ico-senatves_pensija-64x64-green.svg

Netekau darbingumo (INVALIDUMO pensija)

Kas gali gauti pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją).

Netekto darbingumo pensija skiriama, jei:

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu.
 • Turite minimalų stažą (žiūrėti minimalaus stažo lentelę).

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „Rep.02 Informacija apie socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai“.

 

Suskleisti
Ką daryti, jei netekau darbingumo?
 • Pirmiausia turite kreiptis į Jus gydantį gydytoją, jis išduos siuntimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
 • Į Tarnybą galite kreiptis asmeniškai arba gali kreiptis Jums atstovaujantys artimieji.
 • Tarnybai reikia pateikti:
  • asmens dokumentą;
  • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo;
  • gydytojo siuntimą bei medicininius dokumentus, nurodančius diagnozę ir būklės sunkumą;
  • 3x4 cm nuotrauką.
 • Tarnyba išduos pažymą, kuri elektroniniu būdu bus perduota „Sodrai“, tad pažymos pristatyti nereikia.
Suskleisti
Kada kreiptis į „Sodrą“?

Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo darbingumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 6 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

Suskleisti
Kokius dokumentus pateikti?
 • Prašymą skirti senatvės pensiją (prašymo formą galima rasti skiltyje „Formos ir šablonai“).
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Jei anksčiau nesate pateikę:
  • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

 

Netekto darbingumo pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti
Kaip pateikti prašymą skirti pensiją?

Prašymą skirti pensiją galima pateikti: 

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu
 3.   Prie prašymo turi būti pridėta nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 4. Atvykus į „Sodros“ skyrių.

 

Prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija. 

Suskleisti
Kokio dydžio gausiu pensiją?

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo Jūsų darbingumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

 

Kaip apskaičiuojama netekto darbingumo pensija?

 

Jei po pensijos skyrimo dirbsite ar versitės kita veikla, dėl kurios mokėsite pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet kiekvienų metų liepos 1 dieną pensija Jums bus naujinama, įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų naujinama, prašymų pateikti nereikia.

 

  Svarbu. Nuo 2019-01-01 socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 60% ar daugiau darbingumo ir senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai,  netekę 45-55% darbingumo, jeigu jų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė negu 95% Lietuvos Respublikos apskaičiuotą minimalų vartojimo poreikio dydį (šiuo metu tai yra 245 eurai), turi teisę gauti pensijos priemoką. Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo.

Suskleisti
Ar dirbdamas gausiu pensiją?

Taip. Jei dirbsite, pensijos dydis nebus mažinamas.

Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Netekto darbingumo pensija mokama už einamąjį mėnesį.

Netekto darbingumo pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.
 3. atsiimama pašto ar „PayPost“ skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-12-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!