Ką daryti?
 1. Jei dėl ligos ar traumos netekote darbingumo, Jums gali būti skirta profesinė reabilitacija. Sprendimą dėl jos skyrimo priima Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.
 2. Jei pirmą kartą kreipėtės į NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, tuo pačiu Jums gali būti nustatytas ir profesinės reabilitacijos poreikis.
 3. Jei Jums jau yra nustatytas darbingumo lygis, galite kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo.
 4. Jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nusprendžia, kad profesinė reabilitacija Jums reikalinga, išduoda atitinkamą išvadą.
 5. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šios išvados gavimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą, kuri išduos siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
 6. Profesinės reabilitacijos įstaigoje Jums bus sudaryta individuali profesinės reabilitacijos programa bei išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas.
 7. Turint Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvadą ir profesinės reabilitacijos pažymėjimą galima kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo į „Sodrą“.
 8. „Sodra“ sprendimą dėl profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo priims per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo.
 9. Išmoka bus pervedama į Jūsų sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.
 10. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. 
Suskleisti

  Kreiptis dėl profesinės reabilitacijos išmoka mokėjimo reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo reabilitacijos programos pabaigos dienos. 

Suskleisti

Profesinės reabilitacijos išmoka skiriama, jei:

 • Esate draustas ligos socialiniu draudimu.
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jums nustatė profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir išdavė atitinkamą išvadą.
 • Jums išduotas profesinės reabilitacijos pažymėjimas. Jį išduoda reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga.
 • Dalyvaujate profesinės reabilitacijos programoje ir dėl to negaunate darbo pajamų.
 • Iki profesinės reabilitacijos programos pradžios turite ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

  Tuo atveju, jei nesate draudžiamas ligos socialiniu draudimu arba neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, profesinės reabilitacijos pašalpa mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Šią pašalpą skiria Užimtumo tarnyba.

Suskleisti
 1. Prašymą skirti profesinės reabilitacijos išmoką.
 2. Profesinės reabilitacijos pažymėjimą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervedama išmoka.
Suskleisti
 • Išmokos dydis yra 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
 • Iki 2018 m. gruodžio 31 d. profesinės reabilitacijos išmoka buvo lygi 85 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio (teisę į išmoką įgijus iki 2018 m. gruodžio 31 d.).
 • Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį.
 • Jeigu profesinės reabilitacijos išmokos gavėjo vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis yra mažesnis už profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojusių dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų sumą, profesinės reabilitacijos išmoka skaičiuojama pagal pastarąjį dydį.

​  Pavyzdžiui, profesinė reabilitacija prasidėjo 2020 m. sausio mėn., vadinasi kompensuojamasis uždarbis bus skaičiuojamas iš 2019 m. rugsėjo-lapkričio mėn. turėtų draudžiamųjų pajamų.

Profesinės reabilitacijos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 361,90 Eur (dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų suma). Maksimalus kompensuojamasis uždarbis profesinės reabilitacijos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki profesinės reabilitacijos programos pradžios, dydžio.

 

Pastaba: profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos, kurios paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir kurių mokėjimas tęsiamas po 2019 m. sausio 1 d., toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Kai nuo 2019 m. sausio 1 d. išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

 

Profesinės reabilitacijos išmokos dydžiai
Metai, ketvirtis Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos
2019, I ketv. 1577,2 75,46
2019, II ketv. 1634,83 78,22
2019, III ketv. 1651 79
2019, IV ketv. 1685,43 80,64
2020, I ketv. 1722,75 81,65
2020, II ketv. 1776,03 84,17
2020, III ketv. 1807,02 85,64
2020, IV ketv. 1829,97 86,73
Suskleisti
 • Profesinės reabilitacijos išmoka bus pervesta į Jūsų asmeninę sąskaitą.
 • Sprendimas skirti profesinės reabilitacijos išmoką priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje
 • Profesinės reabilitacijos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo.
Suskleisti
 • Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už visą dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, nuo pirmosios dienos  iki tapsite darbingu arba būsite pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
 • Išmokos mokėjimas sustabdomas arba nutraukiamas nuo tos dienos, kurią sustabdomas ar nutraukiamas asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje.
 • Sustabdytos ar nutrauktos profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo tos dienos, kai asmuo toliau tęsia pradėtą profesinės reabilitacijos programą.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-10-28
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!