Pajamos_icomes_sviesus_fonas_white_background.svg

Pasikeitimai dėl įmokų sujungimo

Kam reikalingas darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas?

Tai ekspertų pasiūlymas šešėlio mažinimui darbo santykių srityje. Kai socialinio draudimo įmokos padalintos tarp darbuotojo ir darbdavio, gali susidaryti įspūdis, kad kiekviena pusė yra atsakinga už savo dalies įmokų mokėjimą, nors tai įmokos nuo vieno darbuotojui priklausančio bruto darbo užmokesčio.

Stipresnioji darbo santykių pusė gali siūlyti silpnesniajai tartis dėl oficialaus darbo užmokesčio sumažinimo mainais į „vokelį“. Taip darbuotojas praranda dalį socialinių garantijų. Sujungus darbuotojo ir darbdavio įmokas, dingsta paskata stipresniajai pusei tartis dėl dalies darbo užmokesčio mokėjimo „vokelyje“. 

Suskleisti
Kokie įmokų ir mokesčių tarifai taikomi darbo užmokesčiui nuo 2019 metų, už ką reikės mokėti?

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojų, taip pat valstybės tarnautojams, darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti padidintas 1,289 karto. Siekdamas, kad pensijų kaupimas netaptų našta, Seimas 0,55 proc. sumažino dirbančiųjų įmokas „Sodrai“ ir 1 proc. sumažino gyventojų pajamų mokestį (GPMGPMGyventojų pajamų mokestis administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. ).

Nuo padidėjusio darbo užmokesčio bus mokamos tokios įmokos:

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
 • 20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.);
 • 27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.);
 • 15 proc. – už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuotam darbo užmokesčiui.
 • Privalomasis sveikatos draudimas (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) - 6,98 proc.;
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) – 12,52 proc. (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.);
 • Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,45 proc. (2,17 proc. terminuotoms sutartims) (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.);
 • Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą - 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc. (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

  Lengvatos: darbuotojams taip pat bus pritaikyta mokesčių lengvata – neapmokestinamas pajamų dydis, kuris 2019 m. sieks 300 eurų ir kurio taikymas plečiamas iki dviejų vidutinių mėnesio darbo užmokesčio dydžių sumos.

Suskleisti
Ar darbdaviai su darbuotojais turės persirašyti darbo sutartis?

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėtų būti pakeičiamos su darbuotojais sudarytos darbo sutartys, bet išankstinis rašytinis darbuotojo sutikimas nebūtinas. Sutartyse turi būti nurodoma, kad darbuotojo darbo užmokestis „ant popieriaus“ didinamas 1,289 karto.

  Perskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojui bus mokamas nuo 2019 m. sausio 1 d.

  Jeigu darbo apmokėjimo sistemoje, kuri privaloma  darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, yra numatyti tam tikri darbo užmokesčio dydžiai eurais, tai šios darbo apmokėjimo sistemos nuostatos taip pat turėtų būti keičiamos.

Suskleisti
Ar darbdavys turi 1,289 karto padidinti ir priedus, priemokas, premijas bei kitas papildomas darbo užmokesčio dalis?

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme minimas darbuotojo bruto darbo užmokestis, kuris privalo būti perskaičiuojamas, turėtų būti suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Darbo kodekse.

Tai reiškia, kad darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

 • bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga);
 • papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
 • priedai už įgytą kvalifikaciją;
 • priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
 • premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
 • premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Suskleisti
Kaip bus užtikrinama, kad pasirašant naujas darbo sutartis, darbuotojų atlyginimai nesumažės?

Pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas, kuris manys, kad darbdavys pažeidė jo teises dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo, turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti šią pareigą bei atlyginti atsiradusią žalą.

Suskleisti
Kokios sankcijos gresia darbdaviams, kurie sumažins šiuo metu mokamą mėnesinį atlyginimą darbuotojams?

Administracinių nusižengimų kodekso 99 straipsnyje numatyta, kad Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 1450 eurų. Šis administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.

Tyčinis Darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 2700 iki 6000 eurų.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-10-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!