Nuo 2021 m. liepos 1 d. teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kurie gauna:
 • šalpos senatvės pensiją;
 • šalpos neįgalumo pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų);
 • šalpos kompensaciją, paskirtą ir mokamą asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių ar pripažintam netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • socialinę pensiją;
 • pensijos priemoką.*
ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (toliau - LR) arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:
 • LR ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • LR ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi;
 • Tapę našliais, kurie:
  • socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ir/ ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju negauna arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 28,63 Eur** arba 
  • negauna socialinio draudimo našlių ir (ar) valstybinės našlių pensijos, nes vietoj šių našlių pensijų yra pasirinkę gauti socialinio draudimo našlaičių, šalpos našlaičių ir (ar) valstybinę našlaičių pensiją. 

* Pensijos priemoką gauna socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjai, socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 60 procentų ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžių sukakę socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjai, netekę 45 - 55 procentų darbingumo, jeigu jų gaunamų pensijų ar pensijų išmokų suma per mėnesį yra mažesnė nei 260 Eur (2021 metams nustatytas 100 procentų minimalių vartojimo poreikių dydis).
**  Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2021 m. liepos 1 d.
Suskleisti
Nuo 2022 m. sausio 1 d. teisę gauti vienišo asmens išmoką turi pilnamečiai asmenys ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai asmenys, kurie gauna:
 • šalpos senatvės pensiją;
 • šalpos neįgalumo pensiją (išskyrus neįgalius vaikus iki 18 metų);
 • šalpos kompensaciją, paskirtą ir mokamą asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių ar pripažintam netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 • socialinę pensiją;
 • socialinio draudimo senatvės pensiją, išskyrus išankstinę socialinio draudimo senatvės pensiją;
 • socialinio draudimo senatvės pensiją neįgaliajam;
 • ištarnauto laiko pensiją, paskirtą iki 1994-12-31, kai jos gavėjas yra sukakęs senatvės pensijos amžių arba pripažintas 45 procentų ir daugiau darbingumo;
 • socialinio draudimo netekto darbingo (invalidumo) pensiją;
 • pagal LR ir (ar) Europos Sąjungos (toliau - ES) tarptautines sutartis, ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos nacionalinius teisės aktus ir (ar) ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus paskirtą senatvės pensiją (laikiną išmoką), kai jos gavėjas yra sukakęs senatvės pensijos amžių, ar neįgalumo pensiją (laikiną išmoką)
ir yra deklaravę gyvenamąją vietą LR arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:
 • LR ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos;
 • LR ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi;
 • Tapę našliais, kurie:
  • socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ir/ ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju negauna arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 32 Eur* arba
  • negauna socialinio draudimo našlių ir (ar) valstybinės našlių pensijos, nes vietoj šių našlių pensijų yra pasirinkę gauti socialinio draudimo našlaičių, šalpos našlaičių ir (ar) valstybinę našlaičių pensiją. 

* Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2022 m. sausio 1 d.
Suskleisti

Kreiptis dėl vienišo asmens išmokos galima nuo teisės atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos.

Suskleisti
Prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo. Jį galima pateikti:
 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, GPN24 (Prašymai > Noriu gauti pensiją > Prašymas skirti vienišo asmens išmoką, GPN24).
 2. Telefonu, paskambinus „Sodros“  informacijos telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883. Teikiant žodinį prašymą telefonu, „Sodros“ darbuotojas paprašys Jūsų patvirtinti savo asmens tapatybę vienu iš galimų autentifikavimo būdų.
 3. Paštu. Prašymo formą rasite čia. Siunčiant prašymą paštu turi būti pridėta įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pvz., notaro).
 4. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz., pasą arba asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi LR ar kt.). Prieš atvykdami vizitui Jūs būtinai turite būti užsiregistravę iš anksto, tai galite padaryti internetu, užpildę registracijos formą, arba telefonu, paskambinę numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
Suskleisti

Pažyma apie santuokos nutraukimą arba santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra LR gyventojų registre.

Suskleisti

Nuo 2021 m. liepos 1 d. vienišo asmens išmokos dydis - 28,63 Eur. 

Suskleisti
Jei Jei Jums vienišo asmens išmoka priklauso:
 • nuo 2021 m. liepos 1 d. ir prašymą pateiksite:
  • nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d., sprendimas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo bus priimtas ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d. kartu išmokant ir apskaičiuotą vienišo asmens išmokos nepriemoką, jeigu ji susidarė;
  • nuo 2021 m. lapkričio 1 d. – per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir / ar duomenimis „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 • nuo 2022 m. sausio 1 d. ir prašymą pateiksite:
  • nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. – iki 2022 m. kovo 30 d.;
  • nuo 2022 m. sausio 1 d. – per 20 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir / ar duomenimis „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 
Priimtą sprendimą galite peržiūrėti, prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pasirinkę skiltį Mano išmokos, o duomenis apie išmokos mokėjimą - susiformavę suvestinę Informacija apie išmokėtas išmokas, REP. 01.
 
Vienišo asmens išmoka mokama kas mėnesį:
 • nuo 2021 m. liepos 1 d. iki  2021 m. gruodžio 31 d. paskirtoms išmokoms - už praėjusį kalendorinį mėnesį;
 • nuo 2022 m. sausio 1 d. paskirtoms išmokoms - už einamąjį kalendorinį mėnesį.
 
Vienišo asmens išmoka pristatoma tokia pačia tvarka, kuria Jums yra pristatoma socialinio draudimo pensija ar šalpos išmoka. 
 
Pavyzdžiui, jei šalpos senatvės pensija Jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gaunate į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gausite į tą pačią sąskaitą.
Suskleisti
Vienišo asmens išmokos mokėjimo trukmė:
 • Vienišo asmens išmoka gali būti mokama iki gyvenimo pabaigos arba iki išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo;
 • Vienišo asmens išmokos gavėjui mirus, jį laidojusiems asmenims išmokama išmoka už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo išmokėta, ir dar vieno mėnesio išmokos dydžio suma. 
Suskleisti
Vienišo asmens išmokos mokėjimas stabdomas, jeigu:
 • Išmokos gavėjas tampa asmeniu, nedeklaravusiu gyvenamosios vietos LR;
 • Įsiteisėjusiu teismo sprendimu išmokos gavėjas yra pripažintas nežinia kur esančiu;
 • Stabdomas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ir (ar) pensijos priemokos mokėjimas, išskyrus atvejus, kai šių išmokų mokėjimas stabdomas dėl to, kad:
  • asmeniui paskirta kardomoji priemonė – suėmimas;
  • asmuo laisvės atėmimo bausmę vykdančioje įstaigoje atlieka laisvės atėmimo bausmę;
  • asmeniui paskirta LR baudžiamajame kodekse nustatyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro, sustiprinto ar griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje;
  • asmuo tapo apdraustuoju asmeniu, kuris privalomai draudžiamas valstybiniu pensijų socialiniu draudimu.
Vienišo asmens išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį atsirado viena iš aukščiau nurodytų aplinkybių (aplinkybės), pirmos dienos.
 
Vienišo asmens išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
 • Išmokos gavėjui nutraukiamas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ir (ar) pensijos priemokos mokėjimas;
 • Išmokos gavėjas deklaravo išvykimą iš LR;
 • Išmokos gavėjas LR ar užsienio valstybėje sudarė santuoką;
 • Išmokos gavėjas, kaip našlys, gauna socialinio draudimo našlių, valstybinę našlių pensiją, valstybinę našlių rentą ir/ ar gauna iš užsienio valstybės periodinę pensinio pobūdžio išmoką našlystės (maitintojo netekimo) atveju, kurios dydis (bendra šių išmokų suma) yra didesnis nei 28,63 Eur*.

* Vienišo asmens išmokos dydis nuo 2021 m. liepos mėn. 1 d.

Suskleisti
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų „Sodrą“ reikia informuoti apie:
 • santuokos LR ar užsienio valstybėje sudarymą;
 • periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekus) atveju paskyrimą užsienio valstybėje;
 • išvykimą gyventi į kitą valstybę. 
Per nustatytą terminą nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos vienišo asmens išmokos  mokėjimui, permokėta šios išmokos suma bus išieškota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-12-01
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!