas?

Ne, ši suma nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas, nuo jos nebus skaičiuojamos įmokos.

Suskleisti
Jei savarankiškai dirbantis asmuo sudarė atidėjimo sutartį, gavo 257 eurų sumą ir nemoka įmokų pagal atidėjimo sutartį. Ar bus nutraukta sudrayta įmokų atidėjimo sutartis?

Karantino laikotarpyje „Sodra“ įmokų atidėjimo sutarčių nenutrauks, taip pat nebus vykdomas skolų išieškojimas.

Suskleisti
AB Lietuvos pašto veikla karantino laikotarpiu

  AB Lietuvos paštas karantino laikotarpiu taikys tam tikrus veiklos apribojimus!

 

PAŠTO SKYRIAI

Mažinama paslaugų apimtis, t. y., klientams bus teikiamos tik šios būtinosios paslaugos:

 • universaliosios pašto paslaugos, t. y. siuntų ir laiškų priėmimas bei išdavimas;
 • išmokamos pensijos bei pašalpos;
 • priimamos piniginės įmokos bei atliekamos piniginės perlaidos;
 • priimama spaudos prenumerata (siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą gyventojams).

Svarbu:

 • Ribojamas klientų skaičius skyriuje, t. y., vienu metu skyriuje galės būti tiek žmonių, kiek yra klientų aptarnavimo vietų.
 • Laikinai paslaugos nebus teikiamos „PayPost“ skyriuose, tačiau būtinąsias paslaugas bus galima gauti pašto skyriuose.
 • Bus prekiaujama tik pakavimo priemonėmis ir pašto ženklais.

 

LAIŠKININKŲ TEIKIAMOS PAŠTO PASLAUGOS:

 • Klientams tiesiogiai (į rankas) bus pristatomos tik pensijos, pašalpos ir procesiniai dokumentai, juos įteikiant „iki slenksčio“, t. y., pašto darbuotojai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.
 • Registruoti laiškai, prenumerata bei siuntos, telpantys į pašto dėžutę, bus įmetami į pašto dėžutę.
 • Į pašto dėžutę netelpančios siuntos, klientams į namus nebus pristatomos, bet išduodamos pašto skyriuje arba, esant galimybei, pristatomos į siuntų savitarnos terminalus, apie tai informuojant klientus SMS žinute arba pranešimu.

 

KURJERIAI

Kurjerinės siuntos pristatomos tik „iki slenksčio“, t. y., kurjeriai neaptarnaus klientų jų gyvenamųjų patalpų viduje.

 

Taip pat Lietuvos paštas darbuotojų vardu prašo visų šalies gyventojų:

 • Jokiu būdu neatidaryti durų pašto darbuotojams, jei namie yra saviizoliacijoje esančių gyventojų.
 • Siuntas siųsti naudojantis be žmogiškojo kontakto veikiančiais LP EXPRESS paštomatais, dirbančiais 24/7.
 • Siekiant mažinti kontaktą, naudotis e-savitarna paruošiant siuntas namie: www.manosiuntos.post.lt.
 • Pagal galimybes atidėti bet kokį vizitą į pašto skyrius.
 • Pašto skyriuose laikytis pašto darbuotojų nurodymų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!