44.svg

Šalpos kompensacija tėvams (įtėviams), kurie iki 1995-01-01 slaugė namuose vaikus invalidus

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų.

 

Asmuo neturi teisės gauti didesnių ar arba tokio paties dydžio pensijos ar pensijų išmokos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

Suskleisti

Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio:

 • 1 ŠPB – 132 Eur.
 • 1,5 ŠPB – 198 Eur per mėnesį.
Suskleisti
Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio:
 • 1 ŠPB – 140 Eur.
 • 1,5 ŠPB – 210 Eur per mėnesį.
Suskleisti
 • Šalpos kompensacijos skiriamos ir mokamos, kai asmuo sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba pripažįstami netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 • Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol jų gavėjai įgyja teisę gauti šalpos senatvės ar šalpos neįgalumo pensiją, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją. Jeigu šalpos kompensacijos gavėjas neįgyja teisės gauti nė vienos iš nurodytų pensijų ar pensijų išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją, šalpos kompensacija jam mokama tol, kol jis yra pripažintas netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo (sukakusiam senatvės pensijos amžių – iki gyvos galvos).
 • Už tą patį namuose slaugomą asmenį šalpos kompensacija skiriama ir mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių). Jeigu asmuo namuose slaugė kelis asmenis, skiriama ir mokama tik viena šalpos kompensacija.
 • Asmenų, kurie tuo pačiu metu turi teisę gauti kelias šalpos kompensacijas, pasirinkimu skiriama ir mokama viena šalpos kompensacija.

 

Suskleisti

Prašymą skirti šalpos kompensaciją galima pateikti

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą.
 2. Paštu

    Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 3.  Atvykus į „Sodros“ skyrių.

 

Prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacija. 

Suskleisti
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos išmoką.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai:
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.
Suskleisti
 • Šalpos kompensacija Jums bus paskirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo ir/ar duomenų gavimo dienos.
 • Šalpos kompensacija mokama už praėjusį mėnesį.

Šalpos kompensacija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 2. apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 3. kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 4. laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 5. priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 6. išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 7. globos pasibaigimą/ globėjo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo pareigų (jeigu šalpos senatvės pensija mokama atstovui).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 

Atvykus į skyrių, turite pateikti:

 1. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 3. prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Pensijos gavėjo pažymėjimą galima atsiimti atvykus į „Sodros“ skyrių arba jis gali būti Jums išsiųstas paštu.

  Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti šalpos kompensaciją priėmimo dienos. Keičiant pažymėjimą, jis išduodamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų, nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

  Jeigu Jums, kaip pensinės išmokos gavėjui, buvo išduotas pensijos gavėjo pažymėjimas, paskyrus šalpos neįgalumo pensiją, kitas pažymėjimas išduodamas nebus.

 

Atsisiųsti skrajutę (PDF).

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-12-16
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!