Teisine-informacija.png

Papildomas kaupimas pensijai ir pensijų anuitetai

2022 m. gruodžio 8 d. įstatymas Nr. XIV-1558 „Lietuvos Respublikos Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas“


Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 29 straipsnio pakeitimo įstatymas


2021 m. gruodžio 14 d. įstatymas Nr. XIV-756 „Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas“ 


2021 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XIV-659 „Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 33 ir 356 straipsnių pakeitimas“


2020 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XIV-126 „Lietuvos Respublikos Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas”


2020 m. balandžio 21 d. įstatymas Nr. XIII-2851 „Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 3, 4, 8, 10, 12, 18, 22, 23, 26, 28, 38 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas“


2020 m. balandžio 21 d. įstatymas Nr. XIII-2850 „Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1360 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas“


2020 m. vasario 10 d. nutarimas Nr. KT23-N2/2020 „Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“


2018 m. birželio 5 d. įstatymas Nr. XIII-1238 „Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 2, 3, 21 ir 30 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas“ 


2016 m. birželio 16 d. įstatymas Nr. XII-2455 „Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 15 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas“


2003 m. liepos 4 d. įstatymas Nr. IX-1691 „LR pensijų kaupimo įstatymas“


1999 m. birželio 3 d. istatymas Nr. VIII-1212 „LR papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas“

Suskleisti

2023 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-486 „Dėl pensijų anuitetų mokėjimo veiklos plano 2023 metams patvirtinimo“


2022 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-330 įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl pensijų anuitetų veiklos rizikos valdymo politikos ir strategijos patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-281 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl pensijų anuitetų fondo investavimo politikos ir strategijos patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl pensijų anuitetų fondo investavimo politikos ir strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios


2022 m. birželio 28 d. įsakymas „Dėl pensijų anuitetų fondo 2021 metų pelno paskirstymo“


2022 m. birželio 21 d. įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-367 „Dėl Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudų apskaičiavimo ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. birželio 21 d. įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


2022 m. gegužės 31 d. įsakymas „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl pensijų anuitetų fondo investavimo politikos ir strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (pdf)


2022 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pdf)


2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-126 „Dėl Pensijų anuitetų fondo vyriausiojo aktuaro 2021 metų ataskaitos patvirtinimo“ (pdf)


2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl pensijų anuitetų mokėjimo veiklos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo“ (pdf)


2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-666 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-257 „Dėl pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (pdf)


2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuitetų rūšį patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 635 „Dėl pensijų anuitetų mokėjimo veiklos plano 2022 metams patvirtinimo“


2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-623 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“


2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-411 „Dėl Pensijų anuitetų fondo Augimo portfelio tikslinės grąžos dydžio patvirtinimo” (pdf)


2021 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-173 „Dėl pensijų anuitetų mokėjimo veiklos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo” (pdf)


2021 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 164 „Dėl pensijų anuitetų fondo vyriausiojo aktuaro 2020 metų ataskaitos patvirtinimo” (word), ataskaita (pdf)


2021 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-166 „Dėl pensijų anuitetų fondo 2020 metų pelno paskirstymo” (word)


2021 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-90 „Pensijų anuitetų mokėjimo veiklos planas 2021 metams” (pdf)


2020 m. gruodžio 30 d.įsakymas Nr. V-730 „Pensijų anuitetų fondo prognozinių skaičiavimų ir biudžeto rengimo tvarkos aprašas” (pdf)


2020 m. gruodžio 30 d.įsakymas Nr. V-729 „Pensijų anuitetų mokėjimo veiklos rizikos valdymo politika ir strategija” (pdf)


2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Pensijų anuitetų fondo valdymo ir administravimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo” (pdf)


2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-727 „Dėl Pensijų anuitetų fondo apskaitos politikos patvirtinimo” (word), priedai (zip)


2020 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-662 „Pensijų anuitetų fondo investavimo politika ir strategija” (pdf)


2020 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-661 „Pensijų anuitetų fondo investavimo procedūrų aprašas” (pdf)


2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-427 „Pensijų anuitetų fondo investavimo politika ir strategija” (word)


2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Pensijų anuitetų fondo 2020 metų biudžeto patvirtinimo”


2020 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 257 „Pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo metodika” (word), priedas (word)


2020 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-232 „Dėl Pensijų anuiteto dydžio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį patvirtinimo“


2020 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-235 „Dėl Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-177 „Dėl tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo“


2018 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-493 „Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo

Suskleisti

2021 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 03-96 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-70 „Dėl Pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”


2021 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 03-95 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-71 „Dėl Pensijų anuitetų fondo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-72 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-67 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Standartinių tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondo ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-66 „Dėl Pensijų išmokos sutarties sudarymo ir informacijos apie pensijų išmokas pateikimo dalyviui tvarkos aprašo patvirtinimo“


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-70 „Dėl Pensijų anuitetų fondo techninių atidėjinių apskaičiavimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“


2020 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 03-71 „Dėl Pensijų anuitetų fondo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-01-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!