ico_Prasymas-skirti-ligos-ismoka_80x80_Zalia.png

Ką daryti, jei SUSIRGAU?

Ką daryti?
 1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą, jis paskirs gydymą ir, jei Jus pripažins laikinai nedarbingu, išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą („biuletenį“). Jame bus nurodytas laikino nedarbingumo laikotarpis, t.y. periodas, kiek laiko truks gydymas ir Jūs dėl ligos negalėsite eiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį (visus darbdavius, jeigu dirbate ne vienoje darbovietėje) apie tai, kad susirgote ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys po Jūsų kreipimosi privalo:
 • Apskaičiuoti ligos išmoką iš savo lėšų už 2 pirmąsias ligos dienas, sutampančias su Jūsų darbo grafiku.
 • Pateikti užpildytą NP-SDNP-SDDarbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.) pranešimą „Sodrai“.
 1. Jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto, pateikite prašymą „Sodrai“ vieną kartą ir kaskart Jums susirgus ligos išmoka bus skiriama automatiškai. Prašymą galite pateikti tiesiogiai internetu arba atvykus į skyrių „Sodros“ skyrių.
 2. Laikytis nustatytų elgesio nedarbingumo laikotarpiu taisyklių.
 3. Jeigu gydytojas išdavė medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), ją reikia pateikti darbdaviui.
 4. Pasveikus (pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui) – eiti į darbą. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Kreiptis dėl ligos išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti
Kas gali gauti išmokas?

Ligos išmoka priklauso, jeigu: 

 1. Susirgote ir Jums išduotas biuletenis.
 2. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu.
 3. Susirgote darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu).
 4. Dėl ligos praradote darbo pajamas.
 5. Pirmajai ligos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.
 6. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą).
 7. Iki ligos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 
 8. Nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

  Mokslo baigimas įrodomas dokumentu, pavyzdžiui diplomu su priedu.

Suskleisti
Kokius dokumentus reikia pateikti „Sodrai“?

Prašymą galima pateikti:

 1.  Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti iš čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

  Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai?
 • Mokslo baigimo datą įrodantį dokumentą, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 • Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 • Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą NPD.
 • Prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD.
Suskleisti
Išmokų dydis iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 Pasinaudokite skaičiuokle

 • 80-100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažiau kaip 80 proc., bet ar mokėti daugiau nei 80 proc., nusprendžia pats).
 • 80 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 100 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimą turinčius), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

  Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

  Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos.

Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).

 • Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,59 Eur.
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.
 • Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis: 70,34 Eur (kai mokama 80 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio), 87,92 Eur, kai mokama 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio (įgijus teisę į ligos išmoką IV ketvirtyje).

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Suskleisti
Išmokų dydžiai nuo 2019 m. sausio 1 d.

 Pasinaudokite skaičiuokle

 • 62,06 - 100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką už 2 pirmąsias ligos dienas moka darbdavys (jis privalo mokėti ne mažiau kaip 62,06 proc., bet ar mokėti daugiau nei tai, nusprendžia pats).
 • 62,06 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio išmoką nuo 3 ligos dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, 77,58 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoką nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos moka „Sodra“.
 • Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei jų partneriams, šeimynų dalyviams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus verslo liudijimą turinčius), individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams bei ūkinių bendrijų tikriesiems nariams už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama.

 

Pastaba: ligos išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

  Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.

  Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos.

Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).

 • Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,97 Eur.
 • Ligos išmoka negali būti mažesnė negu 11.64 % šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.
 • Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis74,35 Eur (kai mokama 62,02 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio).
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis gavimo  „Sodros“ skyriuje.
 • Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Suskleisti
Kiek laiko gausiu išmoką?

  Ligos išmokos mokėjimo trukmė:

 • Iki darbingumo atgavimo ar darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos. Ligos ar traumos atveju.
 • Ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jeigu gaunate valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.
 •  Už visą gydymosi jose (įskaitant vykimo į šias įstaigas ir grįžimo iš jų) laiką, gydantis ortopedines ir/ar protezines paslaugas teikiančioje sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo, kai užkrečiamų ligų protrūkių ar epidemijų metu – ligų židiniuose nustačius karantino režimą ar asmenį nušalinus nuo darbo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo nešiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą darbą).
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų vieną kartą per kalendorinius metus, savanoriškai gydantis specializuotuose stacionaruose nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos.
 • Iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos, jei asmuo yra nedarbingas dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu.
 • Ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
Suskleisti
Ligos išmokos dirbantiems savarankiškai

Asmuo gali pasirinkti, kokio dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti:

 • įmokos gali būti mokamos nuo MMA;
 • arba nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų.

Asmuo, mokantis valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA, iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. turi sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų skirtumą, jei faktiškai gavo daugiau draudžiamųjų pajamų. 

Dalintis

Taip. Įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu.

Dalintis

Ne. Nepateikus SAV pranešimo „Sodros“ informacinėje sistemoje, sumokėtos įmokos, nebus identifikuojamos (suprantamos) kaip įmokos ligos išmokai gauti.

Dalintis

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (t. y. pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, asmeniui priskaičiuotas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Ligos išmoka, mokama iš „Sodros“ lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15% šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio. Minimali priskaičiuota ligos išmokos suma už vieną dieną (asmeniui laikinai nedarbingu tapus 2018 metų IV ketvirtį) yra 6,59 Eur (918,80 Eur x 15 proc. : 20,9 d. d. = 6,59 Eur).

 

Taigi 2018 m. spalio mėnesį sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 3 MMA ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2018 m. lapkričio mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys 6,59 Eur už vieną dieną.

 

Sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA 2018 m. sausio, vasario, kovo mėnesiais ir laikinai nedarbingu tapus, pvz. 2018 m. gegužės mėnesį, priskaičiuota ligos išmoka sudarys apytiksliai 15 Eur už vieną nedarbingumo dieną. Slaugos atveju – 15,94 Eur už vieną nedarbingumo dieną.

 

 • Skaičiavimo laikotarpis: 2018-01-01 iki 2018-03-31;
 • Draudžiamosios pajamos per laikotarpį: 1200 Eur (3 MMA = 400 Eur x 3),
 • Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis: 18,75 Eur (1200 Eur : 64 darbo dienų);
 • 80 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio: 15,00 Eur (18,75 Eur x 80 proc.)
 • 85 proc. dienos kompensuojamojo uždarbio (slaugos atveju): 15,94 Eur (18,75 Eur x 85 proc.).

 

   „Sodros“ lėšomis mokamas ligos išmokos dydis siekia 80 proc. (slaugos atveju - 85 proc.) kompensuojamojo darbo užmokesčio.

  Teisę į ligos išmoką įgijus nuo 2019-01-01, ligos išmoka mokama 62,06 proc. (slaugos atveju - 65,94 proc.) kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Dalintis

Teisę gauti ligos išmoką turi asmenys, apdrausti ligos socialiniu draudimu ir iki laikinojo nedarbingumo pradžios turintys ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą. Individualią veiklą vykdančių asmenų ligos socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo 1 MMA dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Jeigu įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

 

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. 

Dalintis

Ne. Ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos (ligos išmoka mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę). Pagal galiojančius teisės aktus už pirmas dvi ligos dienas išmoka mokama darbdavio.

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį ar vaiką iki 14 metų iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

Dalintis

TAIP. Tuo atveju, jei individualią veiklą vykdantis asmuo moka valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo MMA, o iki kitų metų gegužės mėn. 1 d. pateikia metinę pajamų deklaraciją ir jo kasmėnesinės pajamos viršija MMA, tuomet „Sodra“ automatiškai perskaičiuos per ataskaitinius metus išmokėtas ligos išmokas ir nepriemokas sumokės į apdraustojo banko sąskaitą be atskiro apdraustojo prašymo.

  Tokiais atvejais nepriemokos bus išmokėtos tik po sekančių metų gegužės 1 dienos, kuomet bus deklaruotos pajamos bei sumokėtos įmokos už praėjusius metus.

 

Tokia pati sistema galioja ir atsiradus ligos išmokos permokai. Jei asmuo tikslindamas metinę pajamų deklaraciją nurodys mažesnę sumą nei ta nuo kurios buvo priskaičiuota ligos išmoka, tuomet ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir asmuo turės grąžinti nustatytą permoką.

Dalintis

Tai neturės įtakos ligos socialinio draudimo galiojimui.

Mokėtinų įmokų dydis yra skaičiuojamas nuo įmokų mokėjimo dieną patvirtinto MMA dydžio. 

Dalintis
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi maksimalūs ir minimalūs ligos išmokos dydžiai. 

Maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuojamas šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesio, 2 dydžių sumą dalinant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Minimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuojamas pagal šalies vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, galiojusį užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti ligos išmoką atsiradimo mėnesio. 15 proc. šio darbo užmokesčio dalinant iš vidutinio tų metų mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Ligos išmoka, kurią moka „Sodra“ per mėnesį negali būti mažesnė nei 15 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. I ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 64,51 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 68,54 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 80,64 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,05 Eur

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. II ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 67,09 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 71,29 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 83,87 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,29 Eur
 

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. III ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 67,97 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 72,21 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 84,96 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,37 Eur
 

 

Maksimalių ir minimalių vienos dienos ligos išmokų dydžiai 2018 m. VI ketvirtis
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl ligos arba traumos, nuo 3 dienos 70,34 Eur (80 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, slaugant šeimos narį 74,73 Eur (85 proc.)
Vienos dienos maksimali ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu 87,92 Eur (100 proc.)
Vienos dienos minimali ligos išmoka 6,59 Eur
Dalintis
 • Už dvi pirmąsias kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, moka darbdavys (išskyrus organų donorystės ir šeimos nario slaugos atvejus). Ši išmoka negali būti mažesnė negu 80 proc. ir ne didesnė kaip 100 proc. išmoka gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. ligos išmoka, kurią mokės darbdavys už dvi pirmąsias kalendorines dienas, negalės būti mažesnė nei 62,06% ir didesnės nei 100% išmokos gavėjos vidutinio darbo užmokesčio.

 

Dalintis

Jei Jums išduotas biuletenis, privalu laikytis taisyklių, nustatytų Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse. Jei jos yra pažeidžiamos, nuo pažeidimo padarymo dienos ligos išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas.

Pažeidimu laikoma, jei biuletenį turintis asmuo:

 • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • „Sodros“ valdybos ar jos skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į gydytojų konsultacinės komisijos posėdį;
 • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo režimo;
 • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos procedūrų;
 • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
 • vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
 • elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) ligos trukmę.

Ligos išmoka nemokama, jeigu:

 • asmuo tapo laikinai nedarbingu dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
 • pats sužalojo savo sveikatą ar apsimetė sergančiu;
 • tapo laikinai nedarbingu dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Šiuos pažeidimus gali nustatyti gydytojai, „Sodros“ specialistai ar darbdavio sudaryta komisija. 

Dalintis

Informaciją, už kuriuos laikotarpius darbdavys yra pateikęs pranešimus dėl išmokos skyrimo (forma NP-SD), galima sužinoti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prisijungus reiktų pasirinkti nuorodą „Nauja suvestinė“ ir suvestinių sąraše pasirinkti REP.12 „Informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus“.

Taip pat asmeninę informaciją galima gauti telefonu 1883 arba atvykus į „Sodros“ skyrių. Kreipiantis dėl asmeninės informacijos telefonu, reikia žinoti kliento identifikavimo kodą (KID), o atvykus į skyrių su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dalintis

Ligos išmokos mokėjimas priklauso nuo dokumentų, reikalingų skirti išmoką gavimo. Dažniausiai išmoka išmokama dalimis, kai dokumentai už atskirus ligos periodus pateikiami per keletą kartų.

Detalesnę informaciją apie paskirtą ir išmokėtą išmoką galima gauti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, telefonu 1883 arba „Sodros“ skyriuje. 

Dalintis

Nuo autorinių pajamų turi būti mokamos tokios pat „Sodros“ įmokos, kaip ir dirbant pagal darbo sutartį. Taigi „Sodros“ įmokas mokantys autoriai taip pat yra draudžiami ligos draudimu ir gali gauti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, vaiko priežiūros išmokas.

Autoriai gaus išmokas, jei susirgo draudimo laikotarpiu ir turėjo reikiamą stažą.

Autorių įgytas stažas nustatomas pagal sumokėtas „Sodros“ įmokas. Jei jos sumokėtos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Kai įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės nei MMA sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai didesniu ar mažesniu.

Laikoma, kad autoriai yra įgiję pakankamą stažą ligos išmokai gauti, jei iki ligos pradžios už juos buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 3 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį arba nuo ne mažesnės negu 6 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį.

Už pirmas dvi dienas ligos išmoka autoriams nėra mokama, o nuo 3 dienos ją moka „Sodra“. Autoriams taikomos tokios pat ligos išmokų ribos ir apskaičiavimo taisyklės, kaip ir kitiems dirbantiesiems. Nuo 3 ligos dienos jie gaus 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką. 

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. bus mokama 62.02% išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio ligos išmoka.

Dalintis

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų turėtas pajamas, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos. Įvertinamos pajamos, turėtos per paeiliui einančius 3 mėnesius, buvusius iki praeito mėnesio prieš ligos mėnesį.

  Pavyzdžiui, susirgus sausio mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. turėtas pajamas.

 

 

  Vienos dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas padalinus minėtų 3 mėnesių pajamas iš to paties laikotarpio darbo dienų skaičiaus. Taikoma 5 dienų darbo savaitė bei atsižvelgiama į Vyriausybės nutarimu perkeltas poilsio dienas. Metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius 2016 metais - 21, 2017 -21, 2018 - 20,9.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-07-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!