antra.svg

2013 metais esu sustabdęs dalyvavimą pensijų kaupime

Kokie pokyčiai laukia, jeigu sustabdžiau įmokų mokėjimą 2013 m.?

Asmenų, sudariusių pensijų kaupimo sutartį, bet sustabdžiusių įmokų mokėjimą nuo 2013 m., pensijų kaupimo įmokų pervedimas bus atnaujintas, jei jie nepareikš savo atsisakymo.

Jei nepageidaujate atnaujinti pensijų kaupimo, ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos galite sustabdyti  kaupimo įmokų pervedimą arba nutraukti pensijų kaupimo sutartį.

Jei nepareikšite savo noro toliau sustabdyti įmokų mokėjimą arba nutraukti pensijų kaupimo sutartį, tai nuo 2019 m. liepos 1 d. bus traktuojama kaip sutikimas atnaujinti pensijų kaupimo įmokų mokėjimą.

Suskleisti
Ar po 2019-01-01 galėsiu vėl sustabdyti dalyvavimą pensijų kaupime? Kaip pateikti prašymą?

Jei pasirinksite sustabdyti pensijų kaupimo įmokų pervedimą, naujos pensijų kaupimo įmokos nebus pervedamos, o anksčiau sukauptos lėšos liks Jūsų pensijų fonde. Apie savo norą sustabdyti kaupimo įmokų pervedimą ne vėliau kaip iki šių metų birželio 30 d. praneškite vienu iš žemiau nurodytų būdų informuodami „Sodrą“:

Suskleisti
Kas atsitiks su sukauptomis lėšomis, jeigu pateiksiu prašymą stabdyti pensijų įmokų pervedimą?

Sukauptos lėšos lieka pensijos kaupimo fondo sąskaitoje, kurias, pagal pasirinktą būdą, galėsite atsiimti sukakus pensinį amžių ir sudarius pensinių išmokų sutartį.

Suskleisti
Ar po 2019-01-01 galėsiu nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime?

Jei pasirinksite nutraukti pensijų kaupimo sutartį su pensijų kaupimo bendrove, Jūsų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos bus pervestos į „Sodrą“.

Prašymą nutraukti pensijų kaupimo sutartį galite pateikti pensijų kaupimo bendrovėje, su kuria pasirašėte pensijų kaupimo sutartį, ne vėliau kaip iki šių metų birželio 30 d.

Suskleisti
Kokio dydžio įmokos bus mokamos nuo 2019 m., jeigu nebestabdysiu dalyvavimo pensijų kaupime?
 • Pensijų kaupimo dalyvių, kurie iki 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su valstybinio socialinio draudimo įmokos dalimi mokėjo pensijų kaupimo įmokas iš savo lėšų (kaupimas pagal schemą 2+2+2), pensijų kaupimo įmoka bus 3 proc. dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (darbo užmokesčio) pensijų kaupimo įmokos dydis. Be to, iš valstybės biudžeto už juos bus pervedama papildomai 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio dydžio įmoka*.

  Pavyzdys: Jei asmuo uždirba 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, tai jo pensijų įmoka bus 30 Eur (1 000 x 3 proc. = 30 Eur). Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą bus pervedama dar 16,40 Eur (1 093,07 x 1,5 proc. = 16,40 Eur). Iš viso per mėnesį būtų skiriama kaupti 46,40 Eur.

 • Jeigu iki 2018 m. gruodžio 31 d. pensijų įmokų savo lėšomis nekaupėte (kaupimas pagal schemą 2+0+0), kaupimo įmokos dydis ir iš valstybės biudžeto už Jus mokamos pensijų kaupimo įmokos dydis nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje. Jūs taip pat galite pasirinkti iškart kaupti didesnę įmoką (3 proc. savo darbo užmokesčio). Tokiu atveju iš valstybės biudžeto už Jus būtų pervedama 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio įmoka. Apie šį pasirinkimą reikėtų informuoti savo pensijų kaupimo bendrovę iki 2019 m. birželio 30 d.

Metai

Pensijų kaupimo įmokos dydis procentais (nuo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)

Iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį mokamos pensijų įmokos dydis procentais (nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio vidurkio)* 

2019

1,8

0,3

2020

2,1

0,6

2021

2,4

0,9

2022

2,7

1,2

2023 ir vėliau

3

1,5

* Šalies vidutinio darbo užmokesčio, pagal kurį bus apskaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų kaupimo dalyvį pervedama įmoka, 2019 m. – 1 093,07 Eur (Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis).

  Pavyzdys: Jei asmuo uždirba 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių) per mėnesį, tai 2019 m. jo pensijų kaupimo įmoka bus 18 Eur (1 000 x 1,8 proc. = 18 Eur). Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą bus pervedama dar 3,28 Eur (1 093,07 x 0,3 proc. = 3,28 Eur). Iš viso per mėnesį būtų skiriama kaupti 21,28 Eur.

Suskleisti
Kaip bus skaičiuojamos pervedamos lėšos, jeigu pateiksiu prašymą nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime?

Pasirinkus pensijų kaupimo sutarties nutraukimą, Jūsų pensijos sąskaitoje sukauptos lėšos bus pervestos į „Sodrą“. Dėl to pasikeis Jūsų iki šiol įgytos teisės į senatvės pensiją.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką asmenys, dalyvavę pensijų kaupime, per kaupimo laikotarpį, bet ne daugiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d., įgijo mažiau pensijų teisių (individualios pensijų dalies apskaitos vienetų), palyginti su tokias pat pajamas uždirbusiais asmenimis, nedalyvavusiais pensijų kaupime.

Nutraukus pensijų kaupimo sutartį, bus laikoma, kad asmuo nedalyvavo pensijų kaupime, todėl padidės iki šiol įgytos senatvės pensijų teisės (individualiosios pensijų dalies apskaitos vienetų skaičius). Pervedamų lėšų suma (įskaitant Jūsų lėšomis sumokėtas pensijų įmokas, jei Jūs jas mokėjote, ir už Jus iš valstybės biudžeto sumokėtas įmokas), viršijanti iš „Sodros“ biudžeto už Jus pervestų pensijų įmokų sumą, bus įskaitoma kaip pervedimo metais į „Sodros“ biudžetą gautos Jūsų pensijų socialinio draudimo įmokos individualiajai pensijos daliai.

  Dalyvio lėšomis sumokėtos pensijų įmokos dalyviams negrąžinamos.

Suskleisti
Kaip bus išmokamos/paveldimos lėšos, sukauptos dalyvaujant pensijų kaupime?

  Nuo 2020 m. įsigalioja nauja pensijų išmokų tvarka. II pakopos pensijų išmokų būdas priklauso nuo to, kokio dydžio pensijų fonduose sukaupta suma.

 

Planuojama nuo 2020 metų

 

Paaiškinimas: pensijų anuitetas – pensijų fondo dalyviui iki gyvenimo pabaigos mokama periodinė pensijos išmoka iš pensijų fonde sukauptos sumos.

Pastabos:

 1. Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2019-12-31, anuiteto mokėtojas moka laikydamasis sudarytų sutarčių sąlygų iki anuiteto mokėjimo termino pabaigos.
 2. Nuo 2020-01-01 įsigaliojus teisės aktams, reglamentuojantiems pensijų anuitetų sutarčių sudarymą, jų administravimą bei pensijų anuitetų mokėjimą, šiame internetiniame puslapyje pateikta informacija gali keistis.
 3. Išsamesnė informacija apie pensijų anuitetą pateikta Lietuvos banko internetiniame puslapyje.
Suskleisti
Dažniausiai užduodami klausimai

Jeigu asmuo ketina kaupti toliau, nieko daryti nereikia. Nuo 2019 m. liepos 1 d. bus laikoma, kad asmuo sutinka atnaujinti pensijų kaupimo įmokų mokėjimą.

Dalintis

Jeigu šiuo metu kaupiantis asmuo neketina kaupti toliau, jis turi du pasirinkimus:

 • Grįžti į „Sodrą“ su visa sukauptų lėšų suma.
 • Stabdyti kaupimą pensijų fonde ir atsiimti lėšas sulaukus pensijos amžiaus.

Apie sprendimą grįžti į „Sodrą“ ar stabdyti įmokų pervedimą ne vėliau kaip iki šių metų birželio 30 d asmuo turi pranešti savo kaupimo bendrovei.

Dalintis

  Prašymą galima pateikti nuo 2019 m. sausio 1 d.

 1. Prisijunkite prie  asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Tai galima padaryti su elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo priemonėmis. 
 2. Užpildykite skiltį „Nustatymai“. Iš jos esantys duomenys keliaus į Jūsų teikiamus prašymus, kad jų nereiktų nuolat įvedinėti iš naujo.
 3. Pasirinkite kairėje esančio menių punktą „Prašymai“.
 4. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Pensijų kaupimas“.
 5. Raskite formą „Prašymas dėl pensijų kaupimo“.
 6. Atsidarius šį prašymą spauskite „Tikrinti“. Jei esama klaidų, trūkstamą informaciją patikslinkite ir spauskite „Pateikti“.
 7. Skiltyje „Žinutės“ netrukus gausite informaciją apie pateikto prašymo būseną. Vėliau šioje skiltyje nuolat būsite informuojamas apie jūsų prašymo nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą.

  Nustatymų skiltyje galite įrašyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojamas apie naujas žinutes Jūsų asmeninėje „Sodros“ paskyroje gyventojui.

Dalintis

Įprastai tokį sprendimą priėmusiam asmeniui bus atkuriamas „Sodros“ pensijos dydis tarsi jis nė nebūtų dalyvavęs kaupime.

 • Jeigu pensijų fonde bus daugiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, tuomet žmogus galės įsigyti daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija.
 • Jeigu pensijų fonde bus mažiau lėšų nei buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į nesumažintą „Sodros“ pensiją.
Dalintis

Pensijų fondą keisti toje pačioje pensijų kaupimo bendrovėje galėsite, tačiau pereiti į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą teisę turės tik tie pensijų kaupimo dalyviai, kurių vardu yra pervesta bent viena pensijų įmoka.

  Kartą per metus pakeisti pensijų fondą galima nemokamai. Jei pensijų fondas keičiamas dažniau, gali būti imamas mokestis, todėl reikia atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles.

Dalintis

Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Dalintis
Ne. „Sodros“ pensija kaupiant fonduose nemažės, nes nuo šiol įmokos bus pervedamos ne iš „Sodros“, o iš dirbančiojo pajamų.
Dalintis

Jei žmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos antrai pensijų kaupimo pakopai nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų.

Dalintis
Suskleisti
Atnaujinimo data: 2019-01-02
Ar informacija naudinga?

Nerandate to ko ieškote? Pasirinkite tinkamiausią variantą informacijai gauti!