Covid_green_backgraund.svg

Ligos išmokos mokėjimas asmenims prižiūrintiems žmones su negalia

Ar bus galimybė dirbantiems asmenims gauti nedarbingumo pažymėjimą prižiūrėti negalią turintį asmenį, kuris lankė dienos centrą?
  • Paskelbus ekstremalią situaciją ir sustabdžius neįgaliųjų dienos centrų veiklą, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ir ligos išmoka mokama tiems dirbantiesiems, kuriems atsiranda būtinybė prižiūrėti negalią turintį asmenį, jei jis anksčiau lankė dienos centrą. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas kol tęsiasi ekstremali padėtis arba karantinas. 
  • Jeigu negalią turintis vaikas iki 21 metų mokėsi pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą, vienas iš jo tėvų (įtėvių), globėjų, galės gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką tokio vaiko priežiūrai. Seneliai galės pasinaudoti šia teise tik tada, jei abu tėvai (ar turimas vienas iš jų) negali dirbti nuotoliniu būdu ir jei jiems nėra paskelbta prastova.
Suskleisti
Jei mama (nedirbanti) namuose prižiūri neįgalų vaiką, o vaiko tėvas dirba, ar vienam iš senelių gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl kito 7 m. sveiko vaiko priežiūros?

Paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, seneliui (senelei) nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai abu tėvai negali pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems nėra paskelbta prastova. Kadangi mama nedirba, vienam iš senelių nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas.

Suskleisti
Ar gali asmuo, slaugantis neįgalų asmenį kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, jei iki karantino paskelbimo neįgalų asmenį į namus atvykdavo prižiūrėti integrali pagalba kol šeimos narys dirbo ir dabar ši įmonė atsisako atvykti prižiūrėti?

Kai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino sustabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro) veikla, motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui), prižiūrinčiam asmenį su negalia gali būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka. Jei privati įmonė turi socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statusą, nedarbingumo pažymėjimas taip pat gali būti išduotas.

Suskleisti
Jeigu motinai yra paskirta globa prižiūrėti savo neįgalų vaiką ir ji turi kitą vaiką, kuris dėl epidemijos negali lankyti darželio, o vaiko tėvas yra jūreivis ir šiuo metu dirba, ar vienam iš dirbančių senelių būtų mokama išmoka sveiko vaiko priežiūrai?

Ne.

Suskleisti
Jei asmuo, sergantis lėtine liga ir gaunantis netekto darbingumo pensiją kreipsis į gydytoją dėl NP išdavimo (dirti nuotoliniu būdu nėra galimybės ir jam nėra paskelbta prastova), ar ligos išmokos mokėjimas bus įskaičiuotas į 90 dienų trukmę per metus?

Ligos išmokos neįgaliesiems asmenims, sergantiems sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu mokamos kaip atskiri atvejai. 90 dienų skaičiavimas bus taikomas nuo sausio 1 d. iki ekstremalios situacijos pradžios ir nuo ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos iki šių metų gruodžio 31 d. Ligos  išmoka (kai nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“ ir ligos kodas  yra Z20.8 arba U07.1) karantino laikotarpiu į 90 dienų trukmę skaičiuojama nebus.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-03-24
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!