44.svg

Šalpos neįgalumo pensija

Šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:

 • Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams*, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi LR;
 • užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis LR;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Užsieniečių teisinės padėties įstatyme.

*Šeimos nariai - sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau - vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

Suskleisti
Šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:
 • Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams*, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi LR;
 • užsieniečiams, turintiems LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi ES;
 • užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis LR;
 • Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams**, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

*Šeimos nariai - sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) (toliau - vaikai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, jeigu jie nesusituokę ir yra priklausomi nuo tėvų, taip pat pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kurie išlaikomi ne mažiau kaip vienus metus ir negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

**Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
Suskleisti

Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:

 • asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 • asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos, kurių jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 26 metai.

  Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas.

 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo.

  Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlių pensiją.  

Suskleisti
Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:
 • asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 • asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai.
   Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas.
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus) ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.
 
  Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlių pensiją.  
Suskleisti

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:

 1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (264 Eur).
 2. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas, – 1,5 ŠPB dydžio (198 Eur).
 3. Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas, – 1 ŠPB dydžio (132 Eur).

 

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai:

 1. Netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB dydžio (297 Eur).
 2. Netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB dydžio (285,12 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB dydžio (274,56 Eur).
 4. Netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (264 Eur).
 5. Netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB dydžio (252,12 Eur).
 6. Netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB dydžio (240,24 Eur).
 7. Netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB dydžio (229,68 Eur).
 8. Netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB dydžio (217,80 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB dydžio (188, 76 Eur).
 10. Netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB dydžio (158,40 Eur).
 11. Netekusiems 50 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB dydžio (129,36 Eur).
 12. Netekusiems 45 proc. darbingumo – 0,75 ŠPB dydžio (99 Eur).

 

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai:

 • tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui;
 • motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintoms nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusioms 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 1. Asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo, – 1,5 ŠPB dydžio (198 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 proc. darbingumo, – 1,48 ŠPB dydžio (195,36 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 proc. darbingumo, – 1,47 ŠPB dydžio (194,04 Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 proc. darbingumo, – 1,46 ŠPB dydžio (192,72 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 proc. darbingumo, – 1,45 ŠPB dydžio (191,40 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 proc. darbingumo, – 1,31 ŠPB dydžio (172,92 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 70 proc. darbingumo, – 1,18 ŠPB dydžio (155,76 Eur).
 8. Asmenims, netekusiems 65 proc. darbingumo, – 1,05 ŠPB dydžio (138,60 Eur).
 9. Asmenims, netekusiems 60 proc. darbingumo, – 1 ŠPB dydžio (132 Eur).

 

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo:

 1. Netekusiems 100 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (132 Eur).
 2. Netekusiems  95 proc. darbingumo – 0,99 ŠPB dydžio (130,68 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB dydžio (129,36 Eur).
 4. Netekusiems  85 proc. darbingumo – 0,96 ŠPB dydžio (126,72 Eur).
 5. Netekusiems  80 proc. darbingumo – 0,95 ŠPB dydžio (125,40 Eur).
 6. Netekusiems  75 proc. darbingumo – 0,94 ŠPB dydžio (124,08 Eur).
 7. Netekusiems  70 proc. darbingumo – 0,93 ŠPB dydžio (122,76 Eur).
 8. Netekusiems  65 proc. darbingumo – 0,91 ŠPB dydžio (120,12 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. darbingumo – 0,9 ŠPB dydžio (118,90 Eur).

 

  Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.

  Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.

Suskleisti
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:
 1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (280 Eur).
 2. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB dydžio (210 Eur).
 3. Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB dydžio (140 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai (nuo 2020-01-01):
 1. Netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB dydžio (315 Eur).
 2. Netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB dydžio (302,40 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB dydžio (291,20 Eur).
 4. Netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (280 Eur).
 5. Netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB dydžio (267,40 Eur).
 6. Netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB dydžio (254,80 Eur).
 7. Netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB dydžio (243,60 Eur).
 8. Netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB dydžio (231 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB dydžio (200,20 Eur).
 10. Netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB dydžio (168 Eur).
 11. Netekusiems 50 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (140 Eur).
 12. Netekusiems 45 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (140 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai:
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 1. Asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo, – 1,5 ŠPB dydžio (210 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 proc. darbingumo, – 1,48 ŠPB dydžio (207,20 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 proc. darbingumo, – 1,47 ŠPB dydžio (205,80 Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 proc. darbingumo, – 1,46 ŠPB dydžio (204,40 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 proc. darbingumo, – 1,45 ŠPB dydžio (203 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 proc. darbingumo, – 1,31 ŠPB dydžio (183,40 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 70 proc. darbingumo, – 1,18 ŠPB dydžio (165,20 Eur).
 8. Asmenims, netekusiems 65 proc. darbingumo, – 1,05 ŠPB dydžio (147 Eur).
 9. Asmenims, netekusiems 60 proc. darbingumo, – 1 ŠPB dydžio (140 Eur).
 
Šalpos neįgalumo pensijos dydis asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais) - 1 ŠPB (140 Eur).
 
   Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.
   Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.
Suskleisti

Po to, kai nustatytas neįgalumo lygis arba esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu.

Jei kreipsitės vėliau, šalpos neįgalumo pensija bus paskirta nuo neįgalumo lygio ar pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dienos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ar duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos.

Suskleisti

Prašymą skirti šalpos neįgalumo pensiją galima pateikti

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikiant laisvos formos prašymą.
 2. Paštu.

    Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių.

  Prašymą galite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija.

Suskleisti

Už nepilnamečius asmenis

Už pilnamečius asmenis

 • Tėvai (įtėviai).
 • Globėjai ar rūpintojai.
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai (kaip ši sąvoka apibrėžta CK 3.135 str.):
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.
Suskleisti
 • Šalpos neįgalumo pensija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo ir/ar duomenų gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Šalpos neįgalumo pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

  Šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama ne tik asmeniui, turinčiam teisę į šią išmoką, bet ir jo atstovams (įgaliotam asmeniui arba globėjui, jeigu asmuo, turintis teisę į šalpos neįgalumo pensiją, pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje). Šalpos neįgalumo pensija gali būti mokama už pilnamečius ir nepilnamečius asmenis.

 

Šalpos neįgalumo pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 2. apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 3. kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 4. laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 5. priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 6. išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 7. nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą vaikui (jei paskirta šalpos neįgalumo pensija motinai, kuri pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų) (iki 2019 m. gruodžio 31 d.);
 8. globos (rūpybos) nustatymą vaikui (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
 9. globėjo ar rūpintojo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 10. tėvų valdžios apribojimą (jei šalpos pensija mokama vienam iš nepilnamečio asmens tėvų);
 11. atstovavimo (įgaliojimo) pasibaigimą (jei šalpos išmoka mokama atstovui);
 12. apgyvendinimą socialinės globos ar švietimo įstaigoje (jei paskirta šalpos pensija asmeniui iki 18 metų).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 

Atvykus į skyrių, turite pateikti:

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

Pensijos gavėjo pažymėjimą galima atsiimti atvykus į „Sodros“ skyrių arba jis gali būti Jums išsiųstas paštu.

  Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

  Jeigu Jums, kaip pensinės išmokos gavėjui, buvo išduotas pensijos gavėjo pažymėjimas, paskyrus šalpos neįgalumo pensiją, kitas pažymėjimas neišduodamas.

 

Atsisiųsti skrajutę (PDF).

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-05-07
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!