Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Noriu gauti KOMPENSACIJĄ už transporto priemonės PRITAIKYMĄ specialiesiems poreikiams/ĮSIGIJIMĄ

Ką daryti?
 1. Transporto išlaidų ir (ar) lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją.
 2. Jei norite gauti kompensaciją įsigyjant automobilį arba padengiant transporto išlaidas, jums turi būti nustatytas toks poreikis bei išduotos atitinkamos pažymos.
 3. Poreikį kompensacijai nustato ir pažymas suteikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ).
 4. Turint pažymas – turite užpildyti prašymą Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje arba pateikti jį „Sodros“ skyriuje.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Kreiptis galite vos tik gavę poreikio kompensacijai užtikrinančias pažymas, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog „Sodrą“ sprendimą, suteikti jums kompensaciją, priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos.

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Siekiant gauti kompensacijų išmokas jums turi būti nustatytas toks poreikis bei suteiktos atitinkamos pažymos. Poreikio nustatymą ir pažymų išdavimą vykdo NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos .

Nustačius kompensacijos poreikį, turi būti patenkintas prašymas „Sodroje“ skirti jums šias išmokas:

 1. Transporto išlaidų kompensacijos išmokos jums mokamos jei jums nustatytas toks poreikis.
 2. Lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos išmokos jums mokamos jei jums nustatytas toks poreikis ir:
 • jeigu įsigyjate lengvąjį automobilį;
 • jeigu įsigyjate lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaikote;
 • jeigu įsigyjate lengvąjį automobilį ir jį remontuojate;
 • jeigu įsigyjate lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaikote ir remontuojate;
 • jeigu jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaikote;
 • jeigu jau turimą lengvąjį automobilį remontuojate;
 • jeigu jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaikote ir remontuojate.*

  * Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos. Lengvojo automobilio remonto išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.

Suskleisti
Išmokų dydis
 • Transporto išlaidų kompensacija mokama kas mėnesį, 25 % bazinės socialinės išmokos (BSIBSIBazinė socialinė išmoka (anksčiau -MGL), šiuo metu 38 Eur dydžio) dydžio. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį. Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui.
 • Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio, tačiau ne didesnis už jūsų faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę. Kompensacija nepaveldima, mirus jos gavėjui.
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Transporto išlaidų kompensacija jums skiriama ir mokama nuo poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pateikimo „Sodrai“ dienos.

 

Kompensacijos gavimo būdai:

 1. Pervedimas į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 2. Pristatoma į namus.
 3. Atsiimama mokėjimo įstaigoje, pvz.: AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

 

Kompensacijos pristatymo būdą galite rinktis atsižvelgdamas į taisykles nustatytas Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos apraše.

 

Kompensacijos pervedamos į bankuose ar kredito unijose esančias asmenines sąskaitas:

 • Kiekvieno mėnesio 10 – 12 dienomis kompensacijos, kurios pirmą kartą paskirtos iki 2012-02-29.
 • Kiekvieno mėnesio 20 – 28 dienomis kompensacijos, kurios pirmą kartą paskirtos po 2012-02-29 bei tos, kurios 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos 27–28 dienomis.

 

Kompensaciją į namus gali gauti visi asmenys, kurie:

 • 2009 m. gruodžio mėnesį kompensaciją gavo į namus;
 • yra netekę 75–100 proc. darbingumo (I grupės invalidai) arba kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • gyvena vietovėse, kuriose nėra galimybės išmokėti kompensacijos mokėjimo įstaigoje arba išgryninti pervestą į sąskaitą pensiją;
 • yra sulaukę 80 ir daugiau metų amžiaus.

  Kompensacijos į namus pristatomos kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

 

Kompensacijos išmokėjimą mokėjimo įstaigoje galima rinktis tais atvejais, kai:

 • gyvenate vietovėje, kurioje nėra galimybės išgryninti išmokos, jei ji būtų pervesta į asmeninę Jūsų sąskaitą;
 • kai atitinkate sąlygas išmoką gauti į namus.

  Kompensacija mokėjimo įstaigose išmokama kiekvieno mėnesio 10 – 26 dienomis.

  Jei nustatyta kompensacijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, ji pristatoma penktadienį. Jei kompensacijos pristatymo diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, ji pristatoma – pirmadienį. Jei kompensacijos pristatymo diena sutampa su oficialios šventės diena, ji pristatoma prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną. Jei nustatyta kompensacijos pristatymo diena yra paskutinė mėnesio darbo diena, ji pristatoma prieš tai einančią darbo dieną.

Suskleisti
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Lengvojo automobilio įsigijimo, pritaikymo ir remonto kompensacija jums skiriama ir mokama vieną kartą, jei toks poreikis bus patenkintas ir pateiksite šiuos dokumentus:

 1. Prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje).
 3. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą.
 4. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą.
 5. Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
 • sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
 • arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 • arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;
 • arba pirkimo–pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
 • arba lizingo davėjo dokumentą (pažymą ar aktą) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu.
 1. Transporto priemonės registracijos liudijimą.
 2. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją). ​​  Nepriklausomą turto vertinimą dažniausiai atlieka Uždaros akcinės bendrovės (UAB), taip pat VĮ „Registrų centras". Kaip pavyzdį pateikiame AB, „SEB" patikimų turto vertintojų sąrašą. Tačiau į paieškos sistemos lauką įvedę „Nepriklausomas turto vertintojas" ir irašę savo miestą/savivaldybę, jūs rasite variantą, iš kurio galėsite pasirinkti.
 3. Tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

Transporto išlaidų kompensaciją gausite tiek laiko, kiek nustatytas poreikis kompensacijai gauti. Kompensacija skiriama nuo poreikio nustatymo ir dokumentų pateikimo dienos (jei prašymą teikiate praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo poreikio nustatymo dienos, kompensacija bus išmokėta ne daugiau nei už 12 mėnesių), išskyrus šiuos atvejus:

 • jei išvyksite gyventi į užsienį, transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kai išvykote gyventi į užsienį, pirmos dienos;
 • jei jums bus paskirta laisvės atėmimo bausmė – per šį laikotarpį kompensacija nebus mokama.

 

  Lengvojo automobilio įsigijimo, pritaikymo ir remonto kompensaciją gausite vieną kartą konkrečiai sumai kompensuoti, jei toks poreikis bus patenkintas bei pateiksite reikalingus dokumentus „Sodrai“.

Galimos pakartotinės kompensacijos, jei jums nustatomas toks poreikis (išduodama pažyma) bei  pateikiamas prašymas pakartotinai.

  Už to paties automobilio įsigijimą kompensacija mokama ne daugiau kaip vieną kartą.

Suskleisti
Susiję teisės aktai
Atnaujinimo data: 2019-08-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!