1. Kreipkitės į gydytoją. Diagnozavęs ligą Jūsų vaikui ar kitam šeimos nariui, Jums pageidaujant, gydytojas Jums išduos elektroninį laikino nedarbingumo pažymėjimą („biuletenį”). Jame bus nurodytas slaugos laikotarpis, t.y. periodas, kiek Jūs galėsite slaugyti savo artimąjį ir galėsite neiti į darbą.
 2. Informuokite darbdavį apie tai, kad slaugote sergantį šeimos narį ir negalite atvykti į darbą. Darbdavys „Sodrai“ turi pateikti užpildytą NP-SD2NP-SD2Darbdavio „Sodrai“ teikiamas pranešimas dėl išmokos skyrimo darbuotojui. pranešimą.
 3. Pateikite prašymą „Sodrai“ (internetu arba atvykus į skyrių), jei norite gauti ligos/slaugos išmoką iš „Sodros“ biudžeto.
 4. Grįžkite į darbą, pasibaigus slaugos periodui. Jei gydytojas nustato, kad būtina tęsti gydymą, jis išduos naują nedarbingumo pažymėjimą.
Suskleisti

Kreiptis dėl išmokos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. 

Suskleisti

Ligos išmoka priklauso, jeigu:

 1. Susirgo Jūsų vaikas (įvaikis), globojamas vaikas, anūkas ar kitas šeimos narys (tėvai, įtėviai, sutuoktinis) ir Jums išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas (biuletenis).
 2. Esate draudžiamas ligos socialiniu draudimu.
 3. Slaugote savo artimąjį darbo laikotarpiu (jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis – draudimo laikotarpiu).
 4. Dėl šeimos nario ar globojamo vaiko slaugos praradote darbo pajamas.
 5. Pirmajai slaugos dienai turite ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskutinius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos socialinio draudimo stažą.
 6. Esate jaunesnis nei 26 metai ir iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad pastaruosius metus ar dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o laikinasis nedarbingumas prasidėjo (laikinojo nedarbingumo pažymėjimas išduotas) per 6 mėnesius nuo mokslo baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą).
 7. Iki slaugos pradžios neįgijote reikiamo ligos  socialinio draudimo stažo, nes pastaruosius metus ar dvejus buvote draudžiamas kaip privalomosios karo tarnybos karys, ar atlikote alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje), ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tarnybos pabaigos įsidarbinote. 
 8. Nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, ligos socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

 

Gauti ligos išmoką gali teisę į šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ir rūpintojai. Vaikus slaugyti ir atitinkamą išmoką pakaitomis gali gauti skirtingi teisę gauti šią išmoką turintys tėvai, įtėviai, seneliai, globėjai ar rūpintojai. Ypač sunkių ir sunkių ligų sąrašus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. slaugyti globojamus vaikus ir gauti ligos išmoką gali  teisę į šią išmoką turintys budintys globotojai.

Suskleisti

Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą). Jį galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas), GPS1.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami Jūs:
 • turite turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • turite žinoti duomenis apie asmeninę sąskaitą, į kurią bus pervesta išmoka. 

 

Jei dirbdamas Lietuvoje neįgijote reikalaujamo stažo ligos išmokai gauti, bet per pastaruosius 24 mėnesius dirbote ir/ ar buvote draustas užsienio valstybėje, papildomai pateikite prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius. Šį prašymą galite pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pasirinkus Prašymą tarpininkauti gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir/ ar draudimo laikotarpius, GPS12.
 2. Paštu – prašymo formą galima atsisiųsti čia. Siunčiant paštu, reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka (pvz. notaro).
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių prašymą užpildys ir Jums pateiks pasirašyti darbuotojas. Atvykdami turėkite/žinokite:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje);
 • socialinio draudimo numerį (arba asmens identifikacijos numerį), suteiktą užsienio šalyje, kurioje dirbote;
 • užsienio valstybės darbdavio (-ių) pavadinimą (-us) ir darbo laikotarpį (-ius).

Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir/ar duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje dienos. 

Suskleisti
 1. Mokslo baigimo datą ir studijų formą įrodantis dokumentas, jei Jums yra mažiau nei 26 metai ir neturite reikiamo ligos socialinio draudimo stažo.
 2. Pažyma apie tarnybos pabaigos datą.
 3. Dokumentai, patvirtinantys socialinio draudimo ar darbo laikotarpius užsienyje.
 4. Jei pajamas gaunate pagal autorines sutartis, reikia pateikti patvirtintą autorinės sutarties nuorašą ir dokumentą, patvirtinantį darbų pagal autorinę sutartį atlikimo datą.
 5. Jei ligos išmoka apskaičiuojama, kai Jūs jau esate atleistas iš darbo, papildomai galite pateikti pažymą apie ligos mėnesį apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą bei taikytą neapmokestinamųjų pajamų dydį (toliau - NPD).
 6. Prašymo dėl NPD taikymo pateikto darbdaviui patvirtinta kopija, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus NPD.
 7. Dokumentas, patvirtinantis globos ar rūpybos nustatymą, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas globėjui, budinčiam globotojui ar rūpintojui.
Suskleisti

Rekomenduojame pasinaudoti preliminaria ligos/slaugos išmokos skaičiuokle.

 • „Sodra“ nuo pirmos nedarbingumo dienos moka 65,94 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo (toliau - KU) užmokesčio.  
 • Ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas.
 • Maksimalus KU ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio:

 

Metai, ketvirtis Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
 (įskaitant ir individualias įmones) (bruto), EUR
2019, III ketv. 1306,30
2019, IV ketv. 1346,70
2020, I ketv. 1370,20
2020, II ketv. 1387,60
2020, III ketv. 1443,80
2020, IV ketv. 1512,30
2021, I ketv. 1505,90
2021, II ketv. 1554,40
2021, III ketv. 1586

 

1 pavyzdys

Jeigu asmuo teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2021 m. gruodžio 1 d., tai maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti taikomas vertinant dviejų 2021 m. II ketv. vidutinių  darbo užmokesčių dydžius (1554,40 Eur * 2);

 

2 pavyzdys

Jeigu asmuo teisę į ligos išmoką įgijo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., tai maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti taikomas vertinant dviejų 2021 m. I ketv. vidutinių  darbo užmokesčių dydžius (1505,90 Eur * 2).

 

Išmokos dydis slaugant šeimos narį
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos
2020, I ketv. 152,05 7,21 1722,75 81,65
2020, II ketv. 156,76 7,43 1776,03 84,17
2020, III ketv. 159,49 7,56 1807,02 85,64
2020, IV ketv. 161,52 7,65 1829,97 86,73
2021, I ketv. 168,06 8,00 1904,08 90,67
2021, II ketv. 176,03 8,38 1994,42 94,97
2021, III ketv. 175,29 8,35 1985,98 94,57
2021, IV ketv. 180,93 8,62 2049,94 97,62
2022, I ketv. 184,61 8,83 2091,62 100,08
Suskleisti
 • Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir (ar) duomenimis „Sodros“ skyriuje gavimo dienos.
 • Išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Ligos išmoka bus pervesta į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.
Suskleisti
 • Slaugant šeimos narius ligos išmoka mokama ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote:
  • vaikus vyresnius kaip 14 metų;
  • sutuoktinį; 
  • tėvus (įtėvius).
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui ar globėjui.
 • Už visą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus, jei slaugote stacionare, ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite vaiką, kurio priežiūrai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos kitam asmeniui (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui, senelei, seneliui), kuris dėl savo ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti.

Pavyzdžiui, mama, esanti vaiko priežiūros atostogose susirgo ir dėl to negali pati prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas („biuletenis”) gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama vaiko tėčiui ar vienam iš senelių, jei jie turi teisę šią išmoką gauti. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjui.

 • Ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į tai, kuriam iš vaiko tėvų išduotas nedarbingumo pažymėjimas šiam vaikui prižiūrėti.

Šis atvejis taikomas tada, kai vienas iš tėvų yra nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose, bet dėl pateisinamų priežasčių (pvz., trauma, liga) negali prižiūrėti vaiko. Tokiu atveju, ligos išmoka skiriama kitam tėvui.

 • Kai asmuo, kuriam suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ne tik dėl savo ligos ar traumos, bet ir dėl kito vaiko iki 3 metų ligos ar traumos, kurio priežiūrai jam taip pat suteiktos vaiko priežiūros atostogos, negali vaiko prižiūrėti, kitam iš tėvų, įtėvių, senelių ar globėjų, nuo pirmos vaiko priežiūros dienos ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų bus mokama ligos išmoka sveiko vaiko priežiūrai. Bendras šios ligos išmokos mokėjimo terminas negalės būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.
 • Ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei prižiūrite ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo amžiaus vaiką, kai darželyje ar mokykloje paskelbiamas karantinas. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, budinčiam globotojui ar globėjui.
 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.
 • Slaugant vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, išmoka pradedama mokėti nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 364 kalendorines dienas. Išmoka gali būti skiriama vienam iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčiam globotojui, globėjui ar rūpintojui.

 

Pasibaigus nurodytiems ligos išmokos mokėjimo terminams (364 ar 180 kalendorinių dienų), toliau išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.

Suskleisti

Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?

Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas. Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.

Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

 

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?

Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: 

 • jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMAMMANuo 2022 m. sausio 1 d. - 730 Eur. dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas;
 • jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.

Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

 Jeigu apdraustasis asmuo neturi reikiamo ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad stažo skaičiavimo laikotarpiu jam buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, ligos socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

SVARBU! Jei savarankiškai dirbantis asmuo pasinaudoja galimybe pirmaisiais savarankiškos veiklos metais valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėti, jis laikomas nedraustu ligos socialiniu draudimu ir neturi teisės gauti ligos išmoką. 

 

Kokio dydžio įmokas ir kada reikia sumokėti, kad gaučiau ligos išmoką?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSDVSDValstybinis socialinis draudimas ir PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų) sumos.
 
VSD įmokų tarifai: 
 • 12,52 proc.;
 • 15,22 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,7 proc.;
 • 15,52 proc. jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 proc.
Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos, o nuo 2021 m. vasario 1 d.  – už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į ligos išmoką arba už einamąjį mėnesį, jei praėjusį mėnesį buvote laikinai nedarbingi arba gavote ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas ar teisė į ligos išmoką atsirado veiklos vykdymo pradžios mėnesį. 

Asmuo gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.

1 pavyzdys
Asmuo, kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2022 m. vasario 15 d. laikomas apdraustuoju, jei yra sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir pateiktas SAVSAV„Sodrai“ teikiamas pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis. pranešimas už 2022 m. sausio mėn.

2 pavyzdys
Jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2022 m. kovo 6 d., o teisę į ligos išmoką įgijo 2022 m. kovo 21 d., asmuo bus laikomas apdraustuoju, jei bus sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pateiktas SAV pranešimas už 2022 m. kovo mėn. 

3 pavyzdys
Savarankiška veikla vykdoma nuo 2021 m. liepos mėn. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2022 m. kovo 15 d., tačiau valstybinio socialinio draudimo įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2022 m. vasario mėn., nebuvo sumokėta, tokiu atveju asmuo neturi teisės gauti ligos išmoką nuo 2022 m. kovo 15 d. Ligos išmoka galės būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo iki kitų metų gegužės 1 d. VMIVMIValstybinė mokesčių inspekcija. Daugiau informacijos - www.vmi.lt deklaruos savo draudžiamąsias pajamas ir sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas už 2022 metus.

4 pavyzdys
Asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2021 m. spalio 10 d. Nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2022 m. kovo 6 d., o valstybinio socialinio draudimo įmoka už praėjusį mėnesį, t. y. 2022 m. vasario mėn., nėra sumokėta, nes laikotarpiu nuo 2022-02-15 iki 2022-02-25 asmuo turėjo išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba, pavyzdžiui, tuo laikotarpiu asmuo gavo profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas. Tam, kad būtų skiriama išmoka, valstybinio socialinio draudimo įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už 2022 m. kovo mėn.

5 pavyzdys
Jeigu asmuo teisę į naują ligos išmoką įgyja be pertraukos kitą dieną po ankstesnės ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos mokėjimo pabaigos, tuomet svarbu, kad įmoka būtų sumokėta anksčiau paskirtai išmokai gauti. Pavyzdžiui, nedarbingumo pažymėjimas išduotas nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. kovo 31 d., o nuo 2022 m. balandžio 1 d. asmuo įgyja teisę į motinystės išmoką. Tam, kad asmuo turėtų teisę gauti motinystės išmoką, valstybinio socialinio draudimo įmoka turi būti sumokėta 2022 m. vasario mėn. arba, jei veikla pradėta vykdyti tik nuo 2021-03-01, tuomet valstybinio socialinio draudimo įmoka turi būti sumokėta už 2022 m. kovo mėn. 

 

Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?

Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. 

Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. 

Taigi, mokant privalomojo sveikatos draudimo įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.

 

Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?

Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.

 

Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?

Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.

 

Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?

Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2022 m. sausio  mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.

 

Ar ligos išmoka slaugant bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?

Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

 

Ar bus skiriama ligos išmoka, jei bus sumokėtos įmokos, tačiau nepateiktas SAV pranešimas?

Ne, nepateikus SAV pranešimo ligos išmoka nebus skiriama. Jei apdraustasis sumokės valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti, tačiau nepateiks SAV pranešimo, „Sodros“ sistemoje atitinkamą mėnesį apdraustojo sumokėtos įmokos nebus matomos kaip valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos išmokai gauti, taigi apdraustasis negalės gauti ligos išmokos.

 

Kokio dydžio išmoką gausiu? 

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, yra apskaičiuojamas pagal žmogaus pajamas, nuo kurių buvo sumokėtos įmokos ligos socialiniam draudimui (darbo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas), turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį. Pavyzdžiui, susirgus kovo mėnesį vertinamos pajamos, turėtos lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiais.
 • Ligos išmoka, mokama „Sodros“, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio).
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio, dydžio.

 

Išmokos dydis slaugant šeimos narį
Metai, ketvirtis Minimali išmoka, Eur Maksimali išmoka, Eur
mėnesio dienos mėnesio dienos
2020, I ketv. 152,05 7,21 1722,75 81,65
2020, II ketv. 156,76 7,43 1776,03 84,17
2020, III ketv. 159,49 7,56 1807,02 85,64
2020, IV ketv. 161,52 7,65 1829,97 86,73
2021, I ketv. 168,06 8,00 1904,08 90,67
2021, II ketv. 176,03 8,38 1994,42 94,97
2021, III ketv. 175,29 8,35 1985,98 94,57
2021, IV ketv. 180,93 8,62 2049,94 97,62
2022, I ketv. 184,61 8,83 2091,62 100,08

 

Primename, kad, norėdamas gauti ligos išmoką, iki pirmos ligos dienos žmogus turi būti sukaupęs ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos draudimo stažą, išskyrus Įstatymu nustatytus atvejus.

 

SVARBU! Naujovės nuo 2022-01-01:

savarankiškai dirbantiems asmenims, įgijusiems teisę gauti ligos išmoką, ši išmoka mokama neatsižvelgiant į jų gautas savarankiškos veiklos pajamas. Iki 2020-12-31 ligos išmoka, neatsižvelgiant į asmens savarankiškos veiklos pajamas buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.
Jei asmuo tuo pačiu metu turi darbo santykius ir vykdo savarankišką veiklą,  ligos išmoka gali būti mokama tik tuo atveju, jeigu asmuo laikinojo nedarbingumo metu nedirbo nei pas darbdavį, nei savarankiškai, tačiau jis galėjo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas kaip savarankišką veiklą vykdantis asmuo. 
Jeigu meno kūrėjo statusą turintis asmuo gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką ir tuo laikotarpiu jam yra išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoka už laikotarpį, sutampantį su nedarbo socialinio draudimo išmokos gavimo laikotarpiu, nemokama.
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2021-12-30
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!