2.png

Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie pasiliks Lietuvoje

Kadangi britai iš Europos Sąjungos pasitraukia su sutartimi, tai pereinamuoju laikotarpiu bus toliau taikomi šiuo metu galiojantys socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Jungtinėje Karalystėje paskirtos pensijos bus mokamos Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams. Nustatant teisę į pensiją bus sumuojamas Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje ir Jungtinėje Karalystėje įgytas darbo stažas, bet kiekviena šalis mokės pensijos dalį už joje įgytą stažą.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos paskirtų pensijų mokėjimas bus tęsiamas ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. O iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Jungtinėje Karalystėje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytas stažas bus sumuojamas nustatant teisę į pensiją.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti

Lietuvoje skiriant ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas svarbu būti sukaupus ligos arba motinystės socialinio draudimo stažą. Motinystės draudimui reikalaujama turėti 12 mėnesių socialinio draudimo stažą per pastaruosius dvejus metus, ligos draudimui – 3 mėnesių stažą per metus arba 6 mėnesių stažą per dvejus metus.

Kadangi britai nutarė pasitraukti su Išstojimo sutartimi, tai nustatant teisę į ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytas socialinio draudimo stažas bus sumuojamas.

Išmoka bus skiriama, jei asmuo atitiks visas Lietuvos įstatymuose nustatytas sąlygas.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti

Lietuvoje gauti nedarbo išmoką galima, jeigu žmogus yra registruotas Užimtumo tarnyboje ir jam suteiktas bedarbio statusas. Be šių reikalavimų, dar reikia būti sukaupus 12 mėnesių nedarbo socialinio draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių.

Kadangi pereinamuoju laikotarpiu vis dar galios Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai ir nustatant teisę į nedarbo išmoką Jungtinėje Karalystėje bei Lietuvoje įgytas stažas bus sumuojamas.

Vis tik būtina žinoti, kad stažas, įgytas Jungtinėje karalystėje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nedarbo išmokai bus sumuojamas tik tada, kai paskutinis nedarbo draudimo laikotarpis įgytas Lietuvoje. Pavyzdžiui, žmogus 5 metus dirbo Jungtinėje Karalystėje, vėliau įsidirbino Lietuvoje, tačiau po kurio laiko neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ir Lietuvoje įgytą stažą.

Bet galima ir išimtis – ji taikoma žmonėms, kurie dirbo kitoje Europos Sąjungos valstybėje, bet išsaugojo glaudų ryšį su Lietuva. Tarkim, jei asmuo gyveno ir dirbo Lietuvoje, tuomet 5 mėnesiams įsidarbino Jungtinėje Karalystėje ir pasibaigus darbo sutarties terminui grįžo į Lietuvą bei kreipėsi į Užimtumo tarnybą. Šiuo atveju nustatant žmogaus teisę į nedarbo išmoką bus atsižvelgiama į abiejose šalyse įgytą stažą, nepaisant to, kad paskutinis draudimo laikotarpis buvo Jungtinėje Karalystėje.

Beje, Jungtinei Karalystei traukiantis su Išstojimo sutartimi pereinamuoju laikotarpiu bus galimybė gauti nedarbo išmoką Lietuvoje, bet darbo ieškotis Jungtinėje Karalystėje.

Būtinos sąlygos: bedarbis iki išvykimo į Jungtinę Karalystę turi būti bent 4 savaites registruotas Užimtumo tarnyboje ir gauti išmoką. Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo. Atvykus į Jungtinę Karalystę reikia per 7 dienas įsiregistruoti Jungtinės Karalystės užimtumo tarnyboje ir pateikti minimą dokumentą.

 

  Pereinamasis laikotarpis - iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Suskleisti

Socialinės pašalpos Lietuvoje yra skiriamos nepasiturintiems gyventojams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 125 eurai ir kurių turtas neviršija nustatytų normatyvų.

Šilumos, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacija skiriama nepasiturintiems žmonėms įvertinant pajamų ir išlaidų skirtumą bei valdomą turtą. Teisę į socialines pašalpas bei šilumos, karšto ir geriamojo vandens kompensaciją turi tik Lietuvoje gyvenantys žmonės, nepriklausomai nuo pilietybės.

Suskleisti

Vaiko pinigai priklauso ne tik Lietuvos piliečiams, bet ir Lietuvoje teisėtai gyvenantiems užsieniečiams. Lietuvoje gyvenantys Jungtinės Karalystės piliečių vaikai turės visas galimybes gauti 60 eurų vaiko pinigus už kiekvieną vaiką ir po 40 eurų priemoką kiekvienam neįgaliam, gausios (3 ir daugiau vaikų) ar nepasiturinčios šeimos vaikui.

Jei visa šeimai gyvena Lietuvoje, tada išmoka vaikui bus skiriama pagal Lietuvos nacionalinius įstatymus.

Jei vienas iš vaiko tėvų dirba ar gyvena Jungtinėje Karalystėje ir ten įgyja teisę į išmoką vaikui, tai išmoka vaikui bus mokama pagal šiuo metu galiojančius Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus – tai yra taip pat kaip iki „Brexit“.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-04-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!