gyventojams.png

Noriu gauti vaiko priežiūros išmoką

 • Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti išmoką. Apie savo sprendimą taip pat iš anksto reiktų informuoti darbdavį.
 • Parašyti prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Įvaikinimo atveju – ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. 
 • Vaiko priežiūros atostogos gali trukti:
  • iki vaikui sueis treji metai;
  • įvaikinimo atveju - 12 ar 24 mėnesius iki vaikui sukaks 18 metų.

Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.

 • Kreipkitės į „Sodrą“ dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros atostogas. Prašymą dėl šios išmokos skyrimo „Sodrai“ galima pateikti internetu, paštu arba atvykus į skyrių.
 • Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama:
  • iki vaikui sukaks metai arba dveji.
  • įvaikinimo atveju - 12 ar 24 mėnesius iki vaikui sukaks 18 metų.

Teikiant prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo reikia nurodyti kiek laiko norėsite ją gauti. Jei kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų, senelių, turintis teisę gauti šią išmoką, kreipsis dėl šios išmokos už tą patį vaiką, jam išmokos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą.
Svarbu! Jeigu asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, ar kitas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar senelių (jeigu teisę gauti vaiko priežiūros išmoką tam pačiam vaikui prižiūrėti turi bent vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) kreipiasi dėl vaiko priežiūros išmokos už tą patį vaiką (ar tuos pačius vaikus), pasirinkta išmokos mokėjimo trukmė besikreipiančio asmens prašymu gali būti keičiama tik grąžinus permokėtą vaiko priežiūros išmokos sumą į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (kai vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė keičiama išmoką gaunančiam asmeniui – permokėta suma įskaitoma į mokėtiną išmokos sumą).

 • Vaiko priežiūros išmoka už tą patį vaiką gali būti skiriama vienam iš tėvų (įtėvių), globėjų, ar vienam iš senelių, todėl, minėti asmenys, turintys teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis.

​Pavyzdžiui, gimus kūdikiui mamai suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti ir ji pateikė prašymą gauti vaiko priežiūros išmoką dvejus metus. Praėjus pusei metų, ji apsisprendė grįžti į darbą, o vaiko priežiūros atostogos suteiktos vaiko tėčiui. Šiuo atveju mama turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos skyrimo. Prašymus galima pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką;
 • Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro);
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
  • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę);
  • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka.

 

SVARBU:

Jei apsisprendžiama gauti išmoką iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to „Sodros“ mokama išmoka nebus mažinama.

Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir vaiko priežiūros išmokas už atskirus vaikus gauti gali abu tėvai.

Įsivaikinus vaiką, vaiko priežiūros išmoka mokama 12 ar 24 mėnesius iki vaikui sukaks 18 metų. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, dėl šių atostogų suteikimo Jums reikia kreiptis į darbdavį, o dėl išmokos – į „Sodrą“. 

Suskleisti

Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos. 

Suskleisti

Vaiko priežiūros išmoka priklauso, jeigu:

 • Esate draudžiama motinystės socialiniu draudimu:
  • dirbate pagal darbo sutartį;
  • dirbate valstybės tarnyboje;
  • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
  • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
  • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
  • esate individualios įmonės savininkai;
  • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikrieji nariai;
  • esate šeimynos dalyviai;
  • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar atliekantis alternatyviają krašto apsaugos tarnybą;
  • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karys, taip pat karys savanoris;
  • nedirbate, tačiau esate tarnautojo sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jei jis perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos (toliau - LR) diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje;
  • esate profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje jei jis paskirtas atlikti karo tarnybą LR atstovybėje prie tarptautinės organizacijos;
  • esate deleguoto asmens sutuoktinis (-ė) bei gyvenate užsienyje, jeigu jis perkeltas į pareigas LR atstovybėje, konsulinėje įstaigoje,
  • esate LR Prezidento sutuoktinis (-ė);
  • nedirbate arba nevykdote savarankiškos veiklos, tačiau gaunate vaiko priežiūros išmoką.

Svarbu. Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, šeimynų dalyviai, individualių įmonių savininkai, mažųjų ar ūkinių bendrijų tikrieji nariai laikomi apdraustaisiais, jeigu yra sumokėję motinystės socialinio draudimo įmokas už Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytą paskutinį laikotarpį, o nuo 2021 m. vasario 1 d. – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į vaiko priežiūros išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į vaiko priežiūros išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. Savarankiškai dirbantiems, įgijusiems teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas. 

 • Esate vaiko tėvas, motina, įtėvis, įmotė ar globėjas,
  • kuriam darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas, išskyrus antraisiais vaiko auginimo metais (jei išmoka gaunama dvejus metus, antraisiais metais galite dirbti, taigi pasinaudoję šia galimybe jau nesate atostogose);
  • esate savarankiškai dirbantis asmuo (teisės į išmoką diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos);
  • buvote atleistas iš darbo, bet turite reikiamą stažą;
  • esate vaiko senelis (-ė). Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką seneliai turi tik tuo atveju, jei teisę turi nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių);
  • iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą;
  • jei reikalaujamo stažo neįgijote dėl to, kad:
   • per pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karys savanoris, aktyviojo ar parengtojo rezervo karys ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių; 
   • per pastaruosius dvejus metus moteris buvo kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliko alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių (teisę į išmoką įgijus nuo 2017-01-01);
   • nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose, t. y. darbdavys buvo suteikęs prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogas. Tokiu atveju motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.
Suskleisti

Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką. Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti motinystės arba vaiko priežiūros išmoką.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykus reikia:
 • turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz.: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka. 
Suskleisti
 1. Įsakymo dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo nuorašą, jeigu darbdavys nėra pateikęs informacijos apie suteiktas atostogas „Sodrai“ (pranešimas 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo.).
 2. Notariškai patvirtintą vaiko gimimo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu vaiko gimimo liudijimas išduotas užsienyje. Jeigu vaiko gimimo liudijimo notariškai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą siunčiama paštu, kartu pridedama patvirtinta asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. Užsienyje išduoti vaiko gimimo liudijimai, priklausomai nuo to, kokioje valstybėje išduoti, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip. 
 3. Darbdavio pažymą apie priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas, jei vaiko priežiūros atostogų metu turite draudžiamųjų pajamų arba Jums išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos. Darbdavys šią pažymą gali pateikti per savo asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui, kur pateikta rekomenduojama pažymos forma.
 4. Darbo atlikimo pabaigą pagrindžiantį dokumentą, jei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu gaunate draudžiamųjų arba kitų darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, už darbą, atliktą iki pirmosios šių atostogų dienos, pvz.: atlikto darbo perdavimo-priėmimo aktą, autorinę sutartį ar kt.
 5. Dokumentus, patvirtinančius gautų pajamų dydį ir laikotarpį, už kurį jos apskaičiuotos, jei vaiko priežiūros atostogų metu gaunate darbinės veiklos pajamų, kurios nėra draudžiamosios pajamos, pvz.: darbo užmokesčio, gauto užsienyje, iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, pažymą ar kt.
Suskleisti

Rekomenduojame​ pasinaudoti preliminaria vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.

 • Pasirinkus gauti išmoką iki vaikui sueis vieni metai – mokama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.
 • Pasirinkus išmoką gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 54,31 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 31,03 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.
 • Tuo atveju, jeigu Jums gimsta du ir daugiau vaikų ir esate šių vaikų priežiūros atostogose, vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra Jums mokamų išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 • Jei išmokos gavėjas pirmaisiais vaiko auginimo metais gauna darbinės veiklos pajamų ar išmokų, jam mokamas skirtumas tarp vaiko priežiūros išmokos dydžio ir gaunamų pajamų.
 • Jei pasirinkote vaiko priežiūros išmoką gauti dvejus metusantraisiais vaiko auginimo metais išmoka mokama nepriklausomai nuo tuo metu gaunamų pajamų ar išmokų.
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio.

Minimalūs išmokos dydžiai, įgijus teisę į vaiko priežiūros išmoką:

2021 m. I ketv.:

 • Mėnesio - 234€*.
 • Dienos - 11,14€.

2021 m. II, III, IV ketv.:

 • Mėnesio - 240€*.
 • Dienos - 11,43€.

* 6 bazinės socialinio draudimo išmokos galiojusios praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

 

SVARBU! Nuo 2021-01-01 savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros (iki vaikui sueis vieni metai arba pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais) išmoką, jos dydis nebebus mažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turės savarankiškos veiklos pajamų. Tačiau vaiko priežiūros išmokos (iki vaikui sueis vieni metai arba pirmaisiais įvaikinto vaiko auginimo metais) dydis, kaip ir anksčiau, bus mažinamas, jeigu asmuo turės pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių santykių. Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Iki 2020-12-31 vaiko priežiūros išmoka, neatsižvelgiant į asmens savarankiškos veiklos pajamas,  buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

 

Vaiko priežiūros išmokos dydis 
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis vieneri metai, Eur Maksimali išmoka, pasirinkus išmoką gauti kol vaikui sueis dveji metai, Eur
mėnesio dienos mėnesio (iki vienų metų) mėnesio (iki dviejų metų)
2020, I ketv. 2026,86 96,06 1418,9 810,69
2020, II ketv. 2089,54 99,06 1462,79 835,76
2020, III ketv. 2126,00 100,76 1488,31 850,35
2020, IV ketv. 2153,00 102,04 1507,21 861,14
2021, I ketv. 2240,20 106,68 1568,26 896,02
2021, II ketv. 2346,49 111,74 1642,66 938,53
2021, III ketv. 2336,56 111,26 1635,71 934,56
2021, IV ketv.

2411,81

114,85 1688,39 964,66
Suskleisti

Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Suskleisti
 • Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Vaiko priežiūros išmoka mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 15 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.
 • Vaiko priežiūros išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Ši išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį iki vaikui sueis vieni arba dveji metai, pagal Jūsų prašyme nurodytą pasirinktą išmokos mokėjimo trukmę.
 • Jei negavote motinystės išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, vaiko priežiūros išmoka Jums gali būti mokama nuo pat vaiko gimimo dienos.
 • Jei buvote nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose ir gavote motinystės arba tėvystės išmoką, tuomet vaiko priežiūros išmoka bus mokama nuo minėtų atostogų pabaigos.
Suskleisti

Antraisiais vaiko auginimo metais mama draudžiama valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu bei pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-10-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!