informacija-gyventojams.png

Pensijų klausimai

Iš Ukrainos atvykęs pensijos gavėjas, turintis leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, gali kreiptis dėl šalpos išmokų skyrimo ir (ar) dėl Ukrainos pensijos mokėjimo Lietuvoje (informacija apie Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą Lietuvoje pateikta čia).
 
Pensininkas, atvykęs iš Ukrainos į Lietuvą, turi gauti dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvoje bei deklaruoti gyvenamąją vietą arba būti įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
 
Dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo turi kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti:
 1. prašymą (laisvos formos, pageidautina rusų kalba) atnaujinti Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą. Prašyme turi būti nurodyta, kokiu adresu asmuo gyveno Ukrainoje, kuris Pensijų fondo teritorinis skyrius Ukrainoje mokėjo jam pensiją, rekvizitai banko ir asmeninės sąskaitos, į kurią bus pervedama pensija Lietuvoje;
 2. asmens tapatybės dokumentą – Lietuvos Respublikos pasą, Ukrainos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat / laikinai gyventi Lietuvoje; 
 3. pensininko pažymėjimą, išduotą Ukrainoje (jei asmuo tokį turi).
 Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą tęsia Ukrainos pensijų fondas per „Sodros“ Vilniaus skyrių. 
Suskleisti
Asmuo (asmens atstovas), kuris atitinka šias sąlygas:
 1. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
 2. yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 3. sukakęs senatvės pensijos amžių pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Atvykus į „Sodros“ skyrių, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išduotus Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje.
Suskleisti

Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais pateikimo.

Suskleisti
Asmuo (asmens atstovas), kuris atitinka šias sąlygas:
 1. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
 2. yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 3. turi Lietuvoje išduotą darbingumo lygio nustatymo pažymą (dėl darbingumo lygio nustatymo reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą).
Atvykus į „Sodros“ skyrių, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išduotus Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje.
Suskleisti
Tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, seneliai, broliai, seserys, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojai gali kreiptis dėl šalpos neįgalumo pensijos skyrimo vaikui, kuris atitinka šias sąlygas:
 1. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje;
 2. yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 3. turi Lietuvoje išduotą neįgalumo lygio nustatymo pažymą (dėl neįgalumo lygio nustatymo reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą).
Atvykus į „Sodros“ skyrių reikia turėti:
 • vaiko tapatybę patvirtinančius dokumentus, išduotus Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje;
 • vaiko atstovo, besikreipiančio dėl šalpos neįgalumo pensijos skyrimo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, patvirtinantį teisinį ryšį su vaiku – vaiko gimimo liudijimą ar kt.;
 • globos (rūpybos) nustatymą patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį asmens paskyrimą globėju arba rūpintoju (jei kreipiasi globėjas (rūpintojas));
 • globėjo (rūpintojo) tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi globėjas (rūpintojas)).
Turi būti pateikti dokumentų originalai arba dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Atvykus į „Sodros“ skyrių, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išduotus Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje.
Suskleisti

Šalpos išmokos bus mokamos tik į Lietuvoje esančios mokėjimo / kredito įstaigos sąskaitas.

Suskleisti

Prašymą dėl atitinkamos šalpos išmokos skyrimo  galima teikti atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje).

Atvykus reikia turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išduotus Lietuvos Respublikoje ir Ukrainoje;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus pervedama pensija.

Dėl apsilankymo „Sodros“ klientų skyriuje / priimamajame reikalinga išankstinė registracija. Užsiregistruoti apsilankymui galima:

 • internetu;
 • telefonu 1883  arba (+370) 5 250 0883.
Suskleisti

Informacija apie Ukrainoje paskirtos pensijos mokėjimą Lietuvoje pateikta čia.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-11-03
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!