gyventojams.png

Noriu gauti profesinės reabilitacijos išmoką

 1. Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, Jums gali būti skiriama profesinė reabilitacija. Sprendimą dėl jos skyrimo priima Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra).
 2. Jei pirmą kartą kreipėtės į Agentūrą dėl dalyvumo lygio nustatymo, tuo pačiu Jums gali būti nustatytas ir profesinės reabilitacijos poreikis.
 3. Jei Jums jau yra nustatytas dalyvumo lygis, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą (toliau – UŽT) dėl siuntimo į Agentūrą dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo.
 4. Jei Agentūra nusprendžia, kad profesinė reabilitacija Jums reikalinga, išduoda atitinkamą išvadą.
 5. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios išvados gavimo reikia kreiptis į UŽT, kuri išduos siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
 6. Profesinės reabilitacijos įstaigoje Jums bus sudaryta individuali profesinės reabilitacijos programa bei išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.
 7. Turint Agentūros išduotą išvadą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą galima kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo į „Sodrą“.
 8. „Sodra“ sprendimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo priima per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo dienos.
 9. Išmoka pervedama į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 10. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai reikia kreiptis į Agentūrą dėl dalyvumo lygio nustatymo. 
Suskleisti

Kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimo reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo reabilitacijos programos pabaigos dienos. 

Suskleisti

Profesinės reabilitacijos išmoka skiriama, jei:

 • Esate draustas ligos socialiniu draudimu.
 • Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra Jums nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išdavė atitinkamą išvadą.
 • Jums išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas. Jį išduoda reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga.
 • Dalyvaujate profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negaunate darbo pajamų.
 • Iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turite ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

Tuo atveju, jei nesate draudžiamas ligos socialiniu draudimu arba neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, profesinės reabilitacijos išmoka mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Šią išmoką skiria Užimtumo tarnyba.

Suskleisti
 1. Prašymą skirti profesinės reabilitacijos išmoką.
 2. Profesinės reabilitacijos pažymėjimą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.
Suskleisti
 • Išmokos dydis yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU).
 • KU, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį.

Pavyzdys. Profesinė reabilitacija prasidėjo 2024 m. balandžio mėn., todėl kompensuojamasis uždarbis bus skaičiuojamas iš 2023 m. gruodžio–2024 m. sausio-vasario mėn. turėtų draudžiamųjų pajamų. 

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos pradžios, dydžio.

 

Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), EUR
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2023, III ketv. 2005,90
2023, IV ketv. 2097,30

 

1 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į profesinės reabilitacijos išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 3 d., tai maksimalus KU profesinės reabilitacijos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III  ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90 Eur * 2).
 
2 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į profesinės reabilitacijos išmoką įgijo nuo 2024 m. balandžio 3 d., tai maksimalus KU profesinės reabilitacijos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. IV ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2097,30 Eur * 2).

 

Profesinės reabilitacijos išmokos dydžiai
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos
2023, I ketv. 492,42 23,56 2356,83 112,77
2023, II ketv. 2489,63 119,12
2023, III ketv. 2568,89 122,91
2023, IV ketv. 2621,51 125,43
2024, I ketv. 539,54 25,82 2645,38 126,57
2024, II ketv. 2765,92 132,34
Suskleisti
 • Profesinės reabilitacijos išmoka bus pervesta į Jūsų asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas skirti profesinės reabilitacijos išmoką priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje
 • Profesinės reabilitacijos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo.
Suskleisti
 • Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už visą dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, nuo pirmosios dienos  iki tapsite darbingu arba būsite pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
Suskleisti
 • Išmokos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.
 • Sustabdytos ar nutrauktos profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės reabilitacijos programą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!