Išvykus iš šalies ilgesniam laikui ir nedeklaravus išvykimo bei nemokant PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų:

 • Nutrūksta sveikatos draudimas. Tačiau būtinosios medicinos pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos visiems nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir privalomojo sveikatos draudimo fakto. Nemokama būtinoji medicinos pagalba Lietuvos Respublikoje garantuojama:
  • Asmenims, apdraustiems PSD Lietuvoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės (į šią kategoriją taip pat patenka Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai);
  • Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD;
  • Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijos konfederacijoje ar Jungtinėje Karalystėje apdraustiems asmenims, turintiems dokumentą, patvirtinantį jų teisę gauti išmokas natūra kompetentingos šalies įstaigos sąskaita (Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą). Tokiems asmenims Lietuvoje suteiktų būtinosios pagalbos paslaugų išlaidas apmoka (kompensuoja) ESDK ar sertifikatą išdavusios šalies sveikatos draudimo įstaiga.
 • „Sodra” pradeda skaičiuoti skolą.
 • Sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, žmogus negali gauti nemokamų gydymo paslaugų.

Pavyzdžiui, neapdraustam PSD žmogui Lietuvoje reiktų sumokėti gydymo įstaigai už suteiktas paslaugas tokią pat sumą, kurią sumokėtų teritorinės ligonių kasos, jei žmogus būtų draustas. Gydymo paslaugos itin brangios, pavyzdžiui, apendicito operacija kainuotų apie 700 eurų, kojos lūžio gydymas – nuo 300 iki 1300 eurų, o sudėtingesnių ligų gydymas gali siekti ir dešimtis tūkstančių eurų.

Suskleisti

Jei išvykstate iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, norėdami sustabdyti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų skaičiavimą, išvykimą turite deklaruoti

 

Deklaruoti išvykimą galima:

 • internetu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų;
 • atvykus į seniūniją ar savivaldybę, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • užpildant gyvenamosios vietos deklaraciją Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

Deklaracijos įsigalioja ne anksčiau kaip nuo jos pateikimo dienos. PSD įmokos neskaičiuojamos priklausomai nuo to, kokia išvykimo data bus įrašyta Gyventojų registre.

Pavyzdžiui, jeigu dirbote Lietuvoje iki 2024-02-10 ir deklaravote išvykimą 2024-02-24, Jums PSD įmokų skola nebus skaičiuojama, nes Jūs visą vasario mėn. buvote draudžiamas (dirbote Lietuvoje). Tačiau, jeigu dirbote iki 2024-02-10, o išvykimą deklaravote 2024-03-07, turėsite sumokėti PSD įmoką už pilną 2024 m. kovo mėn., o PSD įmokos Jums nebus skaičiuojamos nuo 2024-04-01.

 

Deklaruodami savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite pateikti:

 • užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvoje;
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
Suskleisti

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD skolos, gali prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir susiformavęs suvestinę REP.41 Informacija apie apskaičiuotas ir sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Suskleisti

Asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, nedraudžiami PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis arba vykdantys individualią žemės ūkio veiklą (kai žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDVEDVEkonominis valdos dydis. Šis dydis apskaičiuojamas VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras". Daugiau informacijos www.vic.lt  ir mažiau), pasitikrinti draustumą PSD gali Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje.

Suskleisti

Draudimas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

 Svarbu! PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų perskaičiavimas, pateikus dokumentus, galimas tik tais atvejais, jeigu Jūs dirbote valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės narė arba Jungtinėje Karalystėje.

Suskleisti
Įmokos pavadinimas Įmokos Delspinigiai Įsiskolinimas

Einamosios įmokos

444

Atidėtos įmokos

 

Mokėdami įmokas Jūs:

 1. Pasirenkate reikiamą įmokos kodą.
 2. Pasirenkate banką, į kurį norite pervesti įmokas. Sąrašą rasite čia.
 3. Jei norite mokėti Lietuvos pašto skyriuje, „Perlo terminale“ ar banko padalinyje, atsispausdinkite mokėjimo nurodymą ir su juo įmokas mokėkite pasirinktoje kredito įstaigoje.
 4. Jei mokate socialinio draudimo įmokas už kitą asmenį – nepamirškite nurodyti to asmens, už kurį mokate įmokas, pavadinimą (Vardas Pavardė), kodą (asmens kodas), įmokos kodą ir mokėtiną sumą. Dažniausiai elektroninės bankininkystės sistemose, mokant įmokas už kitus asmenis, reikia užpildyti Pradinio mokėtojo duomenis.
Suskleisti

Taipjei Jūs:

 • pateiksite kitos Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos išduotą A1 pažymėjimą (2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004, 11 straipsnio 3 d. a punktas). 

A1 pažymėjimą išduodančių įstaigų kontaktinius duomenis galite rasti oficialioje ES interneto svetainėje arba atsisiųsti sąrašą PDF formatu čia

arba

 • esate išvykęs į ES, EEE valstybės narę, Šveicarijos Konfederaciją arba Jungtinę Karalystę ir pateikiate kompetentingos įstaigos išduotas pažymas.

arba

 • esate išvykęs į Jungtinę Karalystę arba Airiją ir pateikiate darbdavio išduotą P45 arba P60 formą.

 

A1 pažymėjimą ar aukščiau išvardintus dokumentus galite pateikti:

 1. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus skenuotus dokumentus. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 2. Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 4. Paštu. Užpildytas Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo ir dokumentai siunčiami adresu Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Jei nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Tuomet, kol pateiksite reikiamą dokumentą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos.

 

Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo galite pateikti:

 1. Prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui bei pateikus laisvos formos prašymą bei pridėjus užpildytą Prašymą dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo. Adresatu reikia pasirinkti Panevėžio skyrių;
 2. Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 4. Paštu. Užpildytas prašymo originalas siunčiamas adresu Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Prašymų formos:

 1. Prašymas dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo.
 2. Prašymas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų perskaičiavimo.

 

Atkreipkite dėmesį:

 • Jeigu iš ES, EEE valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos ar Jungtinės Karalystės kompetentingos įstaigos gavote neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, galite kreiptis į „Sodrą“ dėl tarpininkavimo gaunant duomenis apie užsienyje įgytus darbo ir (ar) draudimo laikotarpius pateikdami laisvos formos prašymą ir kompetentingos įstaigos išduotą neigiamą atsakymą dėl A1 pažymėjimo išdavimo.
 • Jokie kiti dokumentai – pavyzdžiui, Danijos „geltonoji“ ar „mėlynoji“ korta, taip pat dokumentai iš kitų nepaminėtų šalių – asmens prievolės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas nepanaikina.
 • Jei pristatote laisvos formos pažymą užsienio kalba, kuri nėra anglų arba lenkų, reikalingas vertimas į lietuvių kalbą.
Suskleisti

Taip, jei:

 • Jūsų socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas yra ne mažesnis nei 125 Eur ir neviršija 1 500 Eur;
 • „Sodrai” pateikiate Prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1 500 Eur sumokėjimo atidėjimo.

Ne, jeigu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui.

 

ATIDĖJIMO SĄLYGOS

Įsiskolinimo suma, Eur

Atidėjimo terminas, mėn.

Mažesnė arba lygi 600

Iki 4

Didesnė nei 600, bet lygi ar mažesnė nei 900

Iki 6

Didesnė nei 900, bet lygi ar mažesnė nei 1200

Iki 8

Didesnė nei 1200, bet lygi ar mažesnė nei 1500

Iki 12

 

TERMINAI:

 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai įmokas baigėte mokėti pagal anksčiau priimtą sprendimą ir iš naujo kreipiatės dėl įmokų atidėjimo. 
 • Jeigu Jūsų įsiskolinimas neviršija 1 500 Eur, „Sodra” priima sprendimą per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo „Sodros“ skyriuje dienos.
 • Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyrius raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
 • Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų.

 

Prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo iki 1 500 Eur galima pateikti:

 • Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius Prašymą dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimo iki 1 500 Eur sumokėjimo atidėjimo;
 • Elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Atvykus į „Sodros“ skyrių. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pvz. pasą, asmens tapatybės kortelę;
 • Paštu. Užpildytas prašymo originalas siunčiamas adresu Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys. Prie prašymo turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu! Jei Jums atidėtas įmokų skolos mokėjimas, bet nevykdote sutarties sąlygų ar nemokate einamųjų įmokų, sutartis nutraukiama ir išieškoma likusi skola bei priskaičiuoti delspinigiai.

Suskleisti

Ne, nes pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš ES šalių, t. y. toje šalyje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius.

Tad jei Jūs deklaravote išvykimą iš Lietuvos ir dirbate kitoje ES šalyje, Jūs turite mokėti toje šalyje nustatytus mokesčius, tuomet Jums nereikės mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų Lietuvoje.

Suskleisti

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos valstybėje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Jungtinėje Karalystėje ir vykdo savarankišką veiklą Lietuvoje, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti tik vienoje valstybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos nuo pajamų, gautų vykdant veiklą abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui – nepriklausomai nuo to, ar jis yra deklaravęs išvykimą – Lietuvoje PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokų mokėti nereikia, nes jam tuo metu taikoma tos valstybės, kurioje jis dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog moka socialinio draudimo įmokas kitoje valstybėje, žmogus privalo „Sodrai“ pateikti tos valstybės, kurioje dirba pagal darbo sutartį, išduotą A1 pažymėjimą. Dėl A1 pažymėjimo išdavimo reikia kreiptis į užsienio valstybės kompetentingą instituciją, administruojančią socialinį draudimą.

Suskleisti

Sugrįžus iš užsienio reikia deklaruoti savo gyvenamąją vietą Lietuvoje, tik tada Jums atsinaujins sveikatos draudimas.

Tai padaryti galima:

 1. Prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų portalo.
 2. Nuvykus į artimiausią seniūniją.

 

Kai jau esate deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje, Jums atsiranda prievolė mokėti PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas įmokas. 

PSD įmokos gali būti:

 • sumokamos kartu su darbo užmokesčiu, jei Jūs įsidarbinate pagal darbo sutartį arba tarnybos pagrindu;
 • sumokamos savarankiškai;
 • sumokamos kartu su kitomis įmokomis, jei dirbate savarankiškai;
 • sumokamos už Jus, jei Jūs esate draustas valstybės lėšomis.

Pavyzdžiui, esate pensininkas, dieninių studijų studentas, moksleivis, esate registruotas Užimtumo tarnyboje ir kita.

Suskleisti
Atnaujinimo data: 2024-06-13
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!