Ieškodami darbo Lietuvoje ar norėdami įgyti paklausią profesiją, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, taip pat ieško darbdaviams reikalingų kvalifikuotų darbuotojų, įtraukia Užimtumo tarnyboje registruotus asmenis į gyventojų užimtumo programas. Išsamesnė informacija pateikta www.uzt.lt. Kiti darbo paieškos portalai: www.cvonline.lt, www.cv.lt, www.cvmarket.lt, www.cvbankas.lt.

Suskleisti

JK piliečiams, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo ir gyveno Lietuvoje, taikomas JK išstojimo susitarimas. Vadovaujantis minėtu susitarimu, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (t. y. iki 2020 gruodžio 31 d.) įgytos socialinės apsaugos teisės bus išsaugotos. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui JK piliečių, gyvenančių ir dirbančių Lietuvoje, padėtis iš esmės nesikeičia. Jie galės toliau dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą Lietuvoje.

JK piliečiai, kurie 2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė savarankišką veiklą, gali tęsti savo darbinę veiklą Lietuvoje ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t. y. po 2020 m. gruodžio 31 d.

2020 m. sausio 31 d. – JK išstojimo iš ES dieną – įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai, kuriais bus suteikta teisė JK piliečiams dirbti Lietuvos Respublikoje iš jų nereikalaujant įsigyti leidimą dirbti. Ši nuostata dėl įsidarbinimo Lietuvoje bus taikoma ir tiems JK piliečiams, kurie atvyks dirbti į Lietuvą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui (2020 m. gruodžio 31 d.).

JK piliečiams, kurie atvyksta gyventi ar dirbti į Lietuvą po 2021 m. sausio 1 d., yra taikomas ES ir JK Prekybos ir partnerystės susitarimas. Šio Susitarimo Protokolas dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo apima beveik visas socialinės apsaugos sritis, kurioms taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai:

  • ligos išmokas;
  • motinystės ir tėvystės išmokas;
  • neįgalumo, senatvės, maitintojo neteikimo (našlių ir našlaičių) pensijas;
  • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokas;
  • išmokas mirties atveju;
  • nedarbo išmokas;
  • priešpensines išmokas.

Protokolas netaikomas šalpos pensijoms, socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms,  socialinėms paslaugoms, išmokoms vaikams. 

Išmokos, kurioms taikomas Protokolas, bus eksportuojamos atitinkamai į ES ar JK, išskyrus neįgalumo pensijas ir nedarbo išmokas.

Kitos išmokos, kurioms netaikomas Protokolas, bus skiriamos pagal Lietuvos Respublikos nacionalinius įstatymus.

Suskleisti

Taip, galite. Lietuvos piliečio šeimos nariai, turintys JK pilietybę, po „Brexito“ galės likti gyventi ir dirbti Lietuvoje. Iš Lietuvos piliečio šeimos narių, kurie gyvena Lietuvoje šeimos susijungimo pagrindu, nereikalaujama turėti leidimą dirbti.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-04-20
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!