1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą Jūsų vaikui (įvaikiui), anūkui ar kitam šeimos nariui, arba Jūsų globojamam vaikui ar laikinai prižiūrimam vaikui (kuriam nustatyta laikinoji priežiūra arba jis yra laikinai apgyvendintas pas Jus, kaip pas fizinį asmenį), gydytojas Jums išduos nedarbingumo pažymėjimą, pateisinantį Jūsų neatvykimą į darbą dėl būtinybės slaugyti savo šeimos narį ar globojamą vaiką. 
 2. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį vaiką ar kitą šeimos narį ir negalite atvykti į darbą Jums išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytu laikotarpiu. Darbdavys „Sodrai“ turi pateikti užpildytą NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą.
 3. Jeigu nesate pateikę, pateikite prašymą „Sodrai“ (internetu arba atvykus į skyrių), jei norite gauti ligos išmoką iš „Sodros“ biudžeto už sergančio vaiko ar kito šeimos nario slaugos laikotarpį.
 4. Grįžkite į darbą, pasibaigus slaugos laikotarpiui. Jei gydytojas nustato, kad būtina ir toliau slaugyti, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti

Kreiptis dėl išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti

Ligos išmoka priklauso, jeigu:

 1. Susirgo Jūsų vaikas (įvaikis), globojamas vaikas, anūkas, laikinai prižiūrimas vaikas (kuriam nustatyta laikinoji priežiūra ar jis yra laikinai apgyvendintas pas Jus, kaip pas fizinį asmenį), ar kitas šeimos narys (tėvai, įtėviai, sutuoktinis) ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
 2. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu ir slaugote šio draudimo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu).
 3. Dėl šeimos nario ar globojamo vaiko slaugos praradote darbo pajamas.
 4. Pirmajai slaugos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.
 5. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba studijavote aukštosiose mokyklose pagal studijų programą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) dienos.
 6. Iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos  socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje), o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (nedarbingumo pažymėjimas išduotas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tarnybos pabaigos. 
 7. Iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius dvejus metus Jums buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, kurių metu negavote vaiko priežiūros išmokos, todėl ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai Jums darbdavys buvo suteikęs atostogas, sukako dveji metai.

 

Gauti ligos išmoką gali teisę į šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ir rūpintojai, budintys globotojai ar vaiką laikinai prižiūrintys asmenys, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra arba jis yra laikinai apgyvendinamas pas juos, kaip pas fizinius asmenis.

Vaikus slaugyti ir ligos išmoką pakaitomis gali gauti skirtingi teisę į šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ar rūpintojai, budintys globotojai, ar vaiką laikinai prižiūrintys asmenys, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas juos, kaip pas fizinius asmenis. 

Suskleisti

Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą). Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas), GPS1.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Užsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
 • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

 

Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir/ ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, prie prašymo reikia pridėti notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyriųUžsiregistruoti vizitui galima čia. Prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite/žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir / ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
 1. Mokslo baigimą įrodantis dokumentas, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo, ir „Sodroje“ nėra duomenų apie bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimą ir atitinkamo išsilavinimo ar kvalifikacijos įgijimą patvirtinančio dokumento išdavimą.
 2. Pažyma apie tarnybos pabaigos datą.
 3. Dokumentai, patvirtinantys socialinio draudimo ar darbo laikotarpius užsienyje.
 4. Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 5. Dokumentas, patvirtinantis globos, rūpybos ar vaiko laikinos priežiūros nustatymą, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas globėjui, budinčiam globotojui, rūpintojui ar asmeniui, laikinai prižiūrinčiam vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį, jeigu šie duomenys negaunami elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį.
Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.

 • „Sodra“ nuo pirmos nedarbingumo dienos moka 65,94 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio (toliau – KU).  
 • Ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną įstatymų nustatyta tvarka iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Ligos išmoka mokama tik už laikinojo nedarbingumo dėl vaiko ar kito šeimos nario slaugos laikotarpiu esančias darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė).
 • Maksimalus KU ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio:

 

Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), Eur
2023, I ketv. 1947,90
2023, II ketv. 1987,80
2023, III ketv. 2005,90
2023, IV ketv. 2097,30

 

1 pavyzdys

Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2024 m. sausio 3 d., tai maksimalus KU ligos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. III ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2005,90 Eur * 2).

2 pavyzdys

Jeigu asmuo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos yra didesnės negu du šalies vidutiniai darbo užmokesčiai, teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2024 m. balandžio 3 d., tai maksimalus KU ligos išmokai apskaičiuojamas pagal 2023 m. IV ketv. šalies vidutinio darbo užmokesčio dviejų dydžių sumą (2097,30 Eur * 2). 

 

Išmokos dydis slaugant šeimos narį
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos
2023, I ketv. 208,02  9,95 2356,83 112,77
2023, II ketv. 219,74 10,51 2489,63 119,12
2023, III ketv. 226,74 10,85 2568,89 122,91
2023, IV ketv. 231,38 11,07 2621,51 125,43
2024, I ketv. 233,49 11,17 2645,38 126,57
2024, II ketv. 244,13 11,68 2765,92 132,34
Suskleisti
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną, įstatymų nustatyta tvarka, iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
Detalią informaciją apie išmokos mokėjimą galite peržiūrėti asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui, meniu skiltyje pasirinkę „Mano išmokos” ® „Ligos išmoka” ® „Mokėjimas”.
 
Taip pat rekomenduojame naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.
Suskleisti
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 • Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Slaugant šeimos narius ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote:
  • vaikus vyresnius kaip 14 metų;
  • sutuoktinį; 
  • tėvus (įtėvius).
 • Ne ilgiau kaip 21 kalendorinę dieną, jei slaugote sergantį iki 14 metų vaiką.
 • Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų ar asmeniui laikinai prižiūrinčiam vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį. 
 • Už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, jei slaugote stacionare, ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų arba slaugote stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ligomis, dėl kurių jam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. 
  Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmeniui laikinai prižiūrinčiam vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra  arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį.
 • Už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, jei slaugote sunkiomis ligomis* sergantį vaiką iki 18 metų. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmeniui laikinai prižiūrinčiam vaikui, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį.
 • Už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas, slaugote ypač sunkiomis ligomis* sergantį vaiką iki 18 metų. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmeniui laikinai prižiūrinčiam vaikui, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį.

 * Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 • Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau nurodytais atvejais, ligos išmoka mokama, jeigu slaugomas vaikas, kurio priežiūrai kitam asmeniui (motinai (tėvui), įmotei (įtėviui) ar globėjui, ar senelei (seneliui)) nesuteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, išskyrus atvejus, kai kitas asmuo (motina (tėvas), įmotė (įtėvis) ar globėjas, ar senelė (senelis)), kuriam šio vaiko priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ar kito vaiko (globojamo vaiko), kurio priežiūrai jam suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos negali šio vaiko slaugyti. Šio straipsnio Budinčiam globotojui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis laikinai apgyvendintas pas fizinius asmenis, slaugančiam sergantį vaiką, ligos išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, ar jo priežiūrai kitam asmeniui suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos. 
 • Pasibaigus nurodytiems ligos išmokos mokėjimo terminams (364 ar 180 kalendorinių dienų), toliau išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.
Suskleisti

Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Neturintys darbo ar tarnybos santykių asmenys, tarp jų ir asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas, jeigu jie turi nustatytą stažą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo laikotarpiu, kuriuo šie asmenys laikomi apdraustaisiais. Kaip ir visi ligos socialinio draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

Dirbantys pagal individualios veiklos pažymą asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš kalendorinį mėnesį, kurį jie įgijo teisę į ligos išmoką (t. y. už praėjusį mėnesį). Arba yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už einamąjį kalendorinį mėnesį (t. y. teisės į ligos išmoką kalendorinį mėnesį), jeigu jų teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios kalendorinį mėnesį arba ligos socialinio draudimo įmokos už praėjusį mėnesį nebuvo mokėtos dėl to, kad šie asmenys praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas.

 

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMAMinimalioji mėnesinė alga nuo 2024 m. sausio 1 d. – 924 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. 
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas.

Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 Svarbu! Jei savarankiškai dirbantis asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėti, jis laikomas nedraustu ligos socialiniu draudimu ir neturi teisės gauti ligos išmoką. 

 

Kokio dydžio įmokas ir kada reikia sumokėti, kad gaučiau ligos išmoką?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas nuo praėjusiais metais gautų pajamų turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.
 
Jeigu pageidaujate būti laikomi apdraustaisiais einamaisiais kalendoriniais metais, turite teisę skaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas avansu (nuo per tą kalendorinį mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų) ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 
Primename, kad dirbantys pagal individualios veiklos pažymą asmenys laikomi apdraustaisiais, jeigu jie iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį jie įgijo teisę į ligos išmoką (t. y. už praėjusį mėnesį). Arba yra sumokėję ligos socialinio draudimo įmokas už einamąjį kalendorinį mėnesį (t. y. teisės į ligos išmoką kalendorinį mėnesį), jeigu teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios kalendorinį mėnesį arba minėtos įmokos už praėjusį mėnesį nebuvo mokėtos dėl to, kad savarankiškai dirbantys asmenys praėjusį mėnesį buvo laikinai nedarbingi arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas.

Asmuo gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.

1 pavyzdys

Asmuo, kuris pradėjo veiklą anksčiau nei 2024 m. balandžio mėn. ir kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2024 m. balandžio 15 d. laikomas apdraustuoju, jei yra sumokėtos VSD  įmokos ir pateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas už 2024 m. kovo mėn.

2 pavyzdys

Jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2024 m. balandžio 7 d., o teisę į ligos išmoką įgijo 2024 m. balandžio 21 d., asmuo bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta VSD įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2024 m. balandžio mėn.

3 pavyzdys

Savarankiška veikla vykdoma nuo 2023 m. spalio mėn. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2024 m. balandžio 15 d., tačiau VSD įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2024 m. kovo mėn., nebuvo sumokėta, tokiu atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmoką nuo 2024 m. balandžio 15 d., nes nebus laikomas apdraustu ligos socialiniu draudimu. Ligos išmoka galės būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt deklaruos savo draudžiamąsias pajamas ir sumokės VSD įmokas už 2024 metus, įskaitant įmokas už 2024 m. kovo mėn.

4 pavyzdys

Ligos išmoka skiriama, jeigu individualią veiklą vykdantis asmuo teisę į naują ligos išmoką įgyja ankstesnės išmokos (pvz. vaiko priežiūros išmokos) laikotarpiu arba be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, o VSD įmokas buvo sumokėjęs anksčiau paskirtai išmokai gauti. Tarkim, asmuo buvo sumokėjęs VSD įmokas už 2024 m. vasario mėn. (ir pateikęs SAV pranešimą) ir už laikotarpį nuo 2024 m. kovo 15 d. iki 2024 m. balandžio 13 d. kreipėsi dėl tėvystės išmokos. Jei jis nuo 2024 m. balandžio 14 d. būtų pripažintas laikinai nedarbingu dėl buitinės traumos, jam būtų skiriama ligos išmoka, neatsižvelgiant į tai, kad VSD įmokos už 2024 m. kovo mėnesį nesumokėtos.

 

Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrina, kad esu draudžiamas ligos draudimu ir galėsiu gauti ligos išmoką?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. 

Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad apdraustasis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

 

Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.

 

Ar VSD įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip.  Jeigu pageidaujate būti laikomi apdraustaisiais einamaisiais kalendoriniais metais, turite teisę skaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas avansu (nuo per tą kalendorinį mėnesį gautų (uždirbtų) pajamų) ir mokėti jas kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. 

 

Ar ligos išmoka slaugant bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

 

Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus matomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

 

Kokio dydžio išmoką gausiu? 

Rekomenduojame naudotis preliminaria ligos išmokos skaičiuokle.

Kompensuojamasis uždarbis (toliau – KU), pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus liepos mėnesį vertinamos pajamos, turėtos kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio už praeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Ligos išmokos mokėjimo dieną įstatymų nustatyta tvarka iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.).
 • Maksimalus KU ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Išmokos dydis slaugant šeimos narį
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos
2023, I ketv. 208,02 9,95 2356,83 112,77
2023, II ketv. 219,74 10,51 2489,63 119,12
2023, III ketv. 226,74 10,85 2568,89 122,91
2023, IV ketv. 231,38 11,07 2621,51 125,43
2024, I ketv. 233,49 11,17 2645,38 126,57
2024, II ketv. 244,13 11,68 2765,92 132,34

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos asmuo turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą, išskyrus Įstatymu nustatytus atvejus.

 

 Svarbu!

 • Jei asmuo tuo pačiu metu turi darbo santykius ir vykdo savarankišką veiklą,  ligos išmoka gali būti mokama tik tuo atveju, jeigu asmuo laikinojo nedarbingumo metu nedirbo nei pas darbdavį, nei savarankiškai, tačiau jis galėjo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas kaip savarankišką veiklą vykdantis asmuo. 
 • Jeigu meno kūrėjo statusą turintis asmuo gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką ir tuo laikotarpiu jam yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoka už laikotarpį, sutampantį su nedarbo socialinio draudimo išmokos gavimo laikotarpiu, nemokama.
Suskleisti
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite sveiką vaiką, kurio priežiūrai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui, senelei, seneliui), kuris dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti. Ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti mokama ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš apdraustųjų (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui, senelei, seneliui) išduotas nedarbingumo pažymėjimas šiam vaikui prižiūrėti.

Pavyzdys**. Mama, esanti 2 vaikų priežiūros atostogose, stacionare slaugo vieną iš vaikų ir dėl to negaliu prižiūrėti kito vaiko. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas sveiko vaiko priežiūrai gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama vaiko tėčiui ar vienam iš senelių, jei jie turi teisę šią išmoką gauti. 

** Pavyzdyje nurodytu atveju, dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo sveikam vaikui prižiūrėti, reikia kreiptis į sergantį vaiką, kurį slaugo mama, gydantį gydytoją.

 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite vaiką iki 8 metų, kol jis nepradėtas ugdyti pagal pradinio ugdymo programą, taip pat vaiką ugdomą pagal pradinio ugdymo programą ar asmenį su negalia iki 24 metų, besimokantį pagal  formaliojo švietimo programą kai vaiko ar asmens su negalia lankomoje švietimo įstaigoje nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to atsiranda būtinybė jį prižiūrėti. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų ar asmeniui laikinai prižiūrinčiam vaiką ar asmenį su negalia, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra pas šį asmenį arba kuris yra laikinai apgyvendinamas pas jį, kaip pas fizinį asmenį.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-03-21
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!