Noriu-apsidrausti-savanoriskai.png

Noriu apsidrausti savanoriškai

Savanoriškas draudimas yra skirtas išmokėti ligos išmoką apsidraudusiajam asmeniui ligos ar sužalojimo (traumos) atvejais arba išmokėti motinystės išmoką, kai yra išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.

Ligos išmoka mokama tik paties apdraustojo asmens ligos ar sužalojimo (traumos) atvejais.

 Svarbu! Savanoriškas draudimas neapdraudžia Jūsų privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Suskleisti

Savanoriškai draustis galima:

 • Socialiniu draudimu ligos išmokai.
 • Socialiniu draudimu ligos ir motinystės išmokoms.

Savanoriškojo draudimo sutartį galite sudaryti:

 • Internetu, prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir kairėje meniu juostoje pasirinkę skiltį Savanoriškas draudimas.
 • Atvykę į „Sodros” skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Atvykdami Jūs turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje).

Sutartis sudaroma vieneriems kalendoriniams metams. „Sodra“ raštu Jus informuoja apie įsigaliojusius ar pasikeitusius teisės aktus.

Jei savanoriškuoju socialiniu draudimu apsidraudęs asmuo nepraneša raštu „Sodrai“ apie draudimo sutarties nutraukimą iki pirminės draudimo sutarties galiojimo pabaigos, jos galiojimas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

Suskleisti

Šioms išmokoms galite draustis, jei:

 • esate nuolatinis Lietuvos, kitos Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės, Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybės, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos gyventojas;
 • Jums ne mažiau nei 16 metų;
 • nesate privalomai draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu Lietuvoje, kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijos Konfederacijoje;
 • nesukakote senatvės pensijos amžiaus;
 • nesate pripažintas asmeniu su negalia nepriklausomai nuo to, ar Jums paskirta pensija.

Jei esate vyras – galite sudaryti draudimo sutartį ligos išmokai gauti.

Jei esate moteris – galite sudaryti draudimo sutartį ligos ir motinystės išmokoms gauti.

 

Suskleisti

Sudarius sutartį, Jums teks pasirinkti kalendorinių metų įmokų dydį, kadangi savanoriškojo draudimo sutartys ligos ir motinystės išmokoms gauti sudaromos metams.

 

 Metinis įmokų dydis negali būti:

 • Mažesnis nei 2,90 Eur per mėnesį.
 • Didesnis nei 57,92 Eur per mėnesį.

 

Įmokos išmokoms mokamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip paskutinę einamojo ketvirčio darbo dieną. 

Pavyzdžiui, įmokas už 2024 m. II ketvirtį reikia sumokėti iki 2024 m. birželio 30 d.

 

Įmokų kodai ligos išmokai ar ligos ir motinystės išmokoms gauti:

 • Einamosios įmokos – 270.
 • Delspinigiai – 271.

 

Apsidraudę, įmokas galite mokėti:

 • pasinaudoję elektronine bankininkyste;
 • pašte;
 • kredito įstaigoje.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Įmokos mokamos į „Sodros“ surenkamąsias sąskaitas.
 • Įmokos ligos ir motinystės išmokoms turi būti mokamos už visą kalendorinį mėnesį. Tais pačiais kalendoriniais metais mėnesio įmokų dydis nekeičiamas.
 • Už ligos mėnesius įmokų mokėti nebūtina. Jei už savo ligos mėnesius įmokų nemokėjote, ligos kalendoriniai mėnesiai neįskaitomi į Jūsų draudimo išmokoms laiką.
Suskleisti

Ligos išmoka mokama tik paties apdraustojo asmens ligos ar sužalojimo atvejais.

 • Išmokos skiriamos ir mokamos, jeigu laikinasis nedarbingumas prasidėjo praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po savanoriškojo draudimo sutarties įsigaliojimo ir už šį laikotarpį sumokėtos savanoriškojo draudimo įmokos. 
 • Išmoka gali būti išmokėta, jeigu dėl jos kreipiamasi per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.
 • Išmokos, kurios priklausė apdraustajam asmeniui ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą.
 • Išmokas skiria ir moka „Sodra“ pagal elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ar elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus.

 

Ligos ir motinystės išmokų ir savanoriškojo draudimo įmokų mokėjimo trukmės sąrašas

Įmokų mokėjimo trukmė (mėnesiais)

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

Ilgiausia išmokos mokėjimo trukmė (dienomis)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

 

 

Ligos ir motinystės išmokos dydžių sąrašas

Įmoka, Eur

Išmoka už ligos ar motinystės dieną, Eur

2,90

2,49

5,79

4,96

8,69

7,45

11,58

9,94

14,48

12,43

17,38

14,89

20,27

17,38

23,17

19,87

26,07

22,33

28,96

24,82

31,86

27,32

34,75

29,81

37,65

32,27

40,55

34,76

43,44

37,25

46,34

39,71

49,24

42,20

52,13

44,69

55,03

47,18

57,92

49,64

Suskleisti

Apsidraudus savanoriškuoju draudimu ligos ir motinystės išmokoms, Jūs turite teisę:

 • gauti ligos išmoką susirgę ar sužaloję;
 • gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.

Ligos ar motinystės išmoka išmokama, jei dėl jos kreipiamasi per 12 mėnesių nuo ligos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Ligos ir motinystės išmokos skiriamos ir mokamos, jeigu laikinasis nedarbingumas ar nėštumo ir gimdymo atostogos prasidėjo praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams po draudimo sutarties įsigaliojimo ir už šį laikotarpį buvo sumokėtos įmokos.

Išmokos, kurios asmeniui mirus nebuvo išmokėtos, išmokamos apdraustojo artimiesiems, kurie paveldi mirusiojo turtą.

Suskleisti

Sutartis gali būti nutraukiama, jei:

 • nesumokate įmokų už 2 ketvirčius. Tokiu atveju, „Sodra“ sutartį nutraukia skyriaus direktoriaus sprendimu;
 • pasikeičia sutarties sąlygos ir Jūs, įvertinę „Sodros“ skyriaus pateiktą informaciją apie tokio pobūdžio pasikeitimus, nesutinkate su jais;
 • tampate nedarbingu arba iš dalies darbingu, taip pat, kai sukankate senatvės pensijos amžių;
 • savo iniciatyva raštu įspėjus „Sodros“ skyrių, su kuriuo sudarėte sutartį.
Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo taisyklės

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!