Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Profesinės REABILITACIJOS išmoka

Ką daryti?
 1. Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, Jums gali būti skirta profesinė reabilitacija. Sprendimą dėl jos skyrimo priima Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.
 2. Jei pirmą kartą kreipėtės į NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, tuo pačiu Jums gali būti nustatytas ir profesinės reabilitacijos poreikis.
 3. Jei Jums jau yra nustatytas darbingumo lygis, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo.
 4. Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nusprendžia, kad profesinė reabilitacija Jums reikalinga, išduoda atitinkamą išvadą.
 5. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios išvados gavimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
 6. Profesinės reabilitacijos įstaigoje Jums bus sudaryta individuali profesinės reabilitacijos programa bei išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.
 7. Turint Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą galima kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo į „Sodrą“.
 8. „Sodra“ sprendimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo priims per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo.
 9. Išmoka bus pervedama į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 10. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. 
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmoka mokėjimo reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo reabilitacijos programos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Profesinės reabilitacijos pašalpa skiriama, jei:

 • Esate draustas ligos socialiniu draudimu.
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jums nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išdavė atitinkamą išvadą.
 • Jums išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas. Jį išduoda reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga.
 • Dalyvaujate profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negaunate darbo pajamų.
 • Iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turite ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

  Tuo atveju, jei nesate draudžiamas ligos socialiniu draudimu arba neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, profesinės reabilitacijos pašalpa mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Šią pašalpą skiria Užimtumo tarnyba.

Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
 1. Prašymą skirti profesinės reabilitacijos išmoką.
 2. Profesinės reabilitacijos pažymėjimą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.
Suskleisti
Išmokų dydis
 • Iki 2018 m. gruodžio 31 d. profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 85 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio (teisę į išmoką įgijus iki 2018 m. gruodžio 31 d.).
 • Nuo 2019 sausio mėn. 1 d. išmokos dydis yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
 • Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį.
 • Jeigu profesinės reabilitacijos išmokos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis už profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą, profesinės reabilitacijos išmoka skaičiuojama pagal pastarąjį dydį.

 

  Pavyzdžiui, profesinė reabilitacija prasidėjo 2019 sausio mėnesį, vadinasi kompensuojamasi uždarbis bus skaičiuojamas iš 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėnesiais turėtų draudžiamųjų pajamų.

  Profesinės reabilitacijos išmoka negali būti didesnė ar mažesnė, nei nustatytos ribos. 

 • Profesinės reabilitacijos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 305,84 Eur (dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos pradžios, dydžio.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. maksimali mėnesio profesinės reabilitacijos išmoka sudaro 1837,60 Eur.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. maksimali mėnesio profesinės reabilitacijos išmoka sudaro 1651,01 Eur.

Pastaba: profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 m. sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Profesinės reabilitacijos išmoka bus pervesta į Jūsų asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas skirti profesinės reabilitacijos išmoką priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje
 • Profesinės reabilitacijos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?
 • Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už visą dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, nuo pirmosios dienos  iki tapsite darbingu arba būsite pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
 • Išmokos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.
 • Sustabdytos ar nutrauktos profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės reabilitacijos programą.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Ligos išmoka

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procento šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos.

Minimali:

Mėnesio: 139,21 Eur (927,80 x 1,289 x 11,64 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: KU 6,66 Eur  (927,80 x 1,289 x 11,64 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 144,29 Eur (961,80 x 1,289 x 11,64 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: KU 6,90 Eur  (961,80 x 1,289 x 11,64 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 145,72 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: KU 6,97 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo dienos, dydžio.

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 62,06 procento (anksčiau buvo mokėta 80 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1484,39 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 62,06 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 71,02 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 62,06 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1538,63 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 62,06 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 73,62 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 62,06 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 74,35 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 procento (anksčiau buvo mokėta 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 88,79 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 92,03 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 92,94 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.


Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 65,94 procento (anksčiau buvo mokėta 85 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1577,20 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 75,46 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1634,83 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 78,22 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Dienos: 79,00 Eur, įgijus teisę į ligos išmoką 2019 m. III ketv.

 

Vaiko priežiūros išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 77,58 procento (anksčiau buvo 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai.

Minimali:

228 Eur (6 x 38 Eur) - 6 bazinės socialinio draudimo išmokos, galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur  (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: KU 88,79 Eur  (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 77,58/20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur  (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: KU 92,03 Eur  (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 77,58/20,9 d. d.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1942,45 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: KU 92,94 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.


Vaiko priežiūros išmoka, jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 54,31 procento (buvo 70 proc.), o iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 procento  (buvo 40 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Minimali:

228 Eur (6 x 38 Eur) - 6 bazinės socialinio draudimo išmokos, galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1299,02 Eur (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 742,20 Eur (927,80 Eur x 2 x 1,289 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. I ketv.

 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1346,49 Eur (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 54,31 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 769,32 Eur (961,70 Eur x 2 x 1,289 x 31,03 proc.), įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. II ketv.

 

Maksimali mėnesio (iki vienų metų): 1359,81 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

Maksimali mėnesio (iki dviejų metų): 776,93 Eur, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką 2019 m. III ketv.

 

Tėvystės išmoka

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis tėvystės išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės į išmoką atsiradimo dienos, dydžio. Tėvystės išmoka mokama 77,58 procento (buvo 100 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Maksimali:

Mėnesio: 1855,61 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 88,79 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1923,41 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 92,03 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 77,58 proc./20,9 d. d.), įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1942,45 Eur, įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: 92,94 Eur, įgijus teisę į tėvystės išmoką 2019 m. III ketv.

 

Profesinė reabilitacija

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos dienos, dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka lygi 65,94 procento (buvo 85 proc.) išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.

Maksimali:

Mėnesio: 1577,20 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. I ketv.

Dienos: 75,46 Eur (927,80 x 2 x 1,289 x 65,94 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. I ketv.

 

Mėnesio: 1634,83 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. II ketv.

Dienos: 78,22 Eur (961,70 x 2 x 1,289 x 65,94 proc. /20,9 d. d.), įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. II ketv.

 

Mėnesio: 1651,01 Eur, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. III ketv.

Dienos: 79,00 Eur, įgijus teisę į prof. reabilitacijos išmoką 2019 m. III ketv.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-07-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!