ico-ar_kaupiate_II_pakopos_pensiju_fonde-128x128-green.svg

Pagrindinė informacija

 • Kiekvienų metų sausio 1 d. dirbantieji iki 40 metų ir turintys Lietuvoje suteiktą asmens kodą yra įtraukiami į pensijų kaupimo sistemą su galimybe atsisakyti.
 • Pasiūlymas kaupti iki šiol nekaupusiems asmenims bus kartojamas kas 3 metus iki žmogui sukaks 40 metų, jeigu asmuo atsisako dalyvauti pensijų kaupime. Sulaukus šio amžiaus siūlymai kaupti teikiami nebebus.
 • Apie įtraukimą gyventojus informuos „Sodra“ per asmeninę gyventojų paskyrą ir registruotu laišku. 
 • Pensijų įmokos už įtrauktus į pensijų kaupimą asmenis pradedamos skaičiuoti nuo įtraukimo į pensijų kaupimą metų liepos 1 dienos.
 • Asmenys, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą ir atsisakė dalyvauti pensijų kaupime bei vyresni kaip 40 metų asmenys, gali tapti dalyviais savo iniciatyva sudarydami pensijų kaupimo sutartis su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove.
 • Asmenys, dėl svarbių priežasčių negalėję per nustatytą terminą atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, turi teisę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime ir šiam terminui pasibaigus, jeigu pateikiami svarbias priežastis įrodantys dokumentai. „Sodros” darbuotojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustatys, ar priežastys yra svarbios.
Suskleisti

Jeigu nedalyvaujate pensijų kaupime ir nuo š. m. sausio 1 d. esate informuotas apie įtraukimą į antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą (per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui ar registruotu laišku), iki š. m. birželio 30 d. „Sodrai“ turite pateikti atsisakymą (prašymą dėl pensijų kaupimo). 

Jeigu raštu nepateiksite savo atsisakymo iki š. m. birželio 30 d., bus laikoma, kad Jūs sutinkate dalyvauti pensijų kaupime ir nuo liepos mėn. į pensijų fondą bus pervedamos Jūsų įmokos. Dalyvauti pensijų kaupime pradėsite nuo š. m. liepos 1 d. 

Prašymą galite pateikti:
 • Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros” paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą dėl pensijų kaupimo.

Pateikus prašymą Jums bus atsiųsta žinutė apie prašymo priėmimą.

 • Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
 • Atvykus į bet kurį „Sodros“ priimamąjį, prieš tai konsultacijai užsiregistravus iš anksto internetu arba telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

Atvykus su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Suskleisti

Pensijų kaupimo įmokos dydis 2023 metais ir vėliau sieks 3 % Jūsų darbo užmokesčio, o iš valstybės biudžeto už Jus bus pervedamos papildomos įmokos, kurių dydis – 1,5 % šalies vidutinio darbo užmokesčio*.

*Šalies vidutinio darbo užmokesčio, pagal kurį skaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį pervedama įmoka, 2023 metais – 1590,30 € (Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis).

Pavyzdžiui, uždirbate 1 000 € (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, tai 2023 metais Jūsų pensijų kaupimo įmoka būtų 30 € (1 000 € x 3 % = 30 €). Iš valstybės biudžeto lėšų už Jus į pensijų fondą būtų pervedama dar 23,85 € (1 590,30 € x 1,5 % = 23,85 €). Iš viso per mėnesį būtų kaupiama 53,85 € (30 € + 23,85 € = 53,85 €).

Papildomos įmokos: asmuo, dalyvaujantis pensijų kaupime gali apsispręsti kaupti daugiau nei 3 % nuo savo atlyginimo. Už papildomas įmokas jam bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Jeigu už  darbuotoją įmokas nuspręs mokėti jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

Suskleisti
Pensijų fondas Pensijų fondo tikslinė grupė
UAB „SEB investicijų valdymas“ SEB 1982–1988
SEB 1989–1995
SEB 1954–1960
SEB 1961–1967
SEB 1996–2002
SEB 1968–1974
SEB 1975–1981
SEB turto išsaugojimo pensijų kaupimo fondas
UAB „INVL Asset Management” INVL pensija 1996–2002 Index Plus
INVL pensija 1989–1995 Index Plus
INVL pensija 1961–1967 Index Plus
INVL pensija 1954–1960 Index Plus
INVL pensija 1968–1974 Index Plus
INVL pensija 1982–1988 Index Plus
INVL pensija 1975–1981 Index Plus
INVL pensijų turto išsaugojimo fondas
„Swedbank investicijų valdymas”, UAB Swedbank pensija 1996–2002
Swedbank pensija 1975–1981
Swedbank pensija 1954–1960
Swedbank pensija 1989–1995
Swedbank pensija 1961–1967
Swedbank pensija 1982–1988
Swedbank pensija 1968–1974
Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas
Luminor investicijų valdymas, UAB Luminor 1968–1974 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1982–1988 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1996–2002 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1989–1995 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1975–1981 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor 1954–1960 tikslinės grupės pensijų fondas
Luminor turto išsaugojimo fondas

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB

Allianz Y1 1982–1988 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz Y2 1989–1995 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz Y3 1996–2002 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz X2 1968–1974 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz X3 1975–1981 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz B 1954–1960 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz X1 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas
Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondas
Goindex, UAB  Goindex pensija 1954–1960 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1961–1967 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1968–1974 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1975–1981 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1982–1988 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1989–1995 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex pensija 1996–2002 tikslinės grupės pensijų fondas
Goindex turto išsaugojimo pensijų fondas

 

Gyvenimo ciklo fondai: pensijų kaupimo bendrovės visiems dalyviams privalo pasiūlyti dalyvauti labiausiai jų amžių atitinkančiuose pensijų fonduose. Tai reiškia, kad valdytojas turi pasirūpinti kuo geresniais investavimo rezultatais, kai žmogus jaunas, ir dėti pastangas, kad išsaugotų per gyvenimą žmogaus sukauptą turtą, kai žmogus artėja prie senatvės pensijos amžiaus ribos.

Suskleisti

Metai

Mėnuo

Už periodą

Pervedimo data

PF keitimo ir asmens rekvizitų koregavimo sustabdymo data*

2022 m. 9 mėn. 2022-11-01 – 2022-11-30 2023-01-12 2023-01-10
2022 m. 12 mėn. 2022-12-01 – 2022-12-31 2023-02-09 2023-02-07
2023 m. 1 mėn. 2023-01-01 – 2023-01-31 2023-03-09 2023-03-07
2023 m. 2 mėn. 2023-02-01 – 2023-02-29 2023-04-06 2023-04-04
2023 m. 3 mėn. 2023-03-01 – 2023-03-31 2023-05-11 2023-05-09
2023 m. 4 mėn. 2023-04-01 – 2023-04-30 2023-06-08 2023-06-06
2023 m. 5 mėn. 2023-05-01 – 2023-05-31 2023-07-10 2023-07-04
2023 m. 6 mėn. 2023-06-01 – 2023-06-30 2023-08-08 2023-08-03
2023 m. 7 mėn. 2023-07-01 – 2023-07-31 2023-09-07 2023-09-05
2023 m. 8 mėn. 2023-08-01 – 2023-08-31 2023-10-05 2023-10-03
2023 m. 9 mėn. 2023-09-01 – 2023-09-30 2023-11-09 2023-11-07
2023 m. 10 mėn. 2023-10-01 – 2023-10-31 2023-12-07 2023-12-05

 

*Pensijų fondų keitimas ir asmens rekvizitų koregavimas sustabdomas tik tiems asmenims, kurių vardu yra apskaičiuojamos pensijų įmokos ir atnaujinamas nedelsiant po to, kai gaunama informacija apie pensijų įmokų įskaitymą.

 Svarbu!  Esant būtinumui, Fondo valdyba gali keisti pensijų įmokų pervedimo grafiką.

Suskleisti

Pagrindiniai rodikliai: 

 • kaupimo laikotarpio trukmė;
 • atlyginimo dydis;
 • investavimo pajamingumas;
 • atskaitymų pensijų kaupimo bendrovės naudai dydis ir kita.
Suskleisti

Įmokų pervedimą galite stabdyti tik laikinai, t. y. per visą kaupimo laikotarpį galite padaryti iki 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė nebūtų mažesnė nei mėnuo ir neviršytų vienerių metų. 

Apie numatomą pensijų įmokų sustabdymo pradžią ir sustabdymo trukmę (kalendoriniais mėnesiais) privalote informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki numatomo pensijų įmokų sustabdymo pradžios. 

Suskleisti

Jeigu jau dalyvaujate pensijų kaupime, nutraukti dalyvavimą nesulaukus senatvės pensijos amžiaus, nėra galimybės, nebent Jums paskirta išankstinė senatvės pensija.

Tačiau Jūs galite laikinai stabdyti įmokų pervedimą, t. y. per visą kaupimo laikotarpį galite padaryti iki 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė nebūtų mažesnė nei mėnuo ir neviršytų vienerių metų. 

Apie numatomą pensijų įmokų sustabdymo pradžią ir sustabdymo trukmę (kalendoriniais mėnesiais) privalote informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki numatomo pensijų įmokų sustabdymo pradžios. 

 
Prašymą galite pateikti:
 • Internetu, prisijungę prie asmeninės „Sodros” paskyros gyventojui ir pasirinkę prašymą dėl pensijų kaupimo.

Pateikus prašymą Jums bus atsiųsta žinutė apie prašymo priėmimą.

 • Paštu, prašymo formą galima atsisiųsti čia (prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
 • Atvykus į bet kurį „Sodros“ priimamąjį, prieš tai konsultacijai užsiregistravus iš anksto internetu arba telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

Atvykus su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Suskleisti

Dalyvavimas pensijų kaupime baigiasi, kai:

 • dalyvis sukanka senatvės pensijos amžių ir pagal pensijos išmokos sutartį jam išmokama visa pensijų išmoka;
 • dalyvis miršta;
 • teismo sprendimu pensijų kaupimo sutartis pripažįstama negaliojančia;
 • Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nustatyta tvarka dalyvio vardu sukauptos piniginės lėšos pervedamos į Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemą.

 Svarbu! Jei asmuo neatitinka nė vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų, nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime nėra galimybės. 

Suskleisti
 • Jei Jūs nutraukėte pensijų kaupimo sutartį (galimybė ją nutraukti buvo iki 2019-07-01), pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos buvo pervestos į „Sodrą“. Dėl to pasikeitė Jūsų iki šiol įgytos teisės į senatvės pensiją.
 • Pagal anksčiau galiojusią tvarką asmenys, dalyvavę pensijų kaupime, per kaupimo laikotarpį, bet ne daugiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., įgijo mažiau pensijų teisių (individualios pensijų dalies apskaitos vienetų), palyginti su tokias pat pajamas uždirbusiais asmenimis, nedalyvavusiais pensijų kaupime.
 • Nutraukus pensijų kaupimo sutartį, laikoma, kad asmuo nedalyvavo pensijų kaupime, todėl padidėjo iki šiol įgytos senatvės pensijų teisės (individualiosios pensijų dalies apskaitos vienetų skaičius). Pervedamų lėšų suma (įskaitant Jūsų lėšomis sumokėtas pensijų įmokas, jei Jūs jas mokėjote, ir už Jus iš valstybės biudžeto sumokėtas įmokas), viršijanti iš „Sodros“ biudžeto už Jus pervestų pensijų įmokų sumą, buvo įskaityta kaip pervedimo metais į „Sodros“ biudžetą gautos Jūsų pensijų socialinio draudimo įmokos individualiajai pensijos daliai.
 
  Dalyvio lėšomis sumokėtos pensijų įmokos dalyviams negrąžinamos.
Suskleisti

Sukauptos lėšos lieka pensijos kaupimo fondo sąskaitoje, kurias, pagal pasirinktą būdą, galėsite atsiimti sukakus pensinį amžių ir sudarius pensinių išmokų sutartį.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2023-09-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!