2.png

Lietuvos piliečiams, kurie pasiliks Jungtinėje Karalystėje

Kadangi britai iš Europos Sąjungos pasitraukia su Išstojimo sutartimi, tai Lietuvoje paskirtos senatvės socialinio draudimo pensijos mokėjimas bus tęsiamas žmogui nusprendus gyventi Jungtinėje Karalystėje.

Suskleisti

Britams nutarus pasitraukti su Išstojimo sutartimi, nustatant teisę į ligos ar motinystės išmokas Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti

Iki 2020 m. gruodžio 31 d. vis dar galios Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje bus sumuojamas Jungtinėje Karalystėje bei Lietuvoje įgytas stažas.

Be to, asmuo, gaunantis nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje, galės vykti ieškoti darbo Lietuvoje ir toliau gauti nedarbo išmoką.

Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Lietuvą turi būti bent 4 savaites registruotas Jungtinės Karalystės Užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo Jungtinėje Karalystėje. Parvykus į Lietuvą reikia per 7 dienas įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti

Socialinės pašalpos ir kompensacijos Didžiojoje Britanijoje ir toliau bus mokamos pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Suskleisti

Visai Lietuvos piliečių šeimai, gyvenančiai Jungtinėje Karalystėje, išmoka vaikui bus mokama pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtų išmokų mokėjimas bus tęsiamas iki teisės į išmoką pabaigos arba, kol šeimos situacija nepasikeis, pavyzdžiui, kol šeima negrįš gyventi į Lietuvą.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti
Jeigu išvykote į Jungtinę Karalystę, tačiau nustatyta tvarka nedeklaravote išvykimo iš Lietuvos, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2020-12-31, apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo įmokos galės būti perskaičiuotos, jeigu už atitinkamą laikotarpį pateiksite:
  • Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos (HM Revenue and Customs) išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas);
  • kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią Jūsų draustumą sveikatos draudimu;
  • darbdavio išduotą P45 ar P60 formą.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t. y. nuo 2021-01-01, privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo galimybė priklausys nuo Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės pasiekto susitarimo dėl tarpusavio santykių.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-02-04
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!