Ką daryti?
 1. Jei manote, kad Jūsų sveikatos sutrikimo priežastis ar liga gali būti susijusi su Jūsų darbu, turite kreiptis į savo gydytoją.
 2. Gydytojas įtaręs, kad Jūsų sveikatos sutrikimo priežastis ar liga gali būti susijusi su darbu, nukreips Jus darbo medicinos gydytojo konsultacijai.
 3. Darbo medicinos gydytojas, įvertinęs Jūsų sveikatos būklę ir įtaręs profesinę ligą, išsiųs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, darbdaviui ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie įtariamą profesinę ligą.
 4. Jeigu Jums įtarta lėtinė profesinė liga, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie įtariamą profesinę ligą užpildymo, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui turėsite pateikti laisvos formos visos darbinės veiklos aprašymą ir turimus dokumentus apie darbinės veiklos metu atliktas darbo funkcijas ir darbo metu veikusius kenksmingus veiksnius.
 5. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tiriantis įtariamos profesinės ligos priežastis, gavęs informaciją iš Jūsų darbdavio (-ų) ir/ar Visuomenės sveikatos centro apskrityje informaciją apie Jūsų darbo sąlygas, užpildys profesinės ligos priežasčių tyrimo aktą.
 6. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tiriantis įtariamos profesinės ligos priežastis, aktą pateiks Jums, darbdaviui (-ams), Fondo valdybos teritoriniam skyriui, Visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir darbo medicinos gydytojui.
 7. Darbo medicinos gydytojas, nustatęs profesinės ligos diagnozę arba jos nenustatęs, užpildys, pasirašys ir išsiųs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui profesinės ligos patvirtinimo aktą.
 8. Pirmiausia „Sodra“ turės priimti sprendimą dėl profesinės ligos pripažinimo draudiminiu įvykiu. Šis sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo.
 9. Nustačiusi, kad įvykis draudiminis, „Sodra“ per 10 darbo dienų priims sprendimą dėl atitinkamos išmokos skyrimo.
 10. Jei tapote laikinai nedarbingu dėl nustatytos profesinės ligos, kreipkitės į savo gydytoją (gydytojui turite pasakyti profesinės ligos nustatymo datą ir profesinės ligos patvirtinimo akto numerį), kuris išduos nedarbingumo pažymėjimą.
 11. Ligos išmoka profesinės ligos atveju mokama už visą nedarbingumo laikotarpį, iki darbingumo atgavimo dienos arba iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos.
 12. Dėl profesinės ligos Jums taip pat gali būti skirta vienkartinė arba periodinė netekto darbingumo kompensacija (jei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustato darbingumo netekimą).
 13. Mirties dėl ūmios profesinės ligos atveju, gali būti skiriama periodinė arba vienkartinė išmoka mirusiojo šeimai ar išlaikytiniams

 

  Jei profesine liga susirgote iki 1999 m. gruodžio 31 d. arba profesinė liga nustatyta po 2000 m. sausio 1 d. ir Jūs nebuvote draustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, išmokos Jums gali būti skirtos pagal Laikinąjį žalos atlyginimo įstatymą.

Suskleisti
Per kiek laiko reikia kreiptis į „Sodrą“?

  Dėl ligos išmokos profesinės ligos atveju į „Sodrą“ reikia kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo laikinojo nedarbingumo pabaigos.

Suskleisti
Kas gali gauti ligos išmoką?

Profesinės ligos išmoka gali būti skirta, jei:

 • Profesinė liga pripažįstama draudiminiu įvykiu. Šį sprendimą, remdamasi profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktu priima „Sodra“.
 • Esate draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.
 • Tapote nedarbingu dėl profesinės ligos ar dėl jos paūmėjimo draudimo laikotarpiu.
 • Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl profesinės ligos
 • Dėl laikino nedarbingumo netenkate draudžiamųjų pajamų.
Suskleisti
Kokius dokumentus privaloma pateikti?
Prašymą  skirti ligos išmoką, kurį galima pateikti:
 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui.
 2. Paštu – prašymo formą galima parsisiųsti čia - „Formos ir šablonai“. Siunčiant prašymą paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • taip pat reikia žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 
 
   Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo (profesinę ligą pripažinus draudiminiu įvykiu) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 
Suskleisti
Dokumentai, kurių gali prireikti papildomai

Kiekvienas įvykis nagrinėjamas individualiai ir kiekvienu atveju sprendžiama kokių dokumentų papildomai reikia. Papildomai gali būti pateikti tokie dokumentai:

 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
 • Darbo sutartis ar įsakymas dėl priėmimo į valstybės tarnybą ir panašiai;
 • Pareiginė instrukcija (pareigybės aprašymas);
 • Liudytojų paaiškinimai apie profesinės ligos priežastis ir aplinkybes;
 • Teismo sprendimai, nuosprendžiai ir kiti dokumentai, gauti iš teisėsaugos institucijų ir administracinius teisės pažeidimus tiriančių institucijų;
 • Darbo sąlygų higieninė charakteristika, darbo aplinkos kenksmingų veiksnių matavimo rezultatų ir darbo sąlygų higieninio įvertinimo dokumentai;
 • Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvada;
 • Atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos darbo medicinos specialistų tyrimo ar ekspertizės išvada.
Suskleisti
Išmokos dydis

Jei profesinė liga pripažįstama draudžiamuoju įvykiu, skiriama 77,58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

Kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti nustatomas pagal Jūsų pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

 

  Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas dėl profesinės ligos Jums buvo išduotas 2020 m. balandžio mėn., tad kompensuojamasis uždarbis Jums bus skaičiuojamas pagal pajamas turėtas 2019 m. gruodžio – 2020 m. sausio-vasario mėn.

 • Nuo 2020 m. balandžio 1 d. mėnesio kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai skaičiuoti negali būti didesnis nei 2693,40 Eur (2 VDU dydis, galiojęs užpraeitą ketvirtį iki susirgimo mėnesio) ir negali būti mažesnis nei 202 Eur (15 proc. nuo VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki susirgimo mėnesio).
Suskleisti
Kur ir kada gausiu pinigus?
 • Ligos išmoka bus išmokėta į Jūsų asmeninę sąskaitą.
 • Ligos išmoka bus išmokėta per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo „Sodros“ skyriuje. 
Suskleisti
Kiek laiko gausiu ligos išmoką?
 • Ligos išmoka profesinės ligos atveju mokama nuo pirmos nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki darbingumo lygio nustatymo dienos. 
 • Jeigu NDNTNDNTNeįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ligos pašalpa mokama iki pirmos dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos.

  Ligos išmoka mokama pagal nedarbingumo pažymėjimą už darbo dienas pagal kalendorių, taikant 5 dienų darbo savaitę.

Suskleisti
Susiję teisės aktai

  Svarbu! Peržiūrėdami teisės aktus, pasirinkite „Galiojančią aktualią redakciją“!

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2020-07-08
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!