2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2405


2023 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3, 6 priedų pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2361


2023 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2028


2023 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1968


2023 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1957


2023 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1847


2022 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1723


2022 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 2022 metais įstatymas Nr. XIV-1057


2022 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1042


2022 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 7 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-959


2022 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 15, 22-4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-951


2021 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymas Nr. XIV-352


2020 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17 straipsniu ir priedu įstatymas Nr. XIII-3348


2020 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1, 3, 6, 7, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2789


2019 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8, 20, 22-1, 22-2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2605


2019 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 2, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2491


2019 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2300


2019 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2048


2019 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2046


2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-882 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1734 


2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1727


2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1555


2018 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1264


2017 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo Nr. XI-473 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-670


2017 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-429 


2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 34, 43, 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XII-2626​ 


2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas Nr. XII-1927


2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas Nr. XII-1923 


2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 3, 6, 7, 9, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-2 straipsniu įstatymas Nr. XII-1864 


2015 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 2, 12 ir 15-1 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1824


2015 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. XII-1838 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų pertvarkos gairių“


2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymas Nr. XII-886


2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2014 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII-682


2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII-48 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl buvusios SSRS draudimo stažo įskaitymo ratifikavimo 


2011 m. gegužės 24 d. LDėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo Nr. XI-1410


2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr. XI-537


2004 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymas Nr. IX-2257


2003 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas Nr. IX-1828


2003 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymas Nr. IX-1789


2003 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos pensijų fondų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1692


2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas Nr. IX-1215


1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas Nr. I-730


1994 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas Nr. I-693


1994 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas Nr. I-675


1994 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymas Nr. I-549


1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr. I-1336


1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. I-2044

 
 
Suskleisti

2021 m. sausio 27 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 975 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 736 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1762 „Dėl Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. A1-393 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 474 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 348 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 993 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1037 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“


2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. 166 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2016 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1040 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“


2015 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“


2014 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ 


2014 m. spalio 15 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“


2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“


2011 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 684 „Dėl valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“


2008 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 144 „Dėl valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2007 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“


2005 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2004 m. kovo 29 d. nutarimas „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“


2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 339 „Dėl valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklių patvirtinimo“


1994 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1156 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

Suskleisti

2023 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-911 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-433 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A1-571 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-231 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A1-954/V-2926 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A1-902 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-211 „Dėl Šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. A1-1196 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lakričio 27 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A1-925 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A1-729 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. A1-571 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-211 „Dėl Šalpos neįgalumo pensijų, šalpos senatvės pensijų, šalpos kompensacijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. A1-518 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo“


2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-238/V-236 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-237 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų perdavimo šias pensijas mokančiai įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios


2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo


2007 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 


2005 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Suskleisti

2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-125 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-370 "Dėl Dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir mokėti, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo“


2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo”


2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-370 „Dėl Dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir mokėti, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo”


2021 m. birželio 14 d. įsakymas „Dėl Prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimo”


2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-177 „Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo”


2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-356 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo” pakeitimo”


2019 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V-211 „Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakyme Nr. V-195 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-447 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios"


2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-238/V-236 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2016 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V- 257 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos 2000 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 6-2 „Dėl senatvės pensijos didinimo dėl atidėto kreipimosi (VSDPĮ 24 str.)“ paskelbimo“


2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-439 „Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir (ar) mokėjimo asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, tvarkos aprašo patvirtinimo“


2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-350 „Dėl Prašymo dėl pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo bei Prašymo dėl pensijos kompensuojamosios sumos, priklausiusios mirusiajam, išmokėjimo formų patvirtinimo"


2015 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


2014 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-385  „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“


2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-540 „Dėl pašalpų, išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“


2014 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“


2014 m. birželio 25 d. Nr. V-392 įsakymas „Dėl prašymo išmokėti kompensuojamąją pensijos dalies sumą formos patvirtinimo“


2014 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“


2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo“


2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-791 „Dėl pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2009 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-767 „Dėl 10-SD pranešimo apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas pateikimo taisyklių patvirtinimo


2003 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo užsienyje gyvenantiems Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams tvarkos patvirtinimo“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-01-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!