1.svg

Šalpos kompensacija motinoms, kurios iki 1995-01-01 pagimdė 5 ir daugiau vaikų

Teisę gauti šalpos kompensaciją turi motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.
 

Asmuo neturi teisės gauti didesnių ar arba tokio paties dydžio pensijos ar pensijų išmokos, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją. 

Suskleisti
Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio:
 • 1 ŠPB – 140 Eur.
 • 1,5 ŠPB – 210 Eur per mėnesį.
Suskleisti

Šalpos kompensacijos dydis – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio:

 • 1 ŠPB – 143 Eur.
 • 1,5 ŠPB – 214,50 Eur per mėnesį.
Suskleisti
 • Šalpos kompensacijos skiriamos ir mokamos, kai asmuo sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba pripažįstami netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 • Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol jų gavėjai įgyja teisę gauti šalpos senatvės ar šalpos neįgalumo pensiją, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją. Jeigu šalpos kompensacijos gavėjas neįgyja teisės gauti nė vienos iš nurodytų pensijų ar pensijų išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją, šalpos kompensacija jam mokama tol, kol jis yra pripažintas netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo (sukakusiam senatvės pensijos amžių – iki gyvos galvos).
 • Asmenų, kurie tuo pačiu metu turi teisę gauti kelias šalpos kompensacijas, jų pasirinkimu skiriama ir mokama viena šalpos kompensacija. 

 

Suskleisti
 • Prašymą skirti šalpos kompensaciją.
 • Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 4 ir 7 punktuose išvardintus dokumentus.
Suskleisti

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. PaštuPrie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus mokama kompensacija.
Suskleisti
 • Asmuo, turintis teisę gauti šalpos kompensaciją.
 • Įgaliotas asmuo.
 • Globėjas, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu atitinkamoje srityje.
 • Asmens sutuoktinis.
 • Artimieji giminaičiai:
  • tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai);
  • šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).
 • Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai.
Suskleisti
 • Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo ir/ar duomenų gavimo dienos.
 • Šalpos neįgalumo pensija mokama už praėjusį mėnesį.

Šalpos neįgalumo pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2018 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus. 
Suskleisti

Ne vėliau kaip per 10 dienų „Sodrai“ reikia pranešti apie:

 1. pensijos (pensinio pobūdžio išmokos) paskyrimą kitoje institucijoje ar valstybėje;
 2. apie pajamų, susijusių su darbo santykiais, gavimą užsienio valstybėje ar tapimą savarankiškai dirbančiu asmeniu užsienio valstybėje;
 3. kardomosios priemonės – suėmimo paskyrimą;
 4. laisvės atėmimo bausmės atlikimą laisvės atėmimo bausmę vykdančiose pataisos įstaigose (išskyrus atviras kolonijas ir pataisos įstaigų ar kardomojo kalinimo vietų specialiuosius padalinius (pusiaukelės namus));
 5. priverčiamosios medicinos priemones stacionarinio stebėjimo bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose paskyrimą;
 6. išvykimą gyventi į kitą valstybę;
 7. globos pasibaigimą/ globėjo atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo pareigų (jeigu šalpos senatvės pensija mokama atstovui).

  Nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos Jūsų pensijos dydžiui ir mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.

 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-04-06
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!