netekau_darbo_sviesus.png

Mano įmonė (darbdavys) bankrutuoja

Ką daryti?

Įmonei iškėlus bankroto bylą, darbuotojas turėtų:

 1. kreiptis į paskirtą bankroto administratorių, kad pastarasis į kreditorinius reikalavimus įtrauktų sumas, kurias bankrutuojantis darbdavys skolingas darbuotojui;
 2. raštu, bankroto administratoriui, nurodyti  banko sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti pervestos išmokos iš Garantinio fondo lėšų.

 

Jei Jūsų įmonė bankrutuoja, jai paskirtą administratorių galite rasti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos puslapyje:

Suskleisti
Kodėl „Sodra“?

„Sodra“ yra institucija, kuri surenka įmokas į Garantinį fondą. Sukauptos lėšos Garantiniame fonde yra skiriamos darbuotojų išmokoms, kuomet jų darbdaviai tampa nemokūs, bankrutuoja.

Suskleisti
Kam užtikrinamos garantijos bankrutuojant darbdaviui?
 1. Darbuotojams, kurie dirbo ar dirba pas bankrutuojančius, Lietuvoje įsteigtus juridinius asmenis (draudėjus). Taip pat darbuotojams, kurie dirba ar dirbo pas bankrutuojančius ūkininkus ir kitus fizinius asmenis, kurie verčiasi individualia veikla.
 2. Darbuotojams, kurie dirba ar dirbo pas bankrutuojančius kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba kitų Europos ekonominės erdvės valstybių juridinius asmenis, kurių padaliniai įsteigti Lietuvoje.
 3. Darbuotojams, kurie nuolat dirbo ar dirba Lietuvoje pas bankrutuojantį darbdavį (draudėją), kuris įsteigtas ne Lietuvoje bei ekonominę veiklą vykdo ne mažiau nei dviejų valstybių narių teritorijoje.
Suskleisti
Kada bankrutuojančios įmonės darbuotojas gali pretenduoti į išmokas iš Garantinio fondo?

Garantijos darbuotojams užtikrinamos, jei darbuotojai įmonėje pradėjo dirbti iki tos dienos, kuomet teismas nutarė iškelti bankroto bylą ar kreditoriai nutarė vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Neatsižvelgiama, ar jų darbo santykiai tęsiasi toliau ar darbo sutartis po teismo sprendimo baigėsi. Jei darbuotojai buvo įdarbinti po bankroto bylos iškėlimo, išmokos iš Garantinio fondo jiems neskiriamos.

 

   Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos tik tada kai darbdavys tampa nemokus ir neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais.

Suskleisti
Iš ko sudaromas Garantinis Fondas?

Į Garantinį fondą 0,2 procento dydžio įmokas nuo darbuotojams, priskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, moka darbdavys (draudėjas).

Detalesnė informacija apie draudėjus, kurie turi mokėti įmokas į garantinį fondą >>

Be įmokų Garantinio fondo lėšas papildomai taip pat sudaro:

 1. delspinigiai, palūkanos ir baudos;
 2. iš darbdavių gautos lėšos administratoriaus reikalavimams tenkinti;
 3. fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos;
 4. pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas;
 5. kitos teisėtai gautos lėšos.

 

   Į Fondą šių įmokų nemoka Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesines sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Minėtų įstaigų darbuotojams išmokos Garantinio fondo lėšų neskiriamos.

Suskleisti
Kokios išmokos mokamos darbuotojams naudojant Garantinio fondo lėšas?
 1. Neišmokėtas darbo užmokestis*.
 2. Kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas (iki vienos minimalios mėnesio algos).
 3. Išeitinės išmokos (iki dviejų minimaliųjų mėnesio algų).
 4. Apmokėjimas už prastovą (iki vienos minimalios mėnesio algos).
 5. Atlyginama žala dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, jei ši prievolė nepereina valstybei.

* Kompensacija yra 75 proc. užpraėjusį ketvirtį (buvusį iki atleidimo) darbuotojui priskaičiuoto atlyginimo „iki mokesčių“, tačiau kompensacija negali viršyti 3 vidutinių darbo užmokesčių, kurie buvo praėjusį ketvirtį nuo nutarties iškelti bankrotą priėmimo mėnesio. Vidutinius darbo užmokesčius šalyje skelbia Lietuvos Statistikos departamentas.

Jei asmuo užpraėjusį kalendorinį ketvirtį  gavo mažas pajamas (iki 3 MMAMMANuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 555 Eur.) arba jų negavo visai, kompensacija negali viršyti 3 minimalių mėnesio algų dydžio. 

Suskleisti
Kaip skiriamos numatytos lėšos iš Garantinio fondo?

Išmokos iš Garantinio fondo skiriamos tuomet, kai darbdavys neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaityti su darbuotojais, kurių reikalavimai yra patvirtinti teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo nutarimu. Lėšos iš Garantinio fondo skiriamos, kai paskirtas bankroto administratorius „Sodrai“ pateikia paraišką.

Bankroto administratorius paraiškoje pagal įmonės personalo ir buhalterinės apskaitos dokumentus nurodo sumas, kurias bankrutuojantis (bankrutavęs) darbdavys skolingas savo darbuotojams. Šių įsiskolinimų kompensavimui prašoma skirti lėšų iš Garantinio fondo.


Informaciją apie bankroto eigą, paraiškų pateikimo statusą galite peržiūrėti paspaudę žemiau esantį mygtuką:

Suskleisti
Kada lėšos iš Garantinio Fondo nėra skiriamos?
 1. Lėšos neskiriamos darbuotojui, kuriam pačiam arba kartu su jo artimaisiais giminaičiais ar sutuoktiniu ne mažiau kaip vienus metus per pastaruosius 2 metus iki bankroto pradžios priklausė daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų.
 2. Lėšos taip pat neskiriamos darbuotojui, kuriam identiškos išmokos buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2018-11-29
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!