Nuo 2021 m. liepos 1 d. teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kurie gauna:
 • šalpos senatvės pensiją;
 • šalpos neįgalumo pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų);
 • šalpos kompensaciją, paskirtą ir mokamą asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių ar pripažintam netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • socialinę pensiją;
 • pensijos priemoką.*
ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (toliau - LR) arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:
 • LR ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • LR ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi;
 • Tapę našliais, kurie:
  • socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ir/ ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju negauna arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 28,63 Eur** arba 
  • negauna socialinio draudimo našlių ir (ar) valstybinės našlių pensijos, nes vietoj šių našlių pensijų yra pasirinkę gauti socialinio draudimo našlaičių, šalpos našlaičių ir (ar) valstybinę našlaičių pensiją. 

* Pensijos priemoką gauna socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 45 - 55 procentų darbingumo, jeigu jų gaunamų pensijų ar pensijų išmokų suma per mėnesį yra mažesnė nei 260 Eur (2021 metams nustatytas 100 procentų minimalių vartojimo poreikių dydis).
**  Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2021 m. liepos 1 d.
Suskleisti
Nuo 2022 m. sausio 1 d. teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais), neįgalumo lygis arba kurie yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:
 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • Lietuvoje ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi;
 • Tapę našliais, kurie:
  • socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ir/ ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju negauna arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 32 Eur* arba
  • negauna socialinio draudimo našlių ir (ar) valstybinės našlių pensijos, nes vietoj šių našlių pensijų yra pasirinkę gauti socialinio draudimo našlaičių, šalpos našlaičių ir (ar) valstybinę našlaičių pensiją. 

* Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2022 m. sausio 1 d.
 
SVARBU:
 • Jeigu vienišo asmens išmoka paskirta be prašymo remiantis Gyventojų registro duomenimis - permoka iš jos neišskaitoma (išskaitomos tik tos permokos, kurios susidaro vienišo asmens išmokos gavėjui nepranešus apie santuoką užsienyje, našlystės (maitintojo netekimo) išmokos iš užsienio valstybės gavimą, išvykimą gyventi į užsienį, kai apie tai nėra duomenų Gyventojų registre). 
 • Mirus vienišo asmens išmokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į „Sodrą“, išmokama mirusiam asmeniui paskirta vienišo asmens išmoka už jo mirties mėnesį, jeigu ji jam dar nebuvo išmokėta, ir dar viena viso vienišo asmens išmokos dydžio, galiojusio mirusio asmens mirties mėnesį, suma.
Suskleisti

Vienišo asmens išmoka skiriama be atskiro asmens prašymo nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos - skyrimo terminas nenustatytas. 

Jeigu išmoka Jums priklauso nuo 2021 m. liepos 1 d., tačiau laiku nepateikėte prašymo, išmoka Jums bus paskirta be atskiro prašymo nuo teisės gauti išmoką atsiradimo datos.

 

SVARBU:
 • Asmenims, gaunantiems socialinio draudimo našlių pensiją, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą, užsienio valstybės pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, vienišo asmens išmoka neskiriama.
 • Jeigu Jūsų gaunamos  socialinio draudimo našlių pensijos (dažnu atveju tokio pobūdžio pensija/išmoka gaunama iš užsienio valstybės), nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos, pareigūnų ir karių valstybinės našlių pensijos ar valstybinės našlių pensijos už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją dydis  yra mažesnis už nustatytą vienišo asmens išmokos dydį, vienišo asmens išmoka gali būti skiriama, jei Jūs pateiksite prašymą dėl našlių pensijos mokėjimo sustabdymo ir nurodysite, kad pensijos mokėjimas stabdomas, norint gauti vienišo asmens išmoką.

Prašymą sustabdyti našlių pensijos mokėjimą galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus bendro pobūdžio prašymą . Prašyme turi būti nurodyta, kad prašote stabdyti Jums paskirtos našlių pensijos mokėjimą, nes pageidaujate gauti vienišo asmens išmoką.
 2. Paštu. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.). Prieš atvykstant, būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
 • Jeigu Jums priklauso, bet iki šiol nėra paskirta (dėl to, kad nesikreipėte) socialinio draudimo našlių pensija, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlių pensija, pareigūnų ir karių valstybinė našlių pensija ar valstybinė našlių pensija už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją, Jūs turite kreiptis dėl našlių pensijos skyrimo. 
  Jei paskyrus našlių pensiją jos dydis būtų mažesnis už vienišo asmens išmokos dydį, Jūsų prašymu būtų mokama vienišo asmens išmoka. Tokį pageidavimą turite nurodyti, pildydami prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją.

Prašymą skirti socialinio draudimo našlių pensiją, nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją, pareigūnų ir karių valstybinę našlių pensiją ar valstybinę našlių pensiją už mirusį pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos gavėją galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus reikiamos rūšies prašymą;.
 2. Paštu. Prašymų formas rasite čia. Prie prašymo turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi LR ar kt.). Prieš atvykstant, būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
Suskleisti
Jeigu vienišo asmens išmoka Jums nepaskirta, kadangi Gyventojų registre nėra duomenų apie Jūsų santuokos ir/ ar ištuokos sudarymą, Jūs turite reikia pateikti prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui. Tai padaryti galite:
 

1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus bendro pobūdžio prašymą. Pildant prašymą: 

 • reikia nurodyti, kad šis prašymas teikiamas prie prašymo skirti vienišo asmens išmokos skyrimo;
 • prie teikiamo prašymo pridėti užpildytą Prašymą dėl duomenų apie santuoką ir (ar) ištuoką, ir (ar) asmens mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos Gyventojų registrui.

2. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).

3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar kt.). Prieš atvykstant būtina iš anksto užsiregistruoti vizitui. Tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

Jeigu niekada nebuvote sudaręs santuokos, tačiau Jums nepaskirta vienišo asmens išmoka, siūlome atvykti į „Sodrą“ ir užpildyti rekomenduojamos formos Patvirtinimą. Sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimtas šių metų balandžio mėnesį, todėl rekomenduojame kuo skubiau „Sodrai“ pateikti trūkstamą informaciją/dokumentus.

Prieš atvykstant į „Sodrą“ siūlome užregistruoti išankstinei registracijai:

 • Internetu;
 • Telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883.

Informaciją apie tai, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos galima pateikti ir prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkus Naujas prašymas/skundas. Pildant prašymą svarbu nurodyti, kad niekada nebuvote sudaręs santuokos nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėje ir, kad ši informacija teikiama siekiant gauti vienišo asmens išmoką.

Suskleisti

Pažyma apie santuokos nutraukimą arba santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra LR gyventojų registre.

Suskleisti

Nuo 2023 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos dydis - 34,89 Eur. 

Suskleisti
 • Vienišo asmens išmoka asmeniui nuo 2022 m. pradžios bus paskirta automatiškai, išmoką ir susidariusią nepriemoką už kelis mėnesius asmuo gaus iki 2022 m. kovo mėn. pabaigos.
 • Vėlesnės išmokos bus mokamos reguliariai kas mėnesį.
 • Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį.
 • Vienišo asmens išmoka pristatoma tokia pačia tvarka, kuria Jums yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka. 
 
Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija Jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gaunate į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gausite į tą pačią sąskaitą.
 
Priimtą sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo galite peržiūrėti, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkę skiltį Mano išmokos, o duomenis apie išmokos mokėjimą - susiformavę suvestinę Informacija apie išmokėtas išmokas, REP. 01.
 
Jeigu Jums paskirta vienišo asmens išmoka, tačiau „Sodroje“ Jums nėra paskirta jokia kita išmoka bei nėra pateikta jokia banko sąskaita, Jūs turite pateikti Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo.
 
Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimgalima pateikti:
 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus Prašymą dėl pensijos, kompensacijos, kompensacinės išmokos, rentos mokėjimo
 2. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi LR ar kt.). Prieš atvykdami vizitui Jūs būtinai turite būti užsiregistravę iš anksto, tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
Suskleisti
Vienišo asmens išmokos mokėjimo trukmė:
 • Vienišo asmens išmoka gali būti mokama iki gyvenimo pabaigos arba iki išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo;
 • Vienišo asmens išmokos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama išmoka už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio išmokos dydžio suma. 
Suskleisti
Vienišo asmens išmokos mokėjimas stabdomas, jeigu:
 • Išmokos gavėjas tampa asmeniu, nedeklaravusiu gyvenamosios vietos LR;
 • Įsiteisėjusiu teismo sprendimu išmokos gavėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu;
 • Stabdomas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ir (ar) pensijos priemokos mokėjimas, išskyrus atvejus, kai šių išmokų mokėjimas stabdomas dėl to, kad:
  • asmeniui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
  • asmuo laisvės atėmimo bausmę vykdančioje įstaigoje atlieka laisvės atėmimo bausmę;
  • asmeniui paskirta LR baudžiamajame kodekse nustatyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje;
  • asmuo tapo apdraustuoju asmeniu, kuris privalomai draudžiamas valstybiniu pensijų socialiniu draudimu.
Vienišo asmens išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį atsirado viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių (aplinkybės), pirmos dienos.
 
Vienišo asmens išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
 • Išmokos gavėjui nutraukiamas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ir (ar) pensijos priemokos mokėjimas;
 • Išmokos gavėjas deklaravo išvykimą iš LR;
 • Išmokos gavėjas LR ar užsienio valstybėje sudarė santuoką;
 • Išmokos gavėjas, kaip našlys, gauna socialinio draudimo našlių, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą ir/ ar gauna iš užsienio valstybės periodinę pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, kurios dydis (bendra šių išmokų suma) yra didesnis nei 32 Eur*.

* Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d.

Suskleisti
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų „Sodrą“ reikia informuoti apie:
 • santuokos LR ar užsienio valstybėje sudarymą;
 • periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekus) atveju paskyrimą užsienio valstybėje;
 • išvykimą gyventi į kitą valstybę. 
Per nustatytą terminą nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos vienišo asmens išmokos  mokėjimui, permokėta šios išmokos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2022-12-12
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!