Paslaugos.png

Paslaugos

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Konsultavimas ir informavimas įvairiais socialinio draudimo klausimais

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

2.

Skundų nagrinėjimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

3.

Pranešimų ir prašymų nagrinėjimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas

 

 Schema

 

4.

Standartinių pažymų išdavimas

 (administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema 

5.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal sutartis 

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų teikimas pagal vienkartinius paklausimus 

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema 

7.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą yra laikomi viešais, teikimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

  

8.

Pažymos apie darbo užmokestį ir (arba) darbo stažą 

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema 

Suskleisti

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Asmens socialinio draudimo numerio suteikimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

2.

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutarties (toliau – draudimo sutartis) sudarymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

3.

Profesinę veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atliekančių profesinių mokyklų mokinių, aukštųjų mokyklų studentų bei asmenų, Užimtumo tarnybos siųstų į profesinį mokymą ar profesinę reabilitaciją (praktikantai), asmenų, kurie mokosi pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantų) arba mokosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantų), arba atliekančių karo tarnybą studijuojant karo mokymo įstaigoje (kariūnų), valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis 

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

4.

Asmenų, atliekančių savanorišką praktiką, valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

5.

Asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, draudimas valstybės lėšomis

Aprašymas

 

 Schema

 

6.

Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir vienuolių draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

7.

Meno kūrėjo statusą turinčių asmenų valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis vykdymas

Aprašymas

 

Schema

 

8.

Asmenų, slaugančių neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

9.

Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir asmenų, atliekančių alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą draudimas valstybės lėšomis

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

10.

Nesukakusių senatvės pensijos amžiaus ir neturinčių draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinių, draudimo valstybės lėšomis vykdymas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

11.

Pensijų kaupimo dalyvių asmens duomenų ir pensijų kaupimo sutarčių duomenų tvarkymas pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo  ir pensijų išmokų sutarčių registre

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

12.

Pensijų kaupimo dalyvių kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimas ir pervedimas į kaupiamuosius pensijų fondus

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

13.

Pensinių teisių perkėlimas vykdant Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

14.

E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymų, A1 pažymėjimo išdavimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

15.

E 104 LT formos pažymos išdavimas ir tarpininkavimas, gaunant E 104 formos pažymą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

Suskleisti

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Draudėjų teikiamų pranešimų apie apdraustuosius priėmimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

2.

Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

3.

Draudėjų finansinių ataskaitų formavimas ir jų tikslinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

4.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema 

5.

Delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas socialinio draudimo įmokas, išieškojimo laiko atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

 Schema

 

6.

Atleidimas nuo delspinigių, apskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

7.

Baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumokėjimo laiko atidėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

 Schema

 

8.

Atleidimas nuo baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

 

9.

Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių grąžinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

10.

Draudėjų priskyrimas atitinkamai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų grupei

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

-------------------
Suskleisti

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Ligos išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema 

2.

Motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

3.

Profesinės reabilitacijos išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

4.

Išmokų dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

5.

Žalos atlyginimo vienkartinių ir periodinių netekto darbingumo kompensacijų, žalos atlyginimo maitintojo netekimo atveju (pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą) skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

6.

E115, E116, E117, E118 formos pažymų išdavimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

7.

Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema 

8.

Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga) 

Aprašymas

 

Schema

 

9.

Ilgalaikio darbo išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

10.

Dalinio darbo išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

11.

Išmokų iš Garantinio fondo skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

12.

Vaiko išlaikymo išmokų skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

13.

Centrinės institucijos funkcijų vykdymas pagal 2017 m. HAGOS konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo ir Europos tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bedradarbiavimo išlaikymo prievolių

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

Suskleisti

Paslaugos eilės numeris

Paslauga

Paslaugos aprašymas Paslaugos teikimo schema

1.

Socialinio draudimo pensijų (senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo, našlių, našlaičių) skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

2.

Socialinio draudimo senatvės, išankstinės senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlaičių pensijų dydžių tikslinimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

3.

Mokslininkų valstybinės pensijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

4.

Nukentėjusių asmenų valstybinių pensijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

5.

Prašymų skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją už mirusį I ar II laipsnių valstybinės pensijos gavėją priėmimas ir paskirtų I ar II laipsnių valstybinių, personalinių pensijų ir valstybinių našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

6.

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

7.

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

8.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

9.

Išmokos skyrimas, apskaičiavimas ir mokėjimas asmeniui, laidojančiam socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos, vienišo asmens išmokos, šalpos išmokos ir / ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas gavėją

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

10.

Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

(administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

11.

Mirusio pensijos ar pensinės išmokos gavėjo negautų pensijų, vienišo asmens išmokos, šalpos išmokų, kompensacinės išmokos profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniam darbuotojui, rentos buvusiam sportininkui sumų, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokėjimas gavėjo įpėdiniams

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

 

12.

Duomenų, pagal asmens pateiktus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą  įrodančius dokumentus, kaupimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

 Schema

 

13.

Socialinio draudimo pensijų skyrimas ir mokėjimas, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir susitarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius migruojančių asmenų socialinę apsaugą

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

14.

Paskirtų kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams bei rentų buvusiems sportininkams mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

 

Schema

 

15.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų (už tarnybą, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių) bei pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedo už tarnybą skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas 

Schema

 

16.

Šalpos išmokų (šalpos neįgalumo, senatvės ar našlaičių pensijos, šalpos kompensacijos) skyrimas ir mokėjimas

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

17. 

Vienišo asmens išmokos skyrimas ir mokėjimas be prašymų

(ne administracinė paslauga)

Aprašymas

Schema

18. Paskirtų pensijų ir pensinių išmokų mokėjimo aplinkybių, mokėjimo būdo keitimas

Aprašymas

Schema

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-03-14
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!