Kitos-pensijos-ir-pasalpos.png

Kompensacija už ypatingas darbo sąlygas

Darbas ypatingomis sąlygomis, pagal darbų ir profesijų sąrašus bei tam tikras profesijas Visai kompensacijai gauti iki 1995 m. sausio 1 d. turi būti dirbta ne mažiau kaip Kompensacijos daliai, proporcingai dirbtam laikui, gauti iki 1995 m. sausio 1 d. turi būti dirbta ne mažiau kaip
dirbtų metų skaičius vyrams dirbtų metų skaičius moterims mėnesių, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius dirbtų metų skaičius vyrams dirbtų metų skaičius moterims laikotarpiu (metais)
Pagal 1 sąrašą 10 7,5 120 5 3 m. 9 mėn. 1988-1994
Pagal 2 sąrašą 12,5 10 60 6 m. 3 mėn. 5 1986-1994 (vyrams) 
1988–1994 (moterims)
Skraidymo ir skraidymų bandymo sudėties darbuotojams 25 20 120 12,5 10 1980–1994 (vyrams) 
1983–1994 (moterims)
Dirbusiesiems buvusios TSRS Tolimojoje Šiaurėje 15 15 60 7,5 7,5 1986–1994
Dirbusiesiems buvusios TSRS Tolimajai Šiaurei prilygintose vietovėse 20 20 60 10 10 1983–1994
Moterims, dirbusioms tekstilės pramonės įmonėse - 20 60 - 10 1983–1994
Moterims, dirbusioms traktorininkėmis mašinistėmis - 15 60 - 7,5 1986-1994
Civilinės aviacijos darbuotojams, valdžiusiems oro eismą ir turėjusiems dispečerio liudijimus 15 10 60 7,5 5 1986–1994 (vyrams) 
1988–1994 (moterims)
Civilinės aviacijos inžinerijos ir technikos darbuotojams 20 15 60 10 7,5 1983–1994 (vyrams) 
1986–1994 (moterims)
Artistams, turintiems 20 metų kūrybinio darbo scenoje stažą 20 20 60 10 10 1983-1994
Artistams, turintiems 25 metų kūrybinio darbo scenoje stažą 25 25 60 12,5 12,5 1980-1994
Artistams, turintiems 30 metų kūrybinio darbo scenoje stažą 30 30 60 15 15 1978-1994

 

Suskleisti

Kreiptis dėl kompensacijos paskyrimo ir mokėjimo galima bet kuriuo metu iki teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos arba bet kuriuo metu po teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos.

Jeigu turintys teisę gauti kompensaciją asmenys dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po nustatytų kompensacijos mokėjimo pradžios terminų, kompensacija jiems mokama nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki dokumentų kompensacijai skirti ir mokėti gavimo „Sodroje” dienos.

Suskleisti

Mėnesio kompensacijos dydis – 136,4 % socialinio draudimo bazinės pensijos.

Nuo 2024-01-01 kompensacija siekia 367,97 € (269,77 € x 136,4 %).

Suskleisti
  • Sprendimas dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo/atsisakymo skirti priimamas per 60 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais bei duomenų gavimo „Sodroje” dienos.
  • Paskirtoji kompensacija mokama iki pasibaigia jos skyrimo terminas arba iki gaunami duomenys apie aplinkybes, dėl kurių kompensacijos gavėjas prarado teisę ją gauti.
  • Kai nuo 2012 m. sausio 1 d. kompensacijos arba jos dalies mokėjimo asmeniui terminas baigiasi, bet asmuo dar nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus, kompensacija jam mokama, tol kol jam sukaks senatvės pensijos amžius, nepaisant to, kad šiais atvejais viršijamas asmeniui priklausančių mėnesio kompensacijų skaičius.
Suskleisti

Kreipiantis dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą skirti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas (prašymo formą galima rasti skiltyje „Formos ir šablonai“).

 

Prašymą galima pateikti

  • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Jeigu prie prašymo bus pateikti ne dokumentų originalai (dokumentai nebus pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu), „Sodra“ gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas;
  • Paštu. Prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir pridedamų dokumentų kopijos.
  • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Prie prašymo turi būti pridėti:

  • Dokumentai, įrodantys asmens darbo ypatingomis sąlygomis trukmę (darbo knygelės, kolūkiečių darbo knygelės, darbo stažo pažymėjimai, valstybės archyvų sistemos įstaigų pažymėjimai arba šiose įstaigose saugomų dokumentų nuorašai ar išrašai ir kt.);
  • Dokumentai, įrodantys asmens darbo ypatingomis sąlygomis, pobūdį – darbą ypatingomis sąlygomis patikslinanti pažyma, darbdavio išduota remiantis turimais dokumentais; 
  • Pažyma apie pensijos (pensijos išmokos) negavimo už darbą ypatingomis sąlygomis kitoje valstybėje faktą (jei asmuo atvyko gyventi iš kitos valstybės ir tokios pensijos (išmokos) negavo).

 

„Sodros” darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokie dokumentai būtini kompensacijai skirti ir/ar mokėti ir šios informacijos „Sodra” neturi bei negauna jų iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, valstybės ar savivaldybių informacinių sistemų), pvz. santuoką, vaikų gimimą patvirtinantį dokumentą, jei prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir/ar mokėjimo pateikia asmens teisėtas atstovas – dokumentą, patvirtinantį atstovavimą ir kt.

  Turi būti pateikti dokumentų originalai arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijas.

Suskleisti
Išleistas 1976 metais, rusų kalba, vertimo į lietuvių kalbą – nėra.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-02-15
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!