Korupcija-ir-nesazininga-veikla.png

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vertinamojo teisės akto pavadinimas

Vertinimo pažyma parsisiųsti

Tėvystės išmokos už 2023-01-01 ir vėliau gimusį ar įvaikintą vaiką skyrimo ir mokėjimo darbo procedūros projektas
Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų pakeitimo projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo komisijos darbo reglamento projekto antikorupcinis vertinimas
Motinystės išmokos už 2023-01-01 ir vėliau prasidėjusias nėštumo ir gimdymo atostogas skyrimo ir mokėjimo darbo procedūros pakeitimo projektas
Išmokų iš Garantinio fondo skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų ir išmokų iš Garantinio fondo skyrimo ir mokėjimo vidaus kontrolės procedūrų pakeitimo projektas
Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Degalų sąnaudų apskaičiavimo ir kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose, naudojant netarnybinį transportą komandiruotės tikslams, taisyklių projektas
Neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo priežiūros funkcijų įgyvendinimo darbo procedūrų aprašo projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Pensijų anuitetų fondo turto investavimo procedūrų aprašas patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-438 „Dėl Pensijų anuitetų fondo turto investavimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-35 ,,Dėl duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Pagalbos priemonių taikymo draudėjams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl energetinės krizės, tvarkos aprašymo projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-425 „Dėl vaikų išlaikymo išmokų skolininko skolos Valstybės biudžetui sumokėjimo dalimis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Įgaliojimų atstovauti santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis pateikimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo pažyma
Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Suskleisti

Vertinamojo teisės akto pavadinimas

Vertinimo pažyma parsisiųsti

Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirstymo metodikos projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo projektas  
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-182 „Dėl mirusio draudėjo skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba vaikų išlaikymo išmokų skolininko skolos Valstybės biudžetui administravimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

„Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V – 791 „Dėl pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma
Mirusio draudėjo skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba Valstybės biudžetui administravimo darbo procedūrų aprašymo projektas

Nedarbo draudimo laikotarpių sumavimo ir nedarbo socialinio draudimo išmokų kompensavimo bei eksporto tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo darbo procedūrų aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 ,,Dėl SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo

Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo pakeitimas

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašo pakeitimas

Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas

Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo pakeitimas

Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo

Dėl draudėjo kodo priskyrimo ir naudojimo pakeitimo

Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo projektas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo

Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektas

Išmokų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės tvarkos aprašo projektas

Dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ir mokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektas

Savarankiškai dirbančių asmenų Valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo darbo procedūrų aprašymas

Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektas

Dėl asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Dėl Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo

Dėl savarankiškai dirbančiųjų asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų vertinimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo pakeitimo projektas

Dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų vertinimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo pakeitimo projektas

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl draudėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos  projekto antikorupcinio vertinimo pažyma

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-05-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!