ico-prasymas_skirti_isankstine_senatves_pensija-128x128-green.svg

Išankstinė senatvės pensija

Kas gali gauti išankstinę senatvės pensiją?

Išankstinę senatvės pensiją galite gauti, jei:

 1. iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
 2. turite būtinąjį stažą senatvės pensijai;
 3. negaunate kitų periodinių išmokų ir pajamų;
 4. nedirbate ir negaunate jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų (pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškai vykdomos veiklos, iš ūkininko veiklos, užsienio valstybėje).

 

Išimtis taikoma, jei turite bent pusę būtinojo stažo senatvės pensijai ir atitinkate bent vieną iš šių sąlygų: 

 1. Esate motina, pagimdžiusi ir išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų.
 2. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo neįgalius vaikus ar vaikus, netekusius 60% ir daugiau darbingumo.
 3. Ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Savo stažą galite sužinoti prisijungę prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei susiformavę suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.

Jei susiformavę suvestinę „Rrep.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“ pastebėjote, kad yra pateikiama ne pilna informacija apie Jūsų įgytą stažą pensijai gauti, greičiausiai „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą.

Atkreipiame dėmesį, kad „Sodra“ duomenis apie Jūsų darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą  kaupia nuo 1994 metų. Todėl, jei Jūs dirbote iki 1994 metų ir iki šiol „Sodrai“ nesate pateikę dokumentų, įrodančių Jūsų iki 1994 metų įgytą stažą, tai padaryti galite bet kuriuo Jums patogiu metu atvykę į artimiausią „Sodros“ priimamąjį.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
 • darbo knygelė;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas;
 • karinis bilietams (jei buvo atlikta karinė tarnyba);
 • stažo pažymos;
 • kolūkio dokumentai ir kt.
Suskleisti

Išankstinė senatvės pensija gali būti skirta likus ne daugiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Taigi į „Sodra“ galima kreiptis likus 5 metams iki sukaks pensijos amžius arba bet kuriuo metu vėliau.

   Kviečiame Jums patogiu metu atvykti į artimiausią „Sodros“ skyrių ir pateikti dokumentus, patvirtinančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą stažą. 

Suskleisti
 • Pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje).
 • Jei anksčiau nesate pateikę:​
  • dokumentus įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
  • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
  • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė);
  • jeigu esate motina, išauginusi iki 8-erių metų 5 ir daugiau vaikų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, reikia pateikti vaikų gimimo liudijimus;
  • jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo neįgalius vaikus ar vaikus, netekusius 60 proc. ir daugiau darbingumo, jeigu šie vaikai pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų, ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • vaiko gimimo liudijimą;
   • gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu vaikas buvo pripažintas neįgaliu;
  • jei ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir neturite būtinojo stažo senatvės pensijai, papildomai reikės pateikti:
   • dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir Jūsų paskyrimą globėju ar rūpintoju;
   • gydytojų konsultacinės komisijos ir (ar) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kuriuo laikotarpiu slaugytas asmuo buvo pripažintas neįgaliu.

 

Išankstinei senatvės pensijai apskaičiuoti vertinamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Suskleisti

Prašymą skirti pensiją galima pateikti: 

 

Prašymą galėsite užpildyti vietoje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama pensija. 

Suskleisti

Pensijos dydis priklauso nuo Jūsų įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

 

Apskaitos vienetų skaičiavimas:

12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 apskaitos vienetas.

Maksimalus apskaitos vienetų skaičius per metus – 5 apskaitos vienetai (60 VDU).

 

Kaip apskaičiuojama senatvės pensija?

 

   Svarbu! Išankstinė senatvės pensija apskaičiuojama taip pat, kaip ir senatvės pensija, tačiau ji mažinama 0,4% už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos. Asmenims, kuriems buvo mokama išankstinė senatvės pensija, skiriant senatvės pensiją, ji bus mažinama 0,4% už kiekvieną mėnesį, kai buvo mokama išankstinė senatvės pensija.

   Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. bazinės pensijos bei apskaitos vieneto vertės dydžiai bus indeksuojami (keičiami) pagal praėjusiais metais apskaičiuotą ir patvirtintą koeficientą.

   Pavyzdžiui, kreipėtės dėl išankstinės senatvės pensijos 5 metų laikotarpiui (60 mėnesių). Jums apskaičiuota pensija yra 240 €. Atsižvelgus į išankstinės senatvės pensijos mokėjimo laiką, Jums bus skirta 24% (60×0,4% = 24%) mažesnė išankstinė senatvės pensija, t. y. 182,40€. Tačiau jeigu gaunant išankstinę senatvės pensiją Jūs ją nutraukėte ar sustabdėte, senatvės pensija bus mažinama tik už tą laikotarpį, kai Jūs gavote išankstinę senatvės pensiją.

 

Nuo 2021-01-01 sukakus senatvės pensijos amžių senatvės pensijos dydis nebūtų mažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jo stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, yra ne mažesnis kaip:

Metai Stažas
2021 m. ir anksčiau 40 m.
2022 m. 40 m. 3 mėn.
2023 m. 40 m. 6 mėn.
2024 m. 40 m. 9 mėn.
2025 m. 41 m. 
2026 m. 41 m. 3 mėn.
2027 m. 41 m. 6 mėn.
2028 m. 41 m. 9 mėn.
2029 m. 42 m.
2030 m. 42 m. 3 mėn.
2031 m. ir vėliau 42 m. 6 mėn.

 

Norint, kad sukakus senatvės pensijos amžių, senatvės pensija dėl išankstinės pensijos gavimo nebūtų mažinama turite atitikti dvi sąlygas:

 • Kreipimosi dieną reikia turėti 40 metų ir didesnį stažą (priklausomai kuriais metais kreiptumėtės);
 • Išankstinė pensija turėtų būti mokama ne ilgiau kaip 3 metus.


Jei neatitinkate minimų sąlygų, išankstinės pensijos mokėjimas po 2021 m. sausio 1 d. nesikeičia - ji mažinama po 0,4 procento už kiekvieną mėnesį, asmeniui likusį iki senatvės pensijos amžiaus.

Suskleisti

Jei išankstinė senatvės pensija buvo paskirta po 2019 metų  ir iki pensijos paskyrimo ar paskyrus pensiją dirbote ar vertėtės kita veikla, dėl kurios mokėjote pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet pensija Jums nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuota (naujinama), įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Tam, kad pensija būtų perskaičiuota, prašymo pateikti nereikia. Pensija perskaičiuojama remiantis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis.

Sprendimą dėl pensijos perskaičiavimo (naujinimo) galima peržiūrėti, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.

Tai atliekama kiekvienais metais.

Suskleisti

Išankstinė senatvės pensija mokama iki senatvės pensijos amžiaus.

 1. Mokėjimas bus nutrauktas, jei:

 • sukaksite senatvės pensijos amžių;
 • išvyksite gyventi į užsienį. Tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, galėsite ir toliau gauti išankstinę senatvės pensiją.

2. Mokėjimas bus sustabdytas, jei:

 • įsidarbinsite arba pradėsite dirbti savarankiškai;
 • tapsite ūkininku ar jo partneriu;
 • gausite darbinių pajamų užsienio valstybėje;
 • bus paskirta kita pensija ar išmoka;
 • pateiksite prašymą sustabdyti išansktinės pensijos mokėjimą.

3. Asmens prašymu paskirtos išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti atnaujinamas, jeigu asmuo atitinka sąlygas šiai pensijai gauti. Pateikus prašymą, išankstinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos.

 

  Svarbu! Visais 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais, išskyrus kai sukanka senatvės pensijos amžius, apie pasikeitimą turite informuoti „Sodros“ skyrių per 10 dienų. Sukakus senatvės pensijos amžiui, turite pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.

Suskleisti

Pensija Jums bus skirta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Išankstinė senatvės pensija mokama už praėjusį mėnesį.

 

Išankstinė senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  2. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybės išgryninti pinigus.
 3. atsiimama pašto skyriuje kiekvieno mėnesio 10–26 dienomis, kai:
  1. nėra galimybės išgryninti išmokos iš asmeninės Jūsų sąskaitos;
  2. atitinkate sąlygas išmoką gauti  į namus. 

 

   Čia išvardintos tik svarbiausios Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos, čia neišvardytos, sąlygos. 

Suskleisti

Prašymą pensijos gavėjo pažymėjimui gauti galite pateikti:

 • atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių;
 • prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, GPN14.

 

Atvykus į „Sodros" skyrių, turite pateikti:

 • pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančią nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (reikalavimai nuotraukai nurodyti žemiau pateiktame lankstinuke bei pažymėjimo išdavimo taisyklėse) arba „Sodra“  gali naudoti Jūsų nuotrauką iš Gyventojų registro tarnybos (jei asmens tapatybės dokumentą gavote/keitėte 2007 metais ar vėliau);
 • prašymą dėl pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo.

 

Terminai:

 • Pagamintas pažymėjimas išduodamas arba išsiunčiamas į namus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti pensiją priėmimo dienos.
 • Keičiant pažymėjimą jis išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo „Sodros“ skyriuje dienos.

 

Nuorodos:

 • Paspaudę šią nuorodą atsisiųsite skrajutę, kurioje rasite reikalavimus, skirtus pensijos gavėjo pažymėjimo nuotraukai.
 • Detalesnę informaciją apie pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimą galite rasti „Sodros“ direktoriaus įsakyme.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-09-10
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!