ĮSTATYMAI ir SEIMO nutarimai

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 5, 6 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas


Dėl Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai


Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas


Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas


Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas


Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 15 straipsnio pakeitimo įstatymas


2017 m. lapkričio 9 d. Nr. XIII-717 „Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-300 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas“


2017 m. rugsėjo 28 d. „Nr. XIII-650 Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymas“ (TAR-2017-16000)


2017 m. birželio 6 d. Nr. XIII-417 Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2471 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (TAR - 2017-10025)


Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas


LR asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas


LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas


LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas


LR žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas


LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas


Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas


LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas


LR užimtumo rėmimo įstatymas


LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas


LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas


LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2014 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas

Suskleisti
VYRIAUSYBĖS nutarimai

2020 kovo 10 d. nutarimas Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 vasario 19 d. nutarimas Nr. 139 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2020 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 95 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”


2019 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 438 „Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2019 m. kovo 6 d. nutarimas Nr. 229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2019 m. kovo 6 d. nutarimas Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 963 „Dėl Vaikų išlaikymo išmokų nuostatų patvirtinimo“


2018 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 283 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“


2017 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 284 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 895 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo


2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“


2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“


2005 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1368 "Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo"


2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1656 ,,Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo"


2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr.1118  "Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo"


2004 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. 309 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo"


2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 "Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo"


1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimas Nr. 997 "Dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo"


1997 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1191 "Dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms taisyklių patvirtinimo"


1995 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 267 "Dėl kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos patvirtinimo"

Suskleisti
DIREKTORIAUS įsakymai

2020 m. vasario 4 d. Nr. V-57 „Dėl Prašymo dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo bei Prašymo dėl kompensuojamosios sumos, priklausiusios mirusiajam, išmokėjimo pavyzdinių formų patvirtinimo”


2017 m. lapkričio 6 d. Nr. V-562 „Dėl funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo įgyvendinimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“


2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-493 „Dėl funkcijų, susijusių su kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“


2017 m. gegužės 9 d. Nr. V-235 "Dėl funkcijų, susijusių su dalinio darbo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams"


2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-709 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių formų patvirtinimo


2016 m. gruodžio 21 d. Nr. V-679 „Dėl funkcijų, susijusių su garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams


2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-197 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“


2013 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V- 51 "Dėl funkcijų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams"


2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. V-142 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-486 "Dėl duomenų apie 1994 metais draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios“


2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-37 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"


2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-273 "Dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo"

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-03-19
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!