Noriu-sumoketi-imokas.png

Man teikia žemės ūkio paslaugas pagal paslaugų kvitą

Kas gali teikti paslaugas?
Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.
 
Paslaugų teikėjai – fiziniai asmenys – gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra:
 • laikinos;
 • vienkartinės;
 • kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai.
 
Pilną paslaugų sąrašą rasite čia.
Suskleisti

Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti visuose „Sodros“ skyriuose.

 • Norėdamas įsigyti Paslaugų kvitų knygeles, paslaugų gavėjas iš anksto turi užsiregistruoti „Sodros” klientų priimamajame.
 • Už paslaugų kvitų knygeles iš anksto apmokama į „Sodros“ sąskaitą AB Luminor DNB banke LT824010042400093865.
 • Įmokos mokėjimo kodas - 400,  įmonės kodas – 191630223.
 • Paslaugų kvitų knygelės kaina - 4,96€. Baigus prekiauti seno tipo knygelėmis, bus pardavinėjamos naujo tipo knygelės, kurių kaina - 2,48€.

Už paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, Perlo terminaluose bei Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.

Paslaugų kvitų knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašu, asmenims išduodamos pagal pateiktus apmokėjimą įrodančius dokumentus:

 • Mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri įrodo apmokėjimą.
 • Kvitus.
 • Kitus dokumentus, įrodančius įvykdytą apmokėjimą.
Suskleisti

Paslaugų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo –, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. „Sodros“ skyriui pateikti apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą.

Pranešimą galima užpildyti ir internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (Prašymai > Man teikia paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus).

Suskleisti

Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD.

Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį.

 

Mokėjimo informacija:

 • Įmokos tarifas – 6,98% nuo per mėnesį apskaičiuoto atlygio sumos.

Pavyzdžiui, paslaugų teikėjui priskaičiuotas 650€ atlyginimas. Tuomet įmoka siekia 45,37€ (650€ x 6,98%).

 • Įmokos kodas – 352.
 • Įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos.

 

Svarbu!

Asmuo, kuris per praėjusių kalendorinių metų bet kurį mėnesį teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą ir tą mėnesį nebuvo draustas PSD nei kaip valstybės lėšomis draudžiamas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo, pasibaigus kalendoriniams metams savarankiškai turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. sumokėti skirtumą tarp per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos PSD įmokų sumos ir mokėtinos PSD įmokų sumos.

Suskleisti

Kokias įmokas mokėsime „Sodrai“ 2019 metais? Tarifus bei pavyzdžius rasite paspaudę šią nuorodą.

 

 1 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra apdraustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 
Šis asmuo 2019 m. sausio 3-7 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100.
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. vasario 15 d. turi sumokėti 6,98 (100 x 6,98 proc.) PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už sausio mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo sausio mėn. bus draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.
 
 
 2 pavyzdys.
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų (pvz., dirba pagal darbo sutartį).
 
Šis asmuo 2019 m. gegužės 12-15 ir 25-29 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. birželio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 9,38 (120 x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už gegužės mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo gegužės mėn. bus draustas sveikatos draudimu, kaip pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
 
 3 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2019 m. liepos 1-5 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 145
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d.  turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 10,12 (145 x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėnesį buvo draustas sveikatos draudimu, kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.
 
 4 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai.
 
Šis asmuo 2019 m. liepos 8-11 ir 15-19 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 115.
 
Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 8,03 (115 x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 
  Šiuo atveju asmeniui, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, PSD įmokų (kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui) perskaičiavimo už liepos mėnesį atlikti nereikės, nes asmuo liepos mėn. buvo draustas sveikatos draudimu (dirbo pagal darbo sutartį ir vykdė individualią žemės ūkio veiklą).
 
 5 pavyzdys. 
 
Tarkime, kad paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo nėra draustas sveikatos draudimu nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-9 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).
 

Šis asmuo 2019 m. liepos 1-5, 15-19 ir 22-26 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 200.

Paslaugų gavėjas iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. turėjo apskaičiuoti ir sumokėti 13,96 (200 x 6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

 
  Asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, pasibaigus metams turi perskaičiuoti už liepos mėnesį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už liepos mėnesį iki 2020 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 24,78€ PSD įmokų (555€ X 6,98 proc. = 38,74€; 38,74€ – 13,96€ = 24,78€).
Suskleisti

Paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą teikiantis asmuo

1 variantas

Yra apdraustas PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis (yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).

 • 2020 m. birželio 3–7 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 100€.
 • PSD įmokos suma siekia 6,98€ (100€ x 6,98%).
 • Paslaugų gavėjas iki 2020 m. liepos 15 d. turi sumokėti PSD įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKVPKV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už birželio mėn. atlikti nereikia, nes asmuo birželio mėn. yra draustas PSD valstybės lėšomis.

 

2 variantas

Yra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų.

Pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį.

 • 2020 m. birželio 12–15 ir 25–29 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 120€. 
 • PSD įmokos suma siekia 9,38€ (120€ x 6,98%).
 • Paslaugų gavėjas iki 2020 m. liepos 15 d. turi sumokėti PSD įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už birželio mėn. atlikti nereikia, nes asmuo birželio mėn. yra draustas PSD valstybės lėšomis.

 

3 variantas

Taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra PVMPVMPridėtinės vertės mokestis, administruojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos. Daugiau informacijos - www.vmi.lt. mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 2 ekonominio dydžio vienetai.

 • 2020 m. liepos 1–5 ir 15–19 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 145€
 • PSD įmokos suma siekia 10,12€ (145€ x 6,98%).
 • Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų perskaičiavimo už liepos mėn. atlikti nereikia, nes asmuo liepos mėn. yra draustas PSD kaip individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo.

 

4 variantas

Dirba pagal darbo sutartį, taip pat vykdo individualią žemės ūkio veiklą, yra PVM mokėtojas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra didesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai.

 • 2020 m. liepos 8–11 ir 15–19 dienomis asmuo teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 115€.
 • PSD įmokos suma siekia 8,03€ (115€ x 6,98%).
 • Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmeniui PSD įmokų, kaip žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikusiam asmeniui, perskaičiavimo už liepos mėn. atlikti nereikia, nes asmuo liepos mėn. yra draustas PSD kaip asmuo, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą ir dirbantis pagal darbo sutartį.

 

5 variantas

Nėra draustas PSD nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo (nėra priskiriamas prie Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1-9 dalyse ar 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų).

 • Šis asmuo 2020 m. liepos 1–5, 15–19 ir 22–26 dienomis teikė paslaugas.
 • Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 200€.
 • PSD įmokos suma siekia 13,96€ (200€ x 6,98%).
 • Paslaugų gavėjas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. turi sumokėti šią įmoką, taip pat „Sodros“ skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, turi pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 • Pasibaigus metams asmuo turi perskaičiuoti už liepos mėn. mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo MMAMMANuo 2020 m. sausio 1 d. minimalus mėnesio atlyginimas - 607 Eur.*, už liepos mėn. iki 2021 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 28,39€ PSD įmoką:
  • 607€ x 6,98%. = 42,37€ - minimali mėnesio PSD įmokos suma;
  • 42,37€ – 13,96€= 28,39€ - iš minimalios mėnesio PSD įmokos sumos išskaičiuojame jau sumokėtą liepos mėnesio PSD įmokos sumą.

*2020 m. MMA – 607€

Suskleisti

Dėl žemės ūkio paslaugų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

Dėl miškininkystės paslaugų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

 

Dėl paslaugų kvitų knygelių įsigijimo, paslaugų kvitų pildymo, informacijos pateikimo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

 

Dėl pajamų pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo

Valstybinė mokesčių inspekcija

 

Dėl gyventojų draustumo sveikatos draudimu

Valstybinė ligonių kasa

Suskleisti

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“! 

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-27
Ar informacija naudinga?

Susijusi informacija

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!